Kategori arşivi: Erzurum

Erzurum Şairleri İndir

Erzurum Şairleri
Erzurum, tarihi bir şehir, Anadolu’nun en eski yerleşim yerlerinden biridir. Bin yıllık medeniyet şahidi, bir kültür şehri. Kültürün en has ürünü olan şiir. Erzurumlu şairlerin diliyle, kalemiyle Türk edebiyatının yüzakıdır.

Çıkmaz Sokak & Erzurum Şiirleri ve Bazı Hatıralar İndir

Çıkmaz Sokak & Erzurum Şiirleri ve Bazı Hatıralar
Erzurum Caferiye Mahallesi’nde doğan “Kadıhafızoğulları”ndan Şadi Tanşu bir Erzurum sevdalısıdır. Hacmi küçük, duygu ve hatırallarla yüklü kitap, bir sevginin yurdu ve şehri vareden manevi hasletlerin terennümüdür.
“Kadıhafızoğulları”nın yedinci neslinin temsilcisi, Cumhuriyet Caddesi Sudamı Çıkmaz Sokak’tan günümüzde kaybolan insan duygu ve münasebetlerini bize hatırlatıyor.

Naim Hoca & Halk Adamı, Din Adamı, Millet Adamı İndir

Naim Hoca & Halk Adamı, Din Adamı, Millet Adamı
Şehirler, önemli tabiat özellikleri, tarihi yapıları ile tanındıkları kadar, orada yetişmiş önemli kişilerle de kimlik kazanırlar. Erzurum da Palandöken dağları, Aziziye zaferi, geçirdiği işgaller ve uğradığı katliamlar, kışının uzunluğu, Yakutiye ve Hatuniye Medreseleriyle beraber Türk kültür tarihine mâl olmuş çok sayıda ünlü simasıyla tanınır. Bunlardan biri de Naim Hoca’dır. Naim Hoca, hayatta olduğu yıllarda Erzurumluların gönlünde taht kurmuş bir şahsiyetti. Kendine özgü konuşma ve anlatım tarzı, onun tanınmasında ilk sebepti. 1993 yılında Erzurum’u kana bulayan terör eylemlerine Erzurumlunun verdiği tepkilere gösterdiği birleştirici tavrıyla bu kez ülke çapında tanındı. Ölümünden sonra ise, hayattayken yapılan şakalara gösterdiği tahammül ve hoşgörülü yaklaşımından dolayı, kendisine atfedilen fıkralarıyla ünlendi. Yakın çevresi ve tanıdıklarının anlattıkları ışığında hazırlanan bu kitapta; Naim Hoca’nın hayatı, kişiliği, sosyal yönü, hikâyeleri ve hatıraları yer alıyor.

Çıkmaz Sokak & Erzurum Şiirleri ve Bazı Hatıralar İndir

Çıkmaz Sokak & Erzurum Şiirleri ve Bazı Hatıralar
Erzurum Caferiye Mahallesi’nde doğan “Kadıhafızoğulları”ndan Şadi Tanşu bir Erzurum sevdalısıdır. Hacmi küçük, duygu ve hatırallarla yüklü kitap, bir sevginin yurdu ve şehri vareden manevi hasletlerin terennümüdür.
“Kadıhafızoğulları”nın yedinci neslinin temsilcisi, Cumhuriyet Caddesi Sudamı Çıkmaz Sokak’tan günümüzde kaybolan insan duygu ve münasebetlerini bize hatırlatıyor.

XVII. Yüzyılda Bir Serhad Şehri Erzurum İndir

XVII. Yüzyılda Bir Serhad Şehri Erzurum
Toplumların gelişmişlik düzeyini gösteren en önemli unsurdan birisi şehirlerdi. Üretim-tüketim ilişkileri başta olmak üzere değişik yönlerden şehirlerin ele alınması, devletin ya da toplumların genel durumunu aydınlatmaktaydı. Nitekim pek çok araştırmacı çalışmalarında şehirlerle ilgili olarak göz ardı edilmiş veya dikkat edilmemiş konuları gündeme getirmiş ve devletlerin sosyal-ekonomik tarihlerini oluşturmaya çalışmıştır. Bu anlayış içerisinde XVII. yüzyılda hem Anadolu’nun geçmiş tarihi hem de Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında bilgi sahibi olmak için idari ve ticari merkez özelliğine sahip Erzurum Şehri ele alınmıştır.
Anadolu’nun kuzey-güney ve doğu-batı istikametinde uzanan yollarının geçiş noktasındaki şehir, XVI. yüzyılın ilk yarısında Osmanlı hakimiyetine girmiştir. Kısa bir süre sonra eyalet merkezi olan şehir, XVII. yüzyılda dikkat çekici ölçüde gelişmiştir. XVII. yüzyılda Erzurum Şehri hakkında müstakil bir çalışma olan bu eserde; Şark Seferleri ve Abaza Mehmed Paşa isyanları gibi önemli siyasi olayların cereyan ettiği yüzyılda şehrin fiziki, demografik, idari, sosyal ve ekonomik yapısı saha araştırmaları ile arşiv vesikalarına dayalı olarak incelenmiştir.

Akasyalar Düş Oldu Kavakta İndir

Akasyalar Düş Oldu Kavakta
Şehirder Yayınları tarafından yayınlanan, yazar Murat Ertaş’ın 6. kitabı olan “Akasyalar Düş Oldu Kavakta”, adlı araştırma inceleme eseri 288 sayfadan oluşmaktadır.
Erzurum’da başlayan kentsel dönüşümle birlikte elbisesini değiştiren, hafızasını kaybetme tehlikesi yaşayan mahallelerden biri olan Kavak Mahallesinin sosyal, kültürel, tarihi incelemesidir.
 “Zamanın ve Mekânın donduğu yaylada asırlarca tecrübe edilmiş hayatlarla biçimlenmiş eski Erzurum evleri insanın her haliyle yaşam alanıyken, sadece Erzurum’a has ve asırlardır Erzurumlunun üzerine oturmuş kıyafetler gibiydi.”

Erzurum Belediyesi Tarihi-1 İndir

Erzurum Belediyesi Tarihi-1
Türkiye’nin en eski belediyelerinden biri olan Erzurum belediyesi hakkında şimdiye kadar kapsamlı bir araştırma yapılmamıştı. Bu güne kadar ortaya konmuş sözlü ve yazılı bilgiler birbirini tutmaz verilerdi.

Uzun soluklu bu çalışma iki cilt halinde hazırlandı. İlk cilt 1930 yılları arasını kapsamaktadır. 1877’de Belediye Kanununun çıkarılmasıyla kurumlaşmaya başlayan Erzurum Belediyesi’nde Şerif Efendi dönemi önem arz eder. Erzurum tarihine de Katkıda bulunan eseri okuyucuyla buluşturuyoruz.