Kategori arşivi: Oyun (yerli)

Kutsal Döngü İndir

Kutsal Döngü

“…Hasan Erkek, doğa ritüellerinin toplumsal ritüel geleneğine dönüşümünü, ana gereksinimlerin çizgiye, figüre, renge, dansa, kurala, toplumsal törenlere geçişini sözsüz bir gösteri metniyle ustaca başarmış. Mim, tavır, müzik, dans, figür vb. görsel öğeler tümüyle ‘söz’ün yerini alıyor bu oyunda. ‘Tiyatro’nun, ‘oyun’un temel gizinin, temel işlevinin yerine getirilmesi amaçlanıyor. Metnin bu değişik biçimlenişi okuma aşamasında bizi tedirgin edebilir, zora sokabilir; fakat sahnelendiğinde tiyatro olayının vereceği ‘tat’, duyacağımız ‘haz’, güzellik duygusu, yaşamımızı sanatla, güzellikle buluşturacak, daha anlamlı kılacaktır.”

Kadınca İndir

Kadınca
Bir kadın yeterince hırslı, kararlı ve yetenekliyse, yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Artık kadınlar eskisi gibi evlerinde oturmuyorlar. Sosyal yaşamda daha çok varlar; öğreniyorlar, düşünüyorlar, çalışıyorlar ve üretiyorlar…

Dünya’da kadın nüfusu 3 milyarın üzerindeyken onları görmezden gelmek, küçümsemek, ezmek ve şiddet uygulamak hakkına da kimse sahip değildir.

Kadınca, kendi hikâyelerine ortak olmamızı bekleyen, birbirinden farklı 20 kadın karakteri sahneye taşıyan bir renk cümbüşü.

Televizyon Cumhuriyeti İndir

Televizyon Cumhuriyeti
Oyunda, kısa episodlarla, “Televizyon Cumhuriyeti” adlı hayali bir ülkede,televizyon kanallarındaki eğlence, haber, yarışma programlarının toplumun her kesimindeki insanın yaşamını nasıl derinden olumsuz yönde etkilediği eleştirel ve mizahi bir dille anlatılıyor.

Televizyon Cumhuriyeti, toplumumuzun her yaş ve sosyo-ekonomik katmanındaki bireylerinin ilgiyle, keyifle ve ibretle izleyeceği, ‘bizi anlatan’başarılı bir kara komedi örneği.

Toplu Oyunlar 1 / Kabakçı Mustafa Vakası – Evham – Huysuzlar Kulübü İndir

Toplu Oyunlar 1 / Kabakçı Mustafa Vakası – Evham – Huysuzlar Kulübü
Kabakçı Mustafa Vakası Osmanlı-Rus Savaşı’nın (1789) başlamasıyla boşalan İstanbul’da, ulema ve tüccar loncalarının kışkırtmalarıyla saray kapısına kadar dayanan baldırı çıplak, Laz yamak Kabakçı Mustafa Çavuş’un beklenmedik yükselişini, Ortaoyunu, Karagöz ve Meddah ögeleriyle anlatırken, iki yüz yıldan fazla zaman geçmesine rağmen bazı değerlerin değişmeden kalmış olduğunu vurguluyor.

Evham, bir kara komedi; bir metro istasyonunda bomba ihbarı nedeniyle toplumun çeşitli kesimlerinden insanların birlikte yaşadıkları olayları sergiliyor. Sosyal yapılanmamızın zafiyetli alanlarında eğlenceli bir gezinti…

Huysuzlar Kulübü, bir radyo oyunu; halkın entelektüel ve geleneklere bağlı rengarenk toplumsal kesimleri arasındaki iletişim yoksunluğunun sergilendiği bir fars.

Seydi Yahya İndir

Seydi Yahya
Seydî Yahya, Şemsettin Sami’nin ikinci tiyatro oyunudur. Matbuat-ı Ceyyide yayınlarının ikincisi olarak yayınlanan oyun, ‘beş fasıldan ibaret bir facia’dır. Oyunun ilk perdesi Raze kalesinde, son üç perdesi ise Kaştale şehrinde geçer. Olay hicrî 9. yüzyılın sonları ile 10. yüzyılın başlarında Endülüs’te (İspanya) cereyan etmektedir.
Oyunun ‘İfade-i Meram’ başlığını taşıyan ön sözünde Şemsettin Sami, atalarımızın tarihi çok sayıda milli trajediye konu olacak olaylarla dolu olduğu halde bizde trajedi denince akla sadece kadın erkek ilişkisinin ve zoraki evliliklerin gelmesinden şikâyet eder. Kendisi bu kurala uymayarak trajedisine milli bir hüviyet kazandırmaya gayret etmiş, bu arada trajedisinde ‘alakaca bir kusur’ bırakmamak için Yusuf ve Emine’nin aşkını da eni konu işlemiştir.