Kategori arşivi: Aktüel Siyaset

Avrupa Birliği İndir

Avrupa Birliği
Bu kitapçıkta Avrupa Birliği’nin nasıl bir tarihsel bağlamda ortaya çıktığı, tarihsel gelişmelere paralel olarak nasıl bir evrim geçirdiği, ne tür çelişkiler barındırdığı, bugüne kadar neleri başardığı ve kısaca Avrupa  Birliği’nin özgün kurumsal yapısı ile bu yapının temel dinamikleri de ele alınmıştır.
 
Avrupa Birliği’ni incelemek, bu birliğin nasıl bir süreçte ortaya çıktığı, nasıl çalıştığı, neleri  başarıp hangi sorun alanlarında tıkanıklık yaşadığına odaklanmak ve Avrupa Birliği’nin sorun çözme kabiliyetini irdelemek, okuyuculara önemli katkı sağlayacaktır.

Kanlı Mavi Marmara İndir

Kanlı Mavi Marmara
Mavi Marmara gemisinde bulunan ve operasyonla ilgili fotoğraflarını Türkiye’ye getirebilen tek kişi olan Habertürk muhabiri M. Şefik Dinç’in kamerasından ve kaleminden tüm yaşananlar.
Operasyonun tüm tedayları, yayımlanmamış fotoğraflar ve yaşananların tüm içyüzü.
Kim nerede hata yaptı? Operasyon konusunda anlatılanların hangisi doğru?

Kapitalistler ve İşgalciler İmparatorluğa Karşı Eleştirel Bir Pedagoji İndir

Kapitalistler ve İşgalciler İmparatorluğa Karşı Eleştirel Bir Pedagoji
Bu kitap okuyucuların hayal gücüne hitap etmeyi amaçlıyor. Böylece Oğul Bush’un yapmacık sırıtmasına ve Rumsfeld’in Rice’nin ve Wolfowitz’in kan bürümüş gözlerine yakından baktığınızda Leo Strauss’un, J. Edgar Hoover’ın, Joe McCarty’nin Roy Cohn’un ve William McKinley’in onların arkasından belirdiğini fark edebilirsiniz.Amaçlarımızdan biri de onların ideolojik ve maddi fetihler için başlattıkları kanlı serüveni biraz zorlaştırmaktır. Bu da bizim eleştiri gücümüze, itaatsizlik ve muhaliflik çabalarımıza ve devrimci bir iyimserlikten beslenen değişmez öngörümüze bağlıdır.Peter McLaren

Türkiye’nin Adaylık Sürecinde Avrupa Birliği İstihdam ve Sosyal Politikası İndir

Türkiye’nin Adaylık Sürecinde Avrupa Birliği İstihdam ve Sosyal Politikası
21. yüzyıla meydan okuma olarak nitelendirilen Avrupa Birliği genişleme sürecinde ekonomik boyut kadar sosyal boyut da önem kazanmıştır. Avrupa Birliği, sosyo-ekonomik düzeyde yaşanan farklılıkları belli bir eksene çekmek için sosyal politikalara giderek daha fazla önem vermiştir. Avrupa’da özellikle ekonomik krizlerle yükselen işsizlik nedeniyle, istihdam ve sosyal politika konuları sıklıkla gündeme gelmektedir. Güçlü sosyal politika uygulama geleneklerini liberal politikalarla bağdaştırma yolu olarak ortaya atılan ve bir Avrupa yaklaşımı olarak bilinen “güvenli-esneklik”(flexicurity) “Avrupa Sosyal Modeli”nin ana eksenini oluşturmaktadır.

Bu kitap bütünleşmenin bir aracı olarak yeniden tanımlanan “Avrupa Sosyal Modeli”ni tüm yönleriyle incelemektedir. Kitap AB istihdam politikasını her düzeyde incelerken AB-Türkiye ilişkilerine de konu bağlamında ayrıntılı olarak değinmektedir.

Kitabın sosyal boyutlarıyla Avrupa konusunu çalışanlara katkı sağlayacağını umuyoruz.

Enseyi Karartmayın İndir

Enseyi Karartmayın
Enseyi karartmayın, çünkü hiç kuşkusuz Türkiye de günden güne daha hızlı değişecektir.
1902 Türkiye’siyle bugünkü arasındaki farkın, bin kat daha afallatıcı yaşanacaktır 2102’de…
Çünkü 2 saatte gidilemeyen yeri kalmayacaktır Dünya’nın ve uzay tatilleri çoktan başlamış olacaktır.
Lütfen “100 yıl sonrasından bize ne?” demeyiniz; tıpkı “100 yıl öncesinden bize ne?” de, dememeniz gerektiği gibi; madem çocuklarınızın çağdaş bir dünya ile bütünleşerek yaşlanmasından yanasınız…
Ve unutmayın; ne geçmişi, ne geleceği önemsemeden; günü günene yaşamaya kalkmanın daima bir bedeli vardır.
Çetin Altan

Geleceğin Sesi / Türk- Yunan Yurttaş Diyaloğu İndir

Geleceğin Sesi / Türk- Yunan Yurttaş Diyaloğu
Kita Türk-Yunan sivil toplum önderlerinin, uzmanların, sanatçı, yazar ve akademisyenlerin bu soruların yanıtlarını arayan yazılarını biraraya getiriyor.Türk, Yunan, İngiliz ve Kıbrıslı Türk 22 Yazarın katkılarıyla ortak bir proje olarak gelişen bu kitap, genellikle Türkiye’deki gelişmeleri yeterince izlemeyen uluslararası kamuoyu da düşünülerek İngilizce ve Türkçe olarak iki ayrı dilde basıldı.

