Kategori arşivi: Hayat

Namaz Hocası & İslam