Kategori arşivi: İzmir

İzmir’de Edebiyat ve Fikir Hareketleri Üzerine Araştırmalar İndir

İzmir’de Edebiyat ve Fikir Hareketleri Üzerine Araştırmalar
İzmir`de basın yayın hareketlerinin tarihi, eğitim ve kültür kurumlarının tarihi, edebiyat ve sanat hareketlerinin tarihi ancak son yirmi-yirmibeş yılın araştırma konuları arasına girebilmiştir. Ö.Faruk Huyugüzel`in yayımlanmış ve yayımlanmamış makale ve bildirilerini bir araya getiren bu çalışma, İzmir`deki edebiyat, dil, tiyatro ve basın hareketlerinin tarihi ile ilgili incelemeleri kapsıyor.

İzmir Halkevi (1932-1951) İndir

İzmir Halkevi (1932-1951)
Dört temel bölüm, giriş, sonuç ve bir kaynakçasdan oluşan bu kitap, 1993 yılında tamamlanan akademik bir çalışmanın yeniden gözden geçirilmesi ve kitap formatına dönüştürülmesi çerçevesinde ortaya çıkmıştır. O dönemde konu hakkında şunları söylemiştim. “1932-1951 yılları arasında yakın dönem tarihimizin aşağı yukarı 20 yıllık bir bölümü boyunca gündemde kalmış olan halkevleri, hem toplum tarihi hem de siyasal tarih açısından oldukça önemli kuruluşlardır. Özellikle 1930 lu yıllarda devlet kurumlarının yetersiz kaldığı alanlarda çalışma yapmış olan halkevleri günümüzde de hala emekleme durumunda bulunan pek çok etkinliğin Türkiye`de ilk uygulandığı yapılar olma özelliğini gösterirler. Ayrıca tek parti dönemi boyunca gündemde kalmaları, halkevlerini toplum-devlet ikileminde diyalektik bir etkileşimin de aracısı kılmıştır….

Bizim İzmirimiz & Tarihi, Ekonomisi ve İnsanları ile İndir

Bizim İzmirimiz & Tarihi, Ekonomisi ve İnsanları ile
: Melih Gürsoy’un ilk basımı 1993 yılında yapılan Tarihi, Ekonomisi ve İnsanları ile Bizim İzmirimiz adlı kitabı yazarın geniş araştırmasına dayananbir kent tarihi kitabıdır.

Beyler Sokağı İndir

Beyler Sokağı
Bir kentin tarihini, coğrafyasını, toplumsal hayatını, geçirdiği değişimleri, insan tiplerini, atmosferini, doğal güzelliklerini, unutulan değerlerini, yeme içme kültürünü, gecesini gündüzünü, yazını kışını, folklorunu, eğlence hayatını, daha bin türlü özelliğini, herkes kendince görür. Tarihçi başka, coğrafyacı başka, turizmci başka, asker başka, öğretmen bambaşka bir gözle görür ve kendi bakış açısıyla yazmak ister.

Ama bir yazar-edebiyatçı, kendince bir duyarlıkla yaklaşır kentine. Çevresine gönül gözüyle bakar. Kendisini değişik insanların yerine koyar, onların yüreğiyle de hissetmeye çalışır, öylece yazar… Yazar yazdığı zaman, birçok kimse o yazıda kendi duygularını, düşünüp de söyleyemediklerini bulur. Kendisinden önce yazılmış olanları da anımsamak ister…

Bu düşünceden yola çıkarak, İzmirin kırk bir semti, İzmirli kırk bir farklı edebiyatçı-yazar tarafından kaleme alındı. Okurla buluşan kırk bir kitaplık dizi, hem İzmir için bir ilk olması, hem de İzmirin köklü kent halk kültürüne bir armağan olması açısından yüksek değer taşımaktadır.

Çeşmenin Ovacık Köyü İndir

Çeşmenin Ovacık Köyü
Ovacık Köyü’nün ve Çeşme’nin geçmişine bir yolculuk yapmaya ne dersiniz? Yörenin, tarihini, doğal yapısını, bitki örtüsünü, ürünlerini, halkını, geçmişteki yaşantısını, yaşanmış önemli tarihi olaylarını öğrenmek isteyenler için bu kitap önemli bir kaynaktır.