Yargıda Kumpasın Köşe Taşları AKP ve Cemaat İndir

Yargıda Kumpasın Köşe Taşları AKP ve Cemaat
AKP içinde toplanan geniş bir muhafazakâr sağ çevre ve taban, kendi iktidarları ve yarattığı geniş ekonomik, toplumsal, siyasal ve kültürel sorun alanları ile yüzleşmekten kaçıyor ve içinde yer aldıkları iktidar alanının biriktirdiği gerilimleri kendi hülyaları ile kapatmaya çalışmaktan bir türlü vazgeçmiyorlardı. Gezi Hareketi ile başlayan ve Soma faciasına kadar uzanan kısa bir zaman sürecinde, aslında geniş bir ekonomik rant alanı ile bir baskı mekanizmasının asli sahibi olduklarını fark ederek uyandılar. Ve tabii ki derhal kendi düzenlerinin “düşman”larına karşı, geleneklerinden çok iyi tanıdığımız biçimde şiddet ve nefretle harekete geçtiler.
Bu kitapta, “yeni iktidarın” yani AKP ve Gülen grubunun özellikle yargı ve polis merkezli hikâyesinin aşamalarını takip edeceksiniz. AKP ve Gülen grubunun yargıdaki ilk ve erken hazırlıkları ile aralarındaki çekişme ve çatışmanın bundan sonraki muhtemel yönleri konusundaki gelişmelere dair kimi somut olayları, yargıdaki gelişmeleri, diğer yandan Erdoğan-Gülen Cemaati arasındaki savaş ve bunun Erdoğan-Gül çekişmesi ile tamamlanması süreçlerini göreceksiniz.

Entelektüel soru işaretlerine yanıt vermekle yetinmeyen, duruşlarıyla “Nasıl Yapmalı?”ya da cevap olan Demokrat Yargıçlar, bugün iktidar eliyle dayatılan karanlığın üzerine fener tutarcasına yaptıkları değerlendirmelerle hem tutarlı bir aydın cesareti göstermekte hem de sorunların gerçek nedenini görünür kılmaktadır. Elinizdeki çalışma işte bu cesaret ve tutarlılıkla dünden bugüne uzanan gelişmelerin altını çizmekte; iktidarın, yalnızca Yargı’da değil toplumsal yaşamın hemen her kesitinde örmeye çalıştığı kumpasları da ortaya çıkarmaktadır.

Daha İyi Bir Türkiye (Tespitler-Öneriler) İndir

Daha İyi Bir Türkiye (Tespitler-Öneriler)
Türkiye’nin hiç eksilemeyen, aksine devamlı artan problemlerinin sebeplerini kavramak hem teorik hem de empirik bir bilgi ve tecrübe birikimine sahip olmayı gerektirmektedir. Ne yazık ki, bu niteliğe sahip insanlarımızın sayısı çok azdır. Bunların da bir kısmı sessiz kalmayı ve kendi birikimlerini kendilerine saklamayı tercih etmektedir.

Birkan Erdal bu konuda bir istisna teşkil etmektedir. Erdal, bu küçük kitabında, ülkenin belli başlı ekonomik roblemlerini büyük bir vukufiyetle ele almakta, tahlil etmekte ve hem sağlam bir teorik zemine oturan hem de işlerlik kabiliyetine sahip çözüm önerileri geliştimektedir.

Temel Konular Işığında Annan Belgesi’nin Analizi İndir

Temel Konular Işığında Annan Belgesi’nin Analizi
Kitabın temel amacı, tarafların, kendi politikalarına göre, Annan Belgesi’nden kazanımları ile kayıplarını genel hatlarıyla ortaya koymaktadır. Bu sebeple, kitapta, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Kıbrıs Rum Kesimi’nin 11 Kasım 2002 tarihine kadar. Kıbrıs meselesine ilişkin politikaları, soruna yaklaşımları ile birlikte, izah edilmekte; Annan Belgesi’nin anayasal düzen mal – mülk mübadelesi, toprak düzenlemesi, grantörlük ve adanın askersizleştirmesi, Rum göçmenlerin kuzeye yerleştirilmesi ve Kayıp Kişiler konularına ilişkin önerileri kısaca anlatılmaktadır.