Kategori arşivi: Yerel Tarih

Van Tarihi ve Kürtler İndir

Van Tarihi ve Kürtler
Bu kitap on beş bölümden oluşmaktadır. Van ve çevresinin tarihi ve coğrafi durumunun yanı sıra İran, Azerbaycan. Irak, Suriye vb. alanlarda oturan etnik, dini ve değişik mezheplere mensup insan topluluklarının yaşadıkları acıklı olaylar burada gözler önüne serilmektedir. Başta batılı ülkeler olmak üzere, bölge üzerinde çıkarları olan Emperyalist devletlerin bilim adamları uzun süre bu alanlarda araştırma ve inceleme yapmışlar ve bazı görüşler ileri sürmüşlerdir. Söz konusu araştırma ve incelemeleri yapan yabancıların ortaya koydukları görüşlerin isabetli olup olmadığı araştırılmış ve bizzat bölgeye ve aşiretlerin arasına gidilmek suretiyle bu bilgilerin esasına ulaşılmaya çalışılmış ve elde edilen sonuçlar okuyucuyla paylaşılmıştır. Kitabın, tüm okuyucular için yararlı olacağı düşünülmektedir. Osmanlıca metin de kitabın sonuna eklenmiş ve böylece çeviriyi kontrol imkânı sağlanmıştır.

Hitler’in Gizli Dosyalarında Türkiye İndir

Hitler’in Gizli Dosyalarında Türkiye
İkinci Dünya Savaşı yılları boyunca bir denge siyaseti takip eden Türkiye, birbirleriyle çatışan büyük devletlerin baskılarına rağmen tarafsızlığını korumayı başaracaktı. Ancak bu hiç de kolay olmamıştı. Dünyayı kasıp kavuran bu altı yıllık savaş süresince, Türk başkenti yabancı diplomatik misyonların ve istihbarat teşkilatlarının mücadele alanı haline geldi. Avrupa’da en büyük güç olmak isteyen Hitler Almanyası, Atatürk döneminden başlamak üzere Türkiye’yi kendi safına çekmek için her yolu denedi. Bu çabalar, İkinci Dünya Savaşı’nın başlaması ile beraber iyice arttı.

Alman Dışişleri Bakanı Ribbentrop ve Ankara’daki Alman Elçisi Von Papen, Türk hükûmeti ve kamuoyunu yanlarına çekmek için Türk-Alman Dostluk Anlaşması da imzaladılar, tehditlerde de bulundular. Türkiye basınına rüşvet vermeyi de denediler, SSCB’yi dağıtma projesi çerçevesinde Panturanizm kartı açarak Türkiye’nin önde gelen Türkçüleriyle irtibata da geçtiler. Hitler ve İnönü arasında mektuplar gitti geldi. Bütün bunlar olurken, Ankara’da Almanya Elçisi von Papen’e başarısız bir suikast teşebbüsünde bulunuldu.

Elinizdeki kitap, 1930 ve 40’lı yılların o puslu günlerini, savaşın bitişinden sonra Müttefikler’in Berlin’de ele geçirdiği Alman Dışişleri Belgeleri üzerinden aydınlatmayı amaçlıyor. Hitler Almanyasının Türkiye ile ilgili gizli yazışmaları, eksiksiz olarak Türkçe’de ilk kez yayınlanıyor.

Osmanlı Nüfus Defterlerinde Pütürge (Şiro) İndir

Osmanlı Nüfus Defterlerinde Pütürge (Şiro)
Pütürge İlçesi tarihî geçmişi çok eskilere dayanan bir yerleşim yeridir. Çoğumuzun doğup büyüdüğü bu yerin geçmişini ve kendi kökeni hep merak etmişizdir. Tarihe olan ilginin temelinde insanların kendi kökenlerini bulma arzusu önemli bir yer tutmaktadır. Kişilerin ve ailelerin köken ve şecere araştırmalarında en önemli kaynak nüfus yazımıdır. İnsanların tarihe olan ilgisinin temelinde kendi kökenini arayıp bulma isteği yatmaktadır. Kökeninin ne olduğu, nereden geldiği hep merak konusu olmuştur. Türk tarihinde nüfus kayıtlarının yazılması 15. yüzyılda başlamış ve 17. yüzyıla kadar devam etmiştir. Bu sayımlar vergi ve askerlik amacıyla yapılmıştır. Ve yalnızca erkekler sayılmış ve kayda geçirilmiştir. 19. yüzyıla gelindiğinde Sultan 11. Mahmud modern devlet kurmak amacıyla ve ihtiyaçlara binaen bu sayımı yaptırmıştır. Sultan 11. Mahmud sayımı 1831 tarihinde başlatmıştır. Bu sayım kayıtları günümüzde kullanılan nüfus kayıtlarına da kaynaklık etmektedir. Osmanlı Devleti’nde yapılan sayım ve tahrirlerde yalnızca erkek nüfus yazılmıştır. Müslümanlara ve Gayr-i Müslimlere ait nüfus kayıtları ayrı ayrı yazılmıştır.

Bugünkü Pütürge İlçesi’ne ait Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı’nda üç adet defter bulunmaktadır. Bu defterlerden iki tanesi Müslümanlara, bir adeti de Gayr-i müslimlere aittir. Bu defterlerin Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı’nda NFS.d. 2645-2646-2647 numarada kayıtlıdır.

Kitapta nüfus kayıtları günümüz harflerine aktarılmış, titizlikle hazırlanmaya çalışılmıştır.