İzmir Tasarım Forumu 31 Mayıs 2011 İndir

İzmir Tasarım Forumu 31 Mayıs 2011
İzmir Tasarım Forumu, 31 Mayıs 2011 tarihinde İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Tarihi Havagazı fabrikası`nda düzenlendi. Forum`a ayakkabı, deri, gelinlik, abiye, mobilya, moda, hazır giyim, mücevher, takı tasarımı, tekstil ve endüstri alanlarında konunun uzmanı 77 kiş katıldı. Ekim 2009`da toplanan İzmir Kültür Çalıştay`ında izmir`in Akdeniz`de Tasarım ve yenilik kenti olma konusunda yapılmış olan tercihin bir ürünü olarak ortaya çıkan forum`da sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki oturum gerçekleştirildi. Genel görüşmenin yapıldığı birinci oturumda, İzmir`in tasarım konusunda artıları ve eksileri masaya yatırılarak kentin bir sıçrama gerçekleştirmesi için yapılabilecekler değerlendirildi. İkinci oturumda ise Ayakkabı-Deri, Kuyumculuk, Gelinlik-Abiye, Mobilya, Moda-hazır Giyim, Tekstil, tasarım Stratejileri ve yaratıcı Endüstriler başlıkları altında oluşturulan sekiz grupta çalışmalar yapıldı. çalışma gruplarında çeşitli sorunları tespit edilirken bunlara yönelik çözüm önerileri getirildi ve son olarak tartışmalar sonucunda netleşen sunumlar grup başkanları tarafından Forum`a sunuldu. İzmir Tasarım Forumu; Başkan Aziz Kocaoğlu, Forum Moderatörleri İlhan Tekeli ve Tevfik Balcıoğlu`nun konuşmalarıyla sona erdi.

İzmir Gezisi & Antoine Gallan’ın Bir Elyazması (1678) İndir

İzmir Gezisi & Antoine Gallan’ın Bir Elyazması (1678)
“Bana öyle geliyor ki bu kent, düğer şehirlere örnek olsun diye yapılmıştır. onunla guru duymak için ne ünlü bir ozan veya bu kentin sakini olmaya ne de onu övmek için yapmacık nedenlere ihtiyaç yoktur. O kendi içinden üremiştir ve alışılanın aksine; ona aşık olan herkes kulağıyla değil gözüyle onu sever. Çünkü o, deniz kıyısı boyunca bir güzel çiçek gibi yayılır; İzmir yavaş yavaş ve birçok aşama geçirerek kurulup gelişen bir kent olmayıp, topraktan bütünüyle ve mükemmellik içinde çıkan bir şehirdir…”

Bayraklı: Eski İzmir’den Hatıralar / İzrmirim – 15 İndir

Bayraklı: Eski İzmir’den Hatıralar / İzrmirim – 15
Bir kentin tarihini, coğrafyasını, toplumsal hayatını, geçirdiği değişimleri, insan tiplerini, atmosferini, doğal güzelliklerini, unutulan değerlerini, yeme içme kültürünü, gecesini gündüzünü, yazını kışını, folklorunu, eğlence hayatını, daha bin türlü özelliğini, herkes kendince görür. Tarihçi başka, coğrafyacı başka, turizmci başka, asker başka, öğretmen bambaşka bir gözle görür ve kendi bakış açısıyla yazmak ister.

Ama bir yazar-edebiyatçı, kendince bir duyarlıkla yaklaşır kentine. Çevresine gönül gözüyle bakar. Kendisini değişik insanların yerine koyar, onların yüreğiyle de hissetmeye çalışır, öylece yazar… Yazar yazdığı zaman, birçok kimse o yazıda kendi duygularını, düşünüp de söyleyemediklerini bulur. Kendisinden önce yazılmış olanları da anımsamak ister…

Bu düşünceden yola çıkarak, İzmir’in kırk bir semti, İzmirli kırk bir farklı edebiyatçı-yazar tarafından kaleme alındı. Okurla buluşan kırk bir kitaplık dizi, hem İzmir için bir ilk olması, hem de İzmir’in köklü kent halk kültürüne bir armağan olması açısından yüksek değer taşımaktadır.

19.Yüzyılda İzmir Kenti İndir

19.Yüzyılda İzmir Kenti
“…Frenk mahallesinin kitapçıları, kozmopolit simsarların dört elle sarılarak buralara getirttiği, biraz zamanı geçmiş yeniliklerle doludur. Fransız edebiyatının bütün kötü romanları ve artıkları -tıpkı Kaptan Paolo’nun kahvehanesindeki şarkıcı gibi açığa çıkmış(gözden düşmüş) olanları- burada toplanmıştır…” Kitapta yer alan, bir Fransız gezgininin, İzmir’in 19. yüzyıldaki en ünlü caddesi “Frenk Caddesi” ni anlatırken kullandığı cümlelerden farklı çıkarsamalar yapmak elbette mümkün; dünden bugüne, dışarıdan içeriye… Rauf Beyru’nun uzun araştırmalar sonucunda kaleme aldığı, belge, fotoğraf, gözlem ve haritalar ışığında masaya yatırdığı elinizdeki bu kitapta da yabancı seyyahların ışığında yol aldığımızı görüyoruz. Buna karşın, kendi içlerindeki çelişkileri de yine karşıt belgelerle dile getiren Beyru, böylece farklı perspektiflerle, İzmir kentini mümkün olduğunca doğru okumamıza ve oryantalist bakış açısını kırmaya çalışmıştır.

Kitapta; 18. ve daha önceki yüzyıllarda, İzmir kentinin fiziksel yapısı, bu konudaki, kaynakların sınırlılığı ve öznelliği nedeniyle, fazla ayrıntılara inilmeden kısaca anlatılmaya çalışılmıştır… Yazılı ve özellikle de görsel belgelerin daha kolay bulunabildiği 18. yüzyıl sonlarından 20. yüzyılın ilk dönemlerine uzanan süreçte İzmir kenti; yaşam biçimi, ticari hayat, kültürel gelişim, yerleşim, nüfus dağılımı gibi farklı başlıklar altında incelenerek, kitabın dünden bugüne bir köprü oluşturma niteliği taşıması amaçlanmıştır.
Sadece bilgi edinmekle kalmayıp, bugüne dair sorduğumuz soruların cevabının geçmişte yattığının da altı çizilmiş, bu yönüyle de kitap, adeta “bir pusula” işlevini yüklenmiştir.

İzmir’in en fakir mahallelerinde Türk ve Museviler yaşadığı için, buradaki yaşam biçimi yabancı seyyahlarca kayda değer görülmemiş, daha çok Frenklerin yaşadığı, kentin batıya dönük yüzü -İzmir’in sahil bölgesine doğru olan bölgeleri- kaleme alınıp, resmedilmiştir. Türk ve Musevi mahallelerinin günümüzde de bazı değişimlere rağmen varlıklarını korumuş olmaları, o dönemin bilgi ve belge yoksunluğunu bir ölçüde telafi eder gibidir. “Türk mahallesinin sokakları tam bir labirent görünümündedir.ve yolunuzu kaybettiğinizde istediğiniz yeri bulabilmek için saatlerce dolaşmanız gerekebilecektir.” Kitapta geçen, adı belirsiz bir yazarın 19. yüzyıldaki Türk mahallesi hakkındaki bu izlenimi bugün için hala tanıdık bir kavram…Rum, Ermeni ve Frenk mahalleleri ise, 1922 yangınından sonra tamamen yok olmuş ve İzmir’in yeni yerleşim bölgeleri oluşturulmuştur. Bu bakımdan, kitap, kentin yok olan semtlerinin fiziksel ve yaşamsal yapısını aydınlatması açısından bir hayli önem taşımaktadır.

Başta Paris Milli Kütüphanesi, Pensilvanya Üniversitesi Kütüphanesi, Atina Gennadion Kütüphanesi, Riyad King Saud Üniversitesi Kütüphanesi olmak üzere birçok ülke kitaplığından yararlanılarak hazırlanan elinizdeki bu kitabın oluşum süreci 15 yıllık bir araştırmanın ürünü. “19. Yüzyılda İzmir Kenti”, aslında daha önce yine Literatür Yayınevi tarafından yayınlanan, Rauf Beyru imzalı “19. Yüzyıl ve Öncesinde İzmir’de Yaşam” adlı kitabın bir devamı, tamamlayıcısı niteliğindedir.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Politikalarının Yerele Yansıması: İzmir Örneği İndir