Kategori arşivi: Folklor

Unutulmuş Bir Cemaat: Manisa Yahudileri İndir

Unutulmuş Bir Cemaat: Manisa Yahudileri
Osmanlı Ülkesine büyük kitleler halinde ilk defa 500 yıl önce gelmeye İspanya’dan başlayan Yahudilerin, ilk defa Osmanlı arşiv kaynaklarını ve şeriyye sicillerine göre, büyük şehirler dışında, sosyal ve ekonomik hayatını ve çevreyle ilişkilerini araştıran önemli bir çalışma.

Anadolu Halk İlaçları İndir

Anadolu Halk İlaçları
İnsan, belli bir ölçüde, kendi kendini yenileyen, yenilemeyi bilen varlıktır. Olduğu yerde kalma, yalnız çevrenin verileriyle yetinme yok insanda. Doğa, düşünme yeteneği olan insanı, kendiliğinden birtakım yaratmalara iter. Doğa insanı böyle bir eyleme itmeden, insan, bu eylemin baskısı altında, akışı içinde yaratmadan, ortaya yeni bir nesne koymadan edemez. Bu insanın kendini yenileme duygusundan doğar. İlaç yapılan bitki ile insan doğa arasında içten bağlantı kuruyor kendince. Bunu bilimsel bir anlayışla yapmamış eskiçağda, daha çok inançla yapmış, bu belli. Ancak insan eylemi olması, doğa ile karşı karşıya gelmesi, doğa dışında bir güç aranması, ya da arayamaması bu sözü edilen bağlantıyı pekiştiriyor. İlaç yapan, bitkide kendine yararlı bir gücün bulunduğunu anlayan insan doğada daha bağımsız, daha özgürdü. O yalnız doğa ile sınırlanmıştı. Özgürlüğünün sınırları doğa ile başlıyor, doğa ile bitiyordu.Eskiçağda bitkiden ilaç yapan yetkili bunu doğa güçleri adına, inandığı, tanrısal bir gücü olduğunu söylediği doğa adına yapıyordu. O, doğanın içindeydi. Burada incelenen ilaçların çoğu Anadolu toprakları üzerinde yetişen bitkilerden yapılanlardır, Anadolu doğasının, özelliğini, niteliğini, daha doğrusu bitki örtüsünü gösterir bu.Bu kitabın konusu, Anadolu’da eskiçağdan beri kullanılagelen ilaçlar, onların yapıldığı bitkilerdir. Bu bitkiler içinde Anadolu’ya ilkçağdan, ortaçağdan sonra dışardan gelenleri de vardır. Onları da Anadolu ilaçları içinde saymanın nedeni Anadolu’da birer halk ilacı olarak kullanılmalarıdır.

İbrişimden İnce & Gaziantep Deyimleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Deneme İndir

İbrişimden İnce & Gaziantep Deyimleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Deneme
Deyimler, meşhur sözler, atasözleri, dualar, beddualar, tekerlemeler, bilmeceler gibi kalıplaşmış sözlerin dil değerleri arasında özel bir yeri vardır. Bu sözler, biçim yönünden yoğun olduklarından, karmaşık bir durumu anlatmakta kolaylık sağlarlar. Çağrışım zenginliğine sahiptirler, anlatılmak istenenin, renkli ve çarpıcı kılarlar.

Yağmur Duası Kitabı İndir

Yağmur Duası Kitabı
Kuraklığın bir afet boyutuna yaklaştığı dönemlerde gündeme gelen ve farklı kültürlerde değişik şekilleriyle karşımıza çıkan yağmur duası geleneği insanlık tarihi kadar köklü bir geçmişe sahiptir. Aynı amaca yönelik olmakla beraber uygulama aşamasında yöreden yöreye farklılıklar içeren bu gelenek ülkemizde de varlığını halen devam ettirmektedir. Hatıralardan, ansiklopedi maddelerinden,halk kültürü derlemelerinden, Anadolu dışında yapılmış incelemelerden oluşan bu kitap yağmur duası geleneğinin kültürümüzdeki yansımalarını ortaya koymayı ve konuyla ilgilenen araştırmacılara, okuyuculara etraflı bilgi vermeyi amaçlamaktadır

Folkloristik & Prof. Dr. Süleyman T. Kayıpov Armağanı İndir

Folkloristik & Prof. Dr. Süleyman T. Kayıpov Armağanı
Bu çalışmada on yıl boyunca Türkiye’de hizmet etmiş ve çok sayıda Türk öğrenci yetiştirmiş bir Kırgız Türkü olan Süleyman T. Kayıpov için derlenmiş makaleler bir araya getirilmiştir. S. Kayıpov’un öğrencilerinin editörlüğünü üstlendiği bu armağan kitapta kendi alanında uzman olan pek çok değerli akademisyenin yazıları bulunmaktadır. Örneğin Fikret Türkmen, Özkul Çobanoğlu gibi Türk Halkbilimine ömrünü adayan duayen akademisyenlerin makaleleri bu armağan kitapta yer almaktadır.

Armağandaki makaleler, genel olarak Türk dili, edebiyatı ve folkloru ile alakalı yazılar olmakla beraber, bu esere renk katmak amacıyla bazı çeviri yazılara da yer verilmiştir. Bu armağan kitap elbette, Türk halkları kültür ve folkloruna bir ömür adayan S. Kayıpov’un hizmetlerini karşılamayacaktır. Bu çalışmada, Prof. Dr. Süleyman T. Kayıpov’a manevi destek vermek ve vefa borcunu ödemek amaçlanmıştır.

Folkloristik & Prof. Dr. Süleyman T. Kayıpov Armağanı İndir

Folkloristik & Prof. Dr. Süleyman T. Kayıpov Armağanı
Bu çalışmada on yıl boyunca Türkiye’de hizmet etmiş ve çok sayıda Türk öğrenci yetiştirmiş bir Kırgız Türkü olan Süleyman T. Kayıpov için derlenmiş makaleler bir araya getirilmiştir. S. Kayıpov’un öğrencilerinin editörlüğünü üstlendiği bu armağan kitapta kendi alanında uzman olan pek çok değerli akademisyenin yazıları bulunmaktadır. Örneğin Fikret Türkmen, Özkul Çobanoğlu gibi Türk Halkbilimine ömrünü adayan duayen akademisyenlerin makaleleri bu armağan kitapta yer almaktadır.

Armağandaki makaleler, genel olarak Türk dili, edebiyatı ve folkloru ile alakalı yazılar olmakla beraber, bu esere renk katmak amacıyla bazı çeviri yazılara da yer verilmiştir. Bu armağan kitap elbette, Türk halkları kültür ve folkloruna bir ömür adayan S. Kayıpov’un hizmetlerini karşılamayacaktır. Bu çalışmada, Prof. Dr. Süleyman T. Kayıpov’a manevi destek vermek ve vefa borcunu ödemek amaçlanmıştır.