Kategori arşivi: Fotoğraf

Dijital Fotoğrafta Yaratıcı Teknikler İndir

Dijital Fotoğrafta Yaratıcı Teknikler
Fotoğrafın sanat olup olmadığı, neredeyse 190 yılı bulan serüveni içerisinde, bitmek bilmeyen bir tartışmadır… Oysa zanaat ve sanatın tanımı yapıldığında, fotoğrafın da “zanaat” mı yoksa “sanat” mı olduğu rahatlıkla ortaya çıkacaktır. Zanaat ihtiyaçtan doğar, dolayısıyla buradaki üretim tamamıyla insani ihtiyaçları kapsar. Halbuki sanat, iletişim kaygısından doğar. Yani ortaya çıkan eser, insani ihtiyaçların da ötesinde ruhun dilini temsil eder.

Tabii ki burada ayrı bir pencere açmak gerekir. Acaba her çekilen fotoğraf bir sanat fotoğrafı mıdır? İşte bütün sıkıntı burada başlar. Çünkü bunu ayırt etmek için bir tarif gereklidir. Ben bu tarifi, “fotoğraf yapmak” olarak özetliyorum. Yani fotoğrafçı, sadece fotoğraf makinesiyle gördüğüne razı olmayıp, o fotoğrafa duygu ve düşüncelerini de katarak fotoğrafı oluşturmalıdır.

Dijital Fotoğrafta Yaratıcı Teknikler, sadece fotoğraf makinesiyle fotoğraf çekmeyip, yaratıcı çekim teknikleriyle ya da çekim sonrası görüntü işleme programlarıyla fotoğraflarını başkalaştırıp “fotoğraf yapmaya” çalışan amatör fotoğrafçılar için hazırlanmıştır. Bol örneklerle ve açıklayıcı bilgilerle desteklenen kitapta yer alan her teknik, çekim sırasındaki ve sonrasındaki işlemleri de içermektedir.

Armenians in Turkey 100 Years Ago With the Postcards from the Collection of Orlando Carlo Calumeno (2. cilt) İndir

Armenians in Turkey 100 Years Ago With the Postcards from the Collection of Orlando Carlo Calumeno (2. cilt)
The first volume of this book was introduced to the reader with an exhibition called “Sireli Yeghpayrs” (My Dear Brother) in 2005. The exhibition became one of the most visited § exhibitions in recent years and was later held in several cities abroad including Frankfurt, Paris, Geneva, London and Yerevan. Now, by publishing this second volume of the book, we again look at the life of Armenians who lived in these lands a hundred years ago in the company 900 additional postcards. The majority of the postcards were issued between 1900 and 1914, and they show the cities, quarters and villages in which Armenians lived, and the Armenian churches, monasteries, schools and firms or the missionary establishments founded for Armenians. In the book there are a great deal of postcards produced or photographed by an Armenian, posted to or by an Armenian and bearing Armenian writings or the cachets of the sender or a related establishment.

Orlando Carlo Calumeno Koleksiyonu’ndan Kartpostallarla 100 Yıl Önce Türkiye’de Ermeniler (2. Cilt) İndir

Orlando Carlo Calumeno Koleksiyonu’ndan Kartpostallarla 100 Yıl Önce Türkiye’de Ermeniler (2. Cilt)
Bu kitabın ilk cildi 2005 yılında “Sireli Yeğpayrıs” (Sevgili Kardeşim) adlı bir sergiyle birlikte okurların karşısına çıktı. Sergi o yıllarda Türkiye’nin en çok ziyaret edilen sergilerinden biri olurken yurtdışında da aralarında Frankfurt, Paris, Cenevre, Londra ve Erivan’ın da bulunduğu bir dizi şehirde gösterildi. Kitabın ikinci cildinde bu topraklarda yüz yıl önce yaşayan Ermenilerin hayatlarına 900 kartpostalın eşliğinde yeniden bakılıyor. Kitapta yer alan kartpostalların çoğunluğu 1900-1914 yılları arasında yayınlanmış, Ermenilerin yaşadığı şehirleri, mahalle ve köyleri gösteren, Ermeni kilise, manastır, okul ve firmalarının veya Ermenilere yönelik faaliyette bulunan misyoner kuruluşlarının fotoğraflarının yer aldığı kartpostallar. Kitapta Ermeni kartpostal editörlerin tarafından üretilmiş, bir Ermeni fotoğrafçının çektiği bir fotoğrafın kullanıldığı, bir Ermeni tarafından postalanmış veya bir Ermeniye gönderilmiş, üzerinde Ermenice yazıların veya gönderen kişi ya da kuruluşa ait kaşelerin bulunduğu çok sayıda kartpostal var.

Fotoğraf Neyi Anlatır İndir

Fotoğraf Neyi Anlatır

Walter Benjamin_Fotoğrafın Küçük Tarihi
Andre Bazin-Fotoğraf Görüntüsünün Varlık Bilimi
Rosalind E. Krauss_Fotoğrafı Yeniden Keşfetmek
Beyhan Özdemir_Çağdaş Sanat Akımları ve Fotoğraf
Merter Oral_Fotoğraf ve Toplumsal Değişme
Jean Baudrillard_Yokoluş Sanatı
Orhan Alptürk_Baudrillard ve Fotoğraf
Sadık Tumay_Kimliğin Hiper Gerçek Boyutu ve Fotoğraf
Ahu Antmen_ Çağdaş Sanatta Fotoğraf Kullanımı Ve Türkiye’de Fotoğraf
Temelli Sanat Üzerine Düşünceler
Birsel Matara_80’den Günümüze Türk Fotoğraf Sanatına Genel Bir Bakış
M.W.Marie-Siyasetin İfadesi Fotoğrafı Düşünmek
Göran Sonesson_Fotografik Göstergebilimin Kısa Tarihi

Her Yönüyle Dijital Fotoğrafçılık İndir

Her Yönüyle Dijital Fotoğrafçılık
Deklanşörün çıkardığı bir klik sesi ve farenizin birkaç tıklamasıyla dudak uçuklatan fotoğraflar çekmeniz mümkün… üstelik bunları bütün dünya ile paylaşmak da hiç zor değil. Dijital fotoğrafçılık, ustalığa giden yolun en kısa olduğu sanatlardan biri—tabii nasıl yapacağınızı biliyorsanız.

Her Yönüyle Dijital Fotoğrafçılık, her geçen gün büyük bir hızla gelişmeye devam eden bu sanat dalında ustalaşmak için ihtiyaç duyacağınız her türlü bilgiyi bünyesinde barındırıyor.

Bu kitap sayesinde,

• size en uygun fotoğraf makinesini seçebilir,
• ışık ve flaşı istediğiniz etkileri elde etmek için kullanabilir,
• çektiğiniz fotoğrafları bilgisayarınıza taşıyıp üzerlerinde çalışabilir,
• fotoğraflarınızı sıkıştırıp internete aktarabilir ve
• takvimler gibi kişiye özel hediyeler hazırlayabilirsiniz.

İster tam bir acemi, ister gelişmeye devam eden ve daha tecrübeli bir fotoğrafçı olun, elinizdeki bu vazgeçilemez kılavuz size mükemmel fotoğrafları nasıl çekeceğinizi anlatıyor.

Fotoğraf/Söz Kavuşması İndir

Fotoğraf/Söz Kavuşması
“Yaptığım antolojinin “kendi oylumunda işlevi” edebiyat ürünlerinde fotoğraf duygusu, düşüncesi ve günlük yaşamda kullanılmış vurgularını gözler önüne sermesidir. Fotoğraf karşısında yazarın tutumunu belirleyen çarpıcı imgelerle bezenmiş şiir ve düzyazı coğrafyasıdır. Seçkide yapıtların nitelik değerlendirmesinden, şiirimizi kimin nereye çektiği sorunsalından çok fotoğrafın yazınımızdaki yeri üstünde durulmuştur. Çalışmam tüm Cumhuriyet dönemi yazarlarının kitaplarının tek tek tarama disiplinine dayanmaktadır.

Amacım fotoğrafa yakın duran edebi işlere ilişkin, olduğunca toplu bir ‘güldeste’ sunmaktı.”

Düğün Fotoğrafçılığı İndir

Düğün Fotoğrafçılığı
Düğün Fotoğrafçılığı, bu işe gönül verenlere ve vereceklere rehber olması amacıyla hazırlandı. Kitap, düğün fotoğrafçılığının nasıl ele alınması gerektiğini anlatmasının yanı sıra bir düğün fotoğrafçısının rahat ve kolay çalışması için gerekli tüm ekipman ve destek elemanlarını incelemektedir.

Gelin ve damadın hazırlık odalarından başlayarak düğünün bitimine kadar tüm süreçten sunduğu örneklerle ve gerçek düğünlerde çekilmiş 300’den fazla fotoğrafla desteklenmiş bu çalışma, kadrajlama, poz düzeltme, kompozisyon, rötuş, müşteri ilişkileri, çekim aşaması, baskı öncesi hazırlık ve final albümüne kadar tüm detaylar hakkında ipuçları bulabileceğiniz bir kaynak.