Kategori arşivi: Siyasal Hareketler-Eylemler-Topluluklar

İştar’ın Kızları İndir

İştar’ın Kızları
Türkiye, Kürt meselesinde tarihi bir kavşakta.
Bir yanda iktidarın Öcalan ile İmralı’da gizlice yürüttüğü pazarlıklar, öte yanda toplumda son derece derin bir ayrışma hali…
Bu tehlikeli gerginlik ana akım medyaya pek yansımıyor.
Oysa alttan alta fokurdayan bir toplum var.
Gazeteci Serdar Akinan, İştar’ın Kızları’nda bu ayrışmaya inat “öteki”ni anlatmaya soyunuyor.

Akinan, 2011 yılında üç gün Kandil’de kaldı. Buradaki kadın hareketi üzerine yoğunlaştı ve mikrofonunu “dağa çıkan kadınlar”a uzattı.
O günden bu yana o röportajlar demlendi.
Bugün gelinen son derece tehlikeli noktada Türkiye kamuoyunun belki de en çok ihtiyaç duyduğu şey ötekini anlamak.
Ötekini anlamak için önce kulak vermek gerekiyor.
Gencecik bir kız evini, okulunu, hayatını bırakıp neden dağa çıkar?
Eline neden silah alır? Hedefi nedir?
Artık bir güvenlik meselesi olmaktan çıkıp sosyal ve siyasal bir sorun haline gelen Kürt meselesinde Kürtler adına siyaset yapan heyet ne istemektedir?
Kürtler, son yıllarda sıkça duyduğumuz “Demokratik Konfederalizm” kavramı ile ne demek istiyor?
Türkiye’yi bölmek ve toprak almak mı?
Yoksa tüm bölgeye yeni bir siyasa mı öneriyorlar?
İştar’ın Kızları, önce Kandil’deki kadınlara kulak veriyor sonra bu sorulara yanıt arıyor.
Anlamak için kulak vermek…
Bugünlerde en çok ihtiyaç duyduğumuz bu olsa gerek.

Bir Olmadan Biz Olmak İndir

Bir Olmadan Biz Olmak
Elinizdeki kitap, ülkemiz toplumsal mücadele tarihinde bundan böyle bir milat sayılabilecek Gezi Direnişi ’ne katılan farklı grupların bu direnişe neden omuz verdiklerinin, direnişçilerin isyan boyunca neler hissettiklerinin, yaşadıkları güzel ve hüzünlü anların ve aynı zamanda maruz kalınan ya da tanık olunan polis şiddetinin ve vahşi uygulamaların hikâyesini anlatıyor.
Direnişte yer alan grupların motivasyonlarını anlamanın yanı sıra her grubun diğer grup veya grupları nasıl gördüğünü ve isyan sürecinde birbirlerini nasıl algıladıklarını öğrenmemize yardımcı olan bu çalışma, bambaşka hayatların verdiği bambaşka cevaplara ayna tutarak ufkumuzu da, dünyamızı da genişletiyor ve zenginleştiriyor.

Farklı çevre ve grupların gelecekle ilgili beklentilerini ve onların bu protestoları Türkiye için bir dönüm noktası olarak görüp görmediğini okura aktarmak kitabın amaçları arasında… Gezi Direnişi’nin gelecekte olabilecek yeni direnişlere de ışık tutacağı düşüncesi de bir leitmotif olarak satırlar arasından süzülüp karşımıza çıkıyor.

Alevilerden Anti-kapitalist Müslümanlara, Devrimci Müslümanlardan Feminist Kadınlara, Kemalistlerden Kürtlere, LGBTİ’lerden Ülkücülere, sosyalist partilerden sendikalara, Taksim Dayanışması’ndan Çarşı’ya büyük bir çeşitliliğin damgasını vurduğu direnişin birinci elden hikâyesi…

Toplumsal Hareketler Konuşuyor! İndir

Toplumsal Hareketler Konuşuyor!
Toplumsal hareketler Türkiye’de nasıl gelişecek? Bu sorunun cevabı, bu hareketlerin içinde bulunmuş olanların izlenimlerine ve deneyimlerine başvurmaksızın elde edilemez. İşte bu kitapta bir araya getirilen yazıların amacı, 1980’li ve 90’lı yıllarda ortaya çıkan ve “yeni toplumsal hareketler” olarak tanımlanan bu hareketleri, kamusal alana çıkışları, talepleri ve mücadeleleri açısından değerlendirmek ve bu hareketlerin yarattığı heyecan kadar, başarılı olamayanların da yarattığı düş kırıklığının nedenlerini araştırmaktır. Kitapta yer alan yazılar aynı zamanda, ilgilendikleri alanlarda aktif olarak yer almış, bu mücadele alanlarının ortaya çıkardığı enerji ve keşfetme duygusunu yaşamış kişilerin deneylerinin de aktarımıdır. Farklı alanlarda yer almalarına rağmen, benzer vurgular, yaklaşımlar, fikir ve konumlanışlar, dersler öne çıkmaktadır. Belki de değerlendirmeler ortaklaştıkça, edinilen dersler birlikte tartışıldıkça “nasıl gelişecek?” sorusunun cevabına biraz daha yaklaşılmış olacaktır.

Latin Amerikanın Kaynayan Damarları İndir

Latin Amerikanın Kaynayan Damarları
Yetmişli yıllarda askeri diktatörlükler, seksenli yıllarda neo-liberalizmin tahribatı, doksanlı yıllarda durgunluk içindeki Latin Amerika, iki binli yıllarla birlikte tarihinde rastlanmadık gelişmelere sahne olmakta. Kitleler toplumsal ve siyasal müdahaleleriyle kendi iradelerini gerçekleştirmenin yollarını aramakta. Yerli ve köylü hareketi, sendikalar, ekolojik hareket, işsizler hareketi, kadın hareketi toplumun barış ve adalet temelinde yeniden örgütlenmesi için mücadelelerini yükseltmekte.

Yazarlar

Benito Perez, Edouard Diago, Eduardo Galeano, Frederic Leveque, Gabriel Garcia Marquez, James Petras, Jean Batou, Joao Machado, Jose Rostier, Masis Kürkçügil, Michael Löwy, Pablo Mamani, Raul Zibechi, Ximena Ortuzar

Silahsız Askerler Amerikan Tarihinde Pasifizm İndir

Silahsız Askerler Amerikan Tarihinde Pasifizm
Dünyanın süper gücü olarak Amerika, “dünya jandarması” rolünü de üstlenmiş ve birbiri ardına gelen yönetimler, Amerikan askerlerini üstlendiği rolün beslentilerini gerçekleştirmek üzere dünyanın uzak köşelerine göndermiştir. Öldürücü Predator füzeleri Afganistan semalarında cirit atarken, aynı saatlerde binlerce barış yanlısı Amerikalı, ülkesinin militarizmini protesto etmek için Washington D.C. sokaklarına dökülmüştü. Bu kadınlar ve erkekler elinizdeki kitapta anlatılan pasifistlerin meşru varisleridir. Biz, Amerika’nın “zor kullanan yönetiminin” baskın çıkmasını kınıyor olsak da çağdaş Amerikalı pasifistleri süper güç tablosunun dışında tutmak büyük bir haksızlık olur. Böyle yaparsak, Amerikan gerçeğini yanlış değerlendirmiş ve yanlış anlamış oluruz. Genellikle nadasa bırakılmış topraklara atılmış gibi görünseler de, bu kitaptaki kadınlar ve erkekler tarafından ekilen tohumlar boş yere ekilmemiştir.

Koçgiri’siz Cumhuriyet İndir

Koçgiri’siz Cumhuriyet
Koçgiri halk ayaklanması resmi tarihe veya bazılarına göre 6 Mart 1921’de başlar ve 15 Haziran 1921’de bastırılır. Yaklaşık 3 aylık bu dönemde şiddetli çatışmalar yaşanır. Ancak esas Koçgiri başkaldırısı, 1.dünya savaşının bitiminde (1918) sonra başlar ve 1938 Dersim isyanıyla noktalanır. 20 yıl süren bu başkaldırı da, iki taraftan iki kişi çıkar ortaya. Birlikte yaşayan iki ulus adına iki önder halkların huzuruna çıkar. Bu ikilinin karşılıklı taktik, hamle ve çatışmaları 20 yıl sürer. Türkler adına Mustafa Kemal, Kürtler adına ise Alişer Efendi. Alişer Efendi 1873’de İmranlı’nın Azger Köyü’nde, Mustafa Kemal ise 1881’de Selanik’te dünyaya gelirler. İkisi de Osmanlı hükümetinde görev yapıyordu. Mustafa Kemal subay, Alişer Koçgiri paşası Mustafa Paşa’ya yaverlik yapıyordu. Her ikisi de kendi halklarına bağlı ve kendi halklarının kurtuluşu için uğraşıyordu. Birisi 1938’de İstanbul dolmabahçe sarayında hayata veda etmiş, diğeri 1937’de Dersim dağlarındaki bir mağara da kafası kesilerek öldürülmüştü. Birisi, hedeflediği devleti kuracak ve hedeflerini gerçekleştirmiş, diğeri hedeflerini gerçekleştirmeyi bırakın, ikamet edeceği bir evi dahi olmayacaktı. Birinde yenilgi, diğerinde zafer hakimdi. Zaferi kazanan için binlerce kitap yazılacaktı. Bunlar tek taraflı ve resmi tarih olarak, beyinlere yerleştirilecekti. Diğerinin tarihi ise gölgede bırakılacak, bilinen bütün belgeler ve tanıkları imha edilecekti. Alişer ile birlikte, Kürt varlığı da inkar edilecek ve her başkaldırı da imha seferleri düzenlenecekti.Bu tarihimizin ilginç karşılaşmasıydı. Kürtler ya biat edeceklerdi ya da yok sayılacaklardı. İşte Kürtsüz, Alevisiz ve Koçgirisiz Cumhuriyet’in temelleri böyle atılmıştı!

1905’ten 1917’ye Rus Devrimleri 3.Cilt & Devrimci Halk Hareketleri Tarihi İndir

1905’ten 1917’ye Rus Devrimleri 3.Cilt & Devrimci Halk Hareketleri Tarihi
Üçüncü Devrim’in ilk iki cildinde modern çağdaki demokratik devrimler tartışılmış, feodal kurumlarla mutlaki monarşilerin tasfiyesiyle yaşanan siyasal değişimlerin yanı sıra sanayi kapitalizminin doğuşu ve gelişmesi, toprağın görece eşit dağıtımı ve aristokrasiye ait bir dizi ayrıcalığın yürürlükten kaldırılması gibi ekonomik değişimler üzerinde de durulmuştu. Elinizdeki bu üçüncü cilt ise yirminci yüzyılın birinci yarısını tarihin en devrimci dönemi kılan iki büyük devrimci kalkışmaya, 1905 ve 1917 Rus devrimlerine odaklanmaktadır. Proleter devrimler çağını başlatan bu iki olaya heterodoks, ama aynı zamanda gerçekçi bir bakış açısıyla yaklaşan Bookchin, eski düzeni yıkıp yepyeni bir düzen kurmak amacıyla üretilen devrimci doktrinlerdeki doğru ve yanlış yönleri zamanın sınamasından geçirerek derinlemesine irdelemektedir. 1917 Bolşevik Devrimi’ni Avrupa sosyalizminin bir ifadesi olarak gören Bookchin, zamanın en işe yarar devrimci fikirlerinin Rusya’daki Sol Sosyalist Devrimciler tarafından dile getirildiğini, onların devrimci halkçılığının Şubat Devrimi sonrasında Rusya’nın sürüklendiği krize en iyi çözümü sunduğunu belirtmektedir.

1905’ten 1917’ye Rus Devrimleri soluk soluğa yaşanan, büyük düşün ve eylem adamlarının damgasını vurduğu büyüleyici bir devrimci dönemin özgün hikâyesidir.

Türkiye’de Gençlik Hareketleri İndir

Türkiye’de Gençlik Hareketleri
16.yüzyılın Medereseli Ayaklanmaları..Tanzimat sonrasının gizli ihtilal örgütüne dönüşen gençlik kuruluşları..Cumhuriyet’ten sonra solcu ve sağcı gençlik örgütlenmeleri,eylemleri..Demokrat Parti İktidarının 27 Mayıs 1960’tadevrilmesine yol açan 28-29 Nisan Olayları..Üniversite işgalleri ve sokak çatşmalarıyla,çeşitli eylemlerele sürüp giden,12 Mart 1971Muhtıra’sıylayeni bir aşam giren 1968-1971 olayları ve diğerleri.

Müdafaalarım (kod33) İndir

Müdafaalarım (kod33)
Bu müdafaalar Necip Fazıl Kısakürek’in 1946-1983 tarihleri arasındaki muhtelif yargılanmalardan bir demet olup daha niceleri yayınlanmamış olarak mahkeme dosyalarındadır.
Bu müdafaalar, üzerlerindeki tarihlerde, muhtelif ağır ceza mahkemelerindeki zabıtlara aynen mutabık olarak takdim edilmektedir.

Emir Bedirhan 20. Yüzyılın Başlarında Kürt Milliyetçi Söylemine Bir Örnek İndir

Emir Bedirhan 20. Yüzyılın Başlarında Kürt Milliyetçi Söylemine Bir Örnek
1907 yılında, İstanbul Belediye Başkanı Rıdvan Paşa, bir yol yapımıyla ilgili olarak Bedirhanilerle yaşadığı ihtilaf sonucunda öldürülmüş, ardından, bu olay kullanılarak tüm Bedirhaniler sürgüne gönderilmiştir. Emir Bedirhan kitabının bu olaya bir tepki olarak yazıldığı söylenebilir. Kitap, 20. yüzyılın başlarında İstanbul’da yaşayan ve Kürt milliyetçiliğinin temellerini atan aydınların ruh halini yansıtması ve bu konudaki ilk kaynaklardan biri olması bakımından, Kürt tarih yazımında çok önemli bir yere sahiptir. Kürt milliyetçi söyleminin oluşumuna tanıklık eden Emir Bedirhan kitabı, bu söylemin çözümlenebilmesi için değerli bir kaynaktır. Kürt tarih yazımında yeni yaklaşımlar geliştirmenin bir yolu da, Kürtler açısından büyük öneme sahip bu tür kaynakların artık ortaya çıkarılmasıdır.