Kategori arşivi: Kavramlar-Kurumlar

İmam Hatiplilik Şuuru İndir

İmam Hatiplilik Şuuru
Biz şimdi Ensar’a, son derece mübrem, en önemli, daha önemlisi olmayacak kadar önemli, en mukaddes, en değerli, sevaplı, ecirli ibadet olan bir vazife uygun görüyoruz. Bu vazifeyi bir defa daha ifadelendirmeye, tanımlamaya çalışayım. Diyoruz ki; Ensar, İmam-Hatip mekteplerini ve bunların mezunlarını eleman olarak kullanmak suretiyle ülkede İslami hizmeti planlamalı, programlamalı ve bu elemanları kullanarak -belli bir zamanda, en uygun zamanda ve en uygun işi yaparak, faaliyetini ortaya koymalı, belki merhaleler sonunda- bu en mukaddes emelimize, Allah’ın bize namaz gibi, oruç gibi farz kıldığı bunu için varolduğumuz en kıymetli, en mübrem hedefe ulaşmalıdır.

Veysel Karani ve Üveysilik İndir

Veysel Karani ve Üveysilik
Türkler tarafından da tarih boyunca fevkalade bir ilgi ile sevilip benimsenen Veysel Karani hakkında yüzlerce menkıbe ve hikaye anlatılmaktadır. Öyle ki onun tarihi şahsiyeti bu menkıbeler arasında kaybolmuş gibidir. Elinizdeki eser ilk defa temel kaynaklara inerek Veysel Karani’nin tarihi şahsiyetini ve İslam Türk tasavvufundaki gerçek yerini tesbit etmeye çalışmaktadır. Kitabın ikinci bölümünde Üveysilik üzerinde durulmuştur.

Kur’ani Kavramlar İndir

Kur’ani Kavramlar
Şüphesiz Kur’an-ı Kerim (kendi ifadesiyle) anlaşılmak için gelmiştir. O, anlaşılmaz bir muamma, yalnızca belli insanların kavrayabileceği bir kitap değildir. Ders almak isteyen her ciddi okuyucu ondan hayatına bir düstur çıkarabilir. Ancak böylesi bir uyanış döneminde, daha ağırlıklı anlayış çabalarına ihtiyaç vardır.
Önümüzdeki gelişmelere ve öncüllere bakarak denilebilir ki, insanlık için geleceğin en önemli konusu İslam’dır, Onun için de müslümanların önündeki en önemli problem, İslam’ın bir orijinlik ve bütünlük içinde kavranmasıdır. Söz konusu orijinlik de, bütünlük de Kur’an-ı Kerim çevresinde kurulacaktır. Bu bakımdan konu Kur’an’ın iyi anlaşılabilmesi olarak da ortaya konabilir. İlk atılacak adımlardan birisi ise, belli kavramların tarihi gelişimi içerisinde belirginleşen veya günümüz toplumlarında yüklenilen anlamlarıyla değil, bizzat Kur’an’ın kendi verdiği manalarıyla anlaşılabilmesidir.
İslam’ı yeniden anlama sürecinde bu kavramların Kur’an’ın bütünlüğü içinde ifade ettiği anlamlarının bilinmesi büyük önem taşımaktadır. Bu eser bu duygu ve inançla hazırlanmıştır.

Ledün Risalesi cep boy İndir

Ledün Risalesi cep boy
Özel anlamıyla değil de genel anlamıyla “ledün ilmi” hayatımızın her safhasında ve her anında hal, harekat, düşünüş vb. Gibi bütün insani durumlarımızı içine almaktadır. Hava, ışık veya su gibi aslında her yere, her şeye sirayet etmiş durumdadır. Çünkü “alem-i şehadet”te her şey “alem-i gayb” ile irtibatlıdır ve alem-i şehadet, alem-i gayb tarafından (her şeyle her şeyde) çepeçevre kuşatılmıştır.

Tefsirde Heterodoksi & Kadiyanilik ve Kur’an İndir

Tefsirde Heterodoksi & Kadiyanilik ve Kur’an
Bilindiği gibi Kur’an-ı Kerim tarih boyunca birbirinden çok farklı anlayışlara göre yorumlanmıştır. İslam ilim ve kültür tarihindeki büyük geleneğe aykırı tefsir ve te’vil anlayışları Müslümanların sevad-ı azamınca heterodoks (Ehl-i bidat) olarak tanımlanmıştır. Son dönemde ortaya çıkan Kadiyanilik (Ahmedilik) de bu tanım kapsamında konumlandırılmıştır. İşte bu kitap özellikle Ehl-i Sünnet camiasında heretik bir dini ve siyasi hareket olarak görülen Kadiyaniliğin Kur’an ve yorum anlayışını bu hareketin Lahor kolunun öncüsü olan Mevlana Muhammed Ali’nin The Holy Qur’an with English Translation and Commentary adlı eseri -ki bu eser Muhammed Esed’in Kur’an Mesajı adlı meal-tefsirinin de ana kaynaklarından biridir- bağlamında ortaya koymayı amaçlamaktadır.

Sünnetin Ruhunu Anlamak İndir

Sünnetin Ruhunu Anlamak
Sünnet Anlayışı Nasıl Şekillendi? İsmiyle yayınladığımız üç kitapta geniş bir şekilde ele aldığımız gibi,sünnet anlayışo,”şekil” ağırlıklı olarak oluştu.Oysa sünnetin bizler için faydalı olan kısmı,şekil değil ruhtur.Sünnetin ruhunun iyi kavranmasının bizler için son derece faydalı olduğunu düşündüğümüzden,bu kitabı mutlaka okumanız gerektiğine inanıyoruz.

Veysel Kareni ve Üveysilik İndir

Veysel Kareni ve Üveysilik
Menkıbeleri dilden dile dolaşan, Peygamber armağanı olan hırkası, her senenin ramazanında milyona yakın insan tarafından ziyaret edilen Veysel Karenî’nin mübarek şahsiyeti hakkında bugüne kadar toplu ve aydınlatıcı bir eser verilmiş değildir.

Vesika darlığından, kaynakların çatışmasından hakikî çehresi belirsiz bir hâle gelmiş gibidir. Şimdiye kadar yazılanların birçoğu da sanma ve yakıştırmadan ibarettir. Bu konuda kaleme alınmış yazma, basılmış olan kaynakların hepsini incelemek ve karşılaştırmak suretiyle işin özünü aldık. Bu yolda mütevazı bir deneme mahiyetinde olan bu çalışmada verilen bilgiler, sanıyoruz ki, mevcut ve sağlam malûmatın en süzülmüşüdür.

Bu kitap, bütün Doğu ve İslâm dünyasında olduğu kadar tarih ve ananemizde, dinî folklorumuzda pek geniş şekilde yer tutmuş, ün salmış ve asırlardır hayırla anıla gelmiş bir İslâm büyüğü, velisi olan Üveys’i, insanlık dünyasına yeni ve açık bir tarzda tanıtmayı hedeflemektedir.