Kategori arşivi: Diğer Sınavlar

2015 KPSS ve Tüm Kurum Sınavları İçin Maliye Açıklamalı Soru Bankası İndir

1. Sınıf 2. Yarıyıl Bahar Dönemi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Ana Kaynak (Kod:7721) İndir

1. Sınıf 2. Yarıyıl Bahar Dönemi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Ana Kaynak (Kod:7721)
1- İktisada Giriş – II
2- İşletme Fonksiyonları
3- Matematik – II
4- Sağlık Hizmetleri Pazarlaması
5- Sağlık Hukuku
6- Sağlık Kurumları Mevzuatı
7- Temel Bilgi Teknolojileri – II

Şekil Yeteneği Konu Anlatımlı Soru Bankası ALES-YÖS-Bankacılık ve Kurum Sınavlarına Hazırlık & Sayısal ve Sözel Mantık İndir

AÖİ Yeni Sisteme Göre Arapça Yardımcı Kitabı IV. Dönem İndir

AÖİ Yeni Sisteme Göre Arapça Yardımcı Kitabı IV. Dönem
“AÇIK ÖĞRETİM İLÂHİYAT YENİ SİSTEM ARAPÇA YARDIMCI KİTABI” yeni dönemde de Arapça dersini problem olmaktan çıkaracak; İlâhiyat Önlisans öğrencilerinin, kelimeleri ve cümleleri doğru biçimde anlayarak Arapçayı öğrenmelerini sağlayacak ve sınavlarda başarılı olmalarına büyük katkıda bulunacaktır.
• Okuma parçaları ve alıştırmaların tamamı harekeli, rahat okunabilir büyüklükte, Türkçe çevirileri anlaşılır biçimde ve metne bağlı kalınarak altında, okuma parçasındaki yeni kelimeler dipnot olarak sayfa sonunda;
• Metin anlama çalışmalarında metin ile ilgili sorular ve cevapları Türkçe karşılığı ile ayrıntılı; eş anlam, zıt anlam ve tekil-çoğul bulma alıştırmalarında kelimeler karşılıklarıyla ve Türkçeleri yanlarında;
• Gramer konusu anlatımı içinde bulunan “Sıra Sizde” alıştırmalarının konu sonunda Türkçe karşılığı belirtilmeyen kelime ve cümlelerin anlamları, Türkçe anlamları ve bölüm isimleri ile;
• Alıştırmalarda bütün cümleler, yanlarında veya altlarında Türkçe çevirileri yazılı olarak çözümlü veya istenen bilgiler ikinci renkte kırmızı olarak ekli;
• Alıştırmalar içinde bulunan okuma parçalarının Türkçe çevirileri altlarında yazılı; istenen cevaplar gerektiği şekilde ekli;
• Bütün okuma parçalarında ve alıştırmalarda mümkün olduğu kadar metne bağlı kalınarak yapılan, anlaşılması kolay kelime tercümesi;
• Kendimizi sınayalım bölümünde bulunan soruların doğru seçenekleri ile gereken yerlerde yanlış seçeneklerin yanlış olma nedenleri;
• Her ünitenin sonunda öğrencilerin konuyu anlamadaki eksiklerini görmelerini ve yanlışlarını gidermelerini sağlayacak ve sınavlara hazırlayacak konu testleri, ara sınav ve final deneme testleri

Mali Mevzuat Sınavlarına Hazırlık Soru Kitabı İndir

Mali Mevzuat Sınavlarına Hazırlık Soru Kitabı
178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname
6085 Sayılı Sayıştay Kanunu
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu
3065 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu
213 sayılı Vergi Usul Kanunu
6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil
Usulü Hakkında Kanun
488 sayılı Damga Vergisi Kanunu
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
4735 Sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri
Kanunu
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanunu
Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri
Yönetmeliği
Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği
6245 Sayılı Harcırah Kanunu

Sayıştay Denetçi Yardımcılığı Açıklamalı Soru Bankası İndir