Kategori arşivi: SMMM

SMMM Staja Başlama Çözümlü Deneme Soruları (2265) İndir

SMMM Staja Başlama Çözümlü Deneme Soruları (2265)
Tamamı Açıklamalı Ve Çözümlü Sorular
Güncel Sorular
12 Adet Fasikül Ve Çözüm Kitabı

SMMM Staja Başlama 2011-2015 5 Yılın Çıkmış Sınav Soruları (2260) İndir

SMMM Staja Başlama 2011-2015 5 Yılın Çıkmış Sınav Soruları (2260)
Tamamı Açıklamalı ve Çözümlü Sorular
Güncel Sorular

Maliyet Muhasebesi SMMM Staja Giriş Sınavına Hazırlık Konu Anlatımı Açıklamalı Soru Çözümlemeleri İndir

Maliyet Muhasebesi SMMM Staja Giriş Sınavına Hazırlık Konu Anlatımı Açıklamalı Soru Çözümlemeleri
Maliyet Muhasebesine Giriş Maliyet Hesaplarının İşleyişi ve Satışların Maliyeti Tablosu
Direkt İlk Madde Malzeme Gideri
İşçilik Maliyetleri
Genel Üretim Giderleri
Sipariş Maliyet Yöntemi
Safha Maliyet Yöntemi
Tahmini Maliyet Yöntemi
Standart Maliyet Yöntemi
Üretim Hacmi ile Olan İlişkisine Göre Maliyetleri Sınıflama ve Kapsamına Göre Maliyet Yöntemleri
Maliyet Hacim Kar ve Başabaş Analizi
Ortak (Birleşik) Üretim
İşletme Bütçesi
Maliyetler ve Maliyet Hesaplama Sistemlerine Yönelik Sınıflamalara Toplu Bakış
Maliyet Muhasebesinde Yeni Yaklaşımlar
7/B Maliyet Hesapları ve Maliyet Muhasebesinin Bağımsız Çalışması
Çözümler Açıklamalar ve Test Sorularının Cevapları
 

2017 Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Staja Giriş – Maliye İndir

2017 Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Staja Giriş – Maliye
Staj Giriş Konu Serisinin Maliye kitabı, sınavda sorulan 6 soruyu kapsamaktadır. Normal kitap boyutunda ve Yeni Sınav Sistemine uygun olarak hazırlanan bu kitapta konular etkin bir şekilde işlenerek, konuların kavranmasının sağlanması amaçlanmıştır.
 
Alanında ilk ve tek olan Maliye Kitabı ile, sınavda çıkabilecek soruları kolaylıkla yapabileceksiniz. 
 
Maliye Kitabında yer alan ana konu başlıkları şunlardır:
– Maliye İlminin Esasları 
– Kamu Ekonomisi 
– Kamu Giderleri 
– Kamu Gelirleri (Vergi Teorisi) 
– Bütçe 
– Devlet Borçları 
– Yerel İdareler 

SMMM Staja Giriş Sınavı Tamamı Ayrıntılı Çözümlü Soru Deposu 2 Cilt İndir

SMMM Staja Giriş Sınavı Tamamı Ayrıntılı Çözümlü Soru Deposu 2 Cilt
1. Cilt 
Finansal Muhasebe – Muhasebe Bilgi Sistemi
Uluslararası Muhasebe Kuruluşları – Türkiye Muhasebe Standartları
Maliyet Muhasebesi – Mali Tablolar Analiz – Denetim
2. Cilt
Ekonomi – Maliye – Meslek Hukuku ve Etik
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Vergi Hukuku – Ticaret Hukuku
TOPLAM 3300 Soru

SMMM Staj Başlama Sınavları için Muhasebe İndir

SMMM Staj Başlama Sınavları için Muhasebe
“SMMM Staja Başlama Sınavlarına Hazırlık İçin Muhasebe” isimli bu kitabın amacı, SMMM Staja Başlama Sınavlarına hazırlanan adaylara muhasebe grubu ile ilgili konuları anlatan, örnekler sunan ve testler ile de bilgilerin pekiştirilmesine yardımcı olan bir kaynak sunabilmektir.

Bu kitapta muhasebe grubuna ait konular; Finansal Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, Finansal Tablolar Analizi, Muhasebe Denetimi ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) olmak üzere beş ana konu başlığında ele alınmıştır. Her ana bölümde konular ilk önce özet şekilde anlatılmaya çalışılmış, bu anlatımlar uygulamalarla desteklenmiş ve konu sonlarında her konuya ait test soruları ile de adayların kendilerini sınamaları amaçlanmıştır.

2017 Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Staja Giriş Finansal Muhasebe İndir

2017 Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Staja Giriş Finansal Muhasebe
Staj Giriş Konu Serisinin Muhasebe kitabı, sınavda sorulan yaklaşık 18 soruyu kapsamaktadır. Normal kitap boyutunda ve Yeni Sınav Sistemine uygun olarak hazırlanan Muhasebe kitabında konular etkin bir şekilde işlenerek, konuların kavranmasının sağlanması amaçlanmıştır. Staja Giriş Sınavının en önemli dersi olan muhasebe, iyi bir şekilde çalışılmalı ve konular kavranmalıdır. Bu kitapta Şirketler Muhasebesi dahil olmak üzere sınavda çıkabilecek soru tiplerinin dayanağı olan konular, akıcı ve anlaşılır bir dil ile ele alınmıştır.
Alanında ilk ve tek olan Muhasebe Kitabı ile aşağıda yer alan konulardan çıkabilecek soruları kolaylıkla yapabileceksiniz. 
– Muhasebenin Tanımı ve Fonksiyonları – Temel Kavramlar ve İlkeler  – Muhasebe Politikaları  – Mali Tablolar  – Hesaplar  – Tekdüzen Hesap Planı  – Dönen Varlıklar  – Duran Varlıklar  – Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar  – Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar  – Öz Kaynaklar  – Gelir Tablosu Hesapları  – Maliyet Hesapları  – Nazım Hesaplar  – Dönem Sonu İşlemleri  – Şirket Türleri  – Şirketlerin Kuruluşu  – Sermaye Artırımı  – Sermaye Azaltımı  – Devir  – Tasfiye  – Birleşme  – Kar Dağıtımı – Muhasebe Bilgi Sistemi – Uluslararası Muhasebe Kuruluşları

2017 Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Staja Giriş – Muhasebe Standartları İndir

2017 Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Staja Giriş – Muhasebe Standartları
Staj Giriş Konu Serisinin Muhasebe Standartları kitabı, sınavda sorulan 6 soruyu kapsamaktadır. Normal kitap boyutunda ve Yeni Sınav Sistemine uygun olarak hazırlanan bu kitapta konular etkin bir şekilde işlenerek, konuların kavranmasının sağlanması amaçlanmıştır.
 
Alanında ilk ve tek olan Muhasebe Standartları Kitabı ile, sınavda çıkabilecek soruları kolaylıkla yapabileceksiniz. 

Üstadım SMMM Yeterlilik Hukuk İndir

Üstadım SMMM Yeterlilik Hukuk
Genel yetenek
Özel hukuk
Borçlar hukuku
Ticaret hukuku
İdari Yargı hukuku
İcra hukuku
İş hukuku
Sosyal güvenlik hukuku