Kategori arşivi: Rusça

Priglasheniye v Rossiyu 1 Rabochaya tetrad’ +CD A1 Rusça Çalışma Kitabı İndir

Priglasheniye v Rossiyu 1 Rabochaya tetrad’ +CD A1 Rusça Çalışma Kitabı
Bu Rusça Çalışma Kitabı, “Priglasheniye v Rossiyu 1” Ders Kitabına paralel olarak hazırlanmıştır ve bütün dersler için çalışma ve alıştırmalar içerir. Başlangıç seviyesinde bağımsız bir Rusça Çalışma kitabı olarak ta kullanılabilir.

Kitapta Rus dilini kullanma etkinliklerine ağırlık verilmiştir. Ayrıca kitapta bulunan farklı kültürlerle ilgili veya mizahi okuma parçaları, yazma çalışmaları, sözlükle çalışma etkinleri de Rusça dil edinimini pekiştirmektedir.

“Priglasheniye v Rossiyu 1 Rabochaya tetrad’ +CD” dilbilgisi becerilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara da geniş yer vermiştir. Kitap ayrıca bir dinleme CD’si ile de desteklenmiştir.

80 Derste Rusça (2 CİLT) & Temel Seviyede Rusça Öğrenim Kitabı İndir

Russian Grammar in Tables and Charts Orjinal İndir

Russian Grammar in Tables and Charts Orjinal
This reference book contains phonetic, lexical and grammatical material in a compact and convenient form.
All sections, table titles and comments have English translations, which can serve as an effective basis for learning the Russian language.
Each table is supplemented with examples drawn from contemporary literary works. Materials in the book are designed to be used at different stages of learning.
The reference book “Russian grammar in tables and charts” is addressed to non-native speakers studying the Russian language and will be useful for teachers of Russian as a foreign language.
The book can be used both in class and for self-study.

Russky Klass B1 (Rusça Çalışma Kitabı – Orta Seviye) & İndir

Russky Klass B1 (Rusça Çalışma Kitabı – Orta Seviye) &
“Russky Klass” yabancı dil olarak Rusça öğrenenler için hazırlanmış Ders Kitapları, MP3 CD’ler ve Çalışma Kitaplarından oluşmaktadır.

Russky Klass B1 Ders Kitabı serinin Orta Seviyedeki ikinci kitabıdır. Serinin ikinci kitabı ile Rusça B1 sertifikası için gerekli dil becerilerinin edinilmesi hedeflenmektedir.

Russky Klass B1 Ders Kitabı ile birlikte bulunan MP3 CD, dinleme ve konuşma çalışmaları ile dilin etkin edinimine yardımcı olmaktadır.

Russky Klass B1 Çalışma Kitabı, Ders Kitabına paralel alıştırma ve çalışmalarla öğrenilenlerin pekiştirilerek dilin kısa sürede edinilmesine yardımcı olmak üzere hazırlanmıştır. Çalışma Kitabı fiiller ve çekimleri için özel çalışmalar da içermektedir.

Priglasheniye v Rossiyu 2 Rabochaya tetrad’ +CD A2 (Приглашение в Россию 2) Rusça Çalışma Kitabı İndir

Priglasheniye v Rossiyu 2 Rabochaya tetrad’ +CD A2 (Приглашение в Россию 2) Rusça Çalışma Kitabı
Bu Rusça Çalışma Kitabı, “Priglasheniye v Rossiyu 2” Ders Kitabına paralel olarak hazırlanmıştır ve bütün dersler için çalışma ve alıştırmalar içerir. A2 seviyesinde bağımsız bir Rusça Çalışma kitabı olarak ta kullanılabilir.  
 
Kitapta Rus dilini kullanma etkinliklerine ağırlık verilmiştir. Ayrıca kitapta bulunan farklı kültürlerle ilgili veya mizahi okuma parçaları, yazma çalışmaları, sözlükle çalışma etkinleri de Rusça dil edinimini pekiştirmektedir.
 
Priglasheniye v Rossiyu 2 Rabochaya tetrad’ +CD” dilbilgisi becerilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara da geniş yer vermiştir. Kitap ayrıca bir dinleme CD’si ile de desteklenmiştir.

Рабочая тетрадь используется в комплекте с учебником “Приглашение в Россию. Базовый практический курс руссково языка” и аудио-кассетой.
Она содержит задания и упражнения, целью которых является формированные и развитие навыков и умений речи, требования к которым предъявляются на предпороговом (базовом) уровне владения русским языком как иностранным: умение написать записку, поздравление, ответить на небольшое личное письмо, послать сообщение по факсу, заполнить некоторые бланки и т. п. Владение  русским языком в указанном объеме достаточно для получения сертификата по русскому языку повседневного общения предпорогового (базового) уровня (второй уровень по шкале совета европы) государственного образца посл сдачи соответствующего тестового экзамена.
В Рабочей тетради предусмотрены также задания, способствующие закреплению правильного произношения и обучающие работе со словарём. Значительное количество заданий предлагается для формирования грамматических навыков. В разделе “Моя русская энциклопедия” повторяется и систематизируется страноведческая информация.

80 Derste Rusça (2 CİLT) & Temel Seviyede Rusça Öğrenim Kitabı İndir

Anlamlarıyla Rusçadaki Fiillerin Ön Ekleri İndir

Anlamlarıyla Rusçadaki Fiillerin Ön Ekleri
Bu çalışmanın amacı; yabancı dil olarak Rusça öğrenen Türk öğrencilerinin en çok zorlandıkları konulardan biri olan ve Türkçede karşılığı bulunmayan “Ön ekli fiiller” konusunu, ön eklerin fiillere kattığı anlamların sözlükteki ilk ve diğer anlamlarıyla, ayrıca mecazi anlamlarıyla da birlikte Türkçe açıklamasını örneklerle vermek ve bu alanda yaşanılan Türkçe kaynak eksikliğinin giderilmesini sağlamaktır. Bu amaçla çalışmada öncelikle Rusçadaki ön eklerin her birinin genel anlamları verilmiş, daha sonra fiillerle kullanımlarında meydana gelen anlam değişiklikleri sözlükteki ilk ve diğer anlamları, ayrıca da mecazi anlamları da örneklerle pekiştirilmiş ve sonrasında Türkçede somut olarak yer almayan, ancak Rusça dilbilgisi içinde ana konulardan biri olan “ön ekler” kavramının kullanımı, Türkçedeki karşılığı verilmeye çalışılmıştır.
Bu bağlamda Rusçada konu ile ilgili kaynaklar taranmış ve incelenmiş, elde edilen bilgiler kapsamlı bir şekilde ortaya koyulmuştur. Konu Rusça- Türkçe karşılaştırmalı verildiği için fiil ve ön ek tanımlamalarında da Türkçe kaynaklardan yararlanılmıştır.
           
Elde edilen kaynakların incelenmesi ve değerlendirilmesi ile Rusçadaki ön ekli fiillerin kullanımlarının her biri ayrı bir başlıkta incelenmiştir. Türkçede, Türkçe kökenli sözcüklerde somut olarak “ön ek” kavramına rastlanmamış fakat dilimize yabancı dillerden geçmiş sözcüklerde kullanımına rastlanılmış olup genellikle adlarla kullanıldığı görülmüştür.
Eserin amacı; Rusçadaki ön ekli fiillerin kullanım alanlarını ortaya çıkarmak, Türkçedeki karşılıklarını bularak aktarmak ve Rusçayı yabancı dil olarak öğrenen Türk öğrencilerin en çok zorlandıkları konulardan birisi olan ön ekli fiiller konusunun temelini oluşturan ön ekler konusuna dair yapılan ve yapılacak olan çalışmalara katkı sağlamaktır.
Çalışmanın bilimsel yeniliği; Türkçede var olmayan ön ekli fiil kavramı konusunun araştırmacı yaklaşımla Rusça dilbilgisi kuralları çerçevesinde açıklamalı olarak sunumu, ön ekli fiillerin kullanım durumlarının incelenmesi ve fiillere kattığı anlamlarıyla birlikte sunulduğu birçok fiil tablolarının oluşturulması ve çalışmada geçen ön ekli fiillerin Rusça- Türkçe sözlük şeklinde ortaya konulmasıdır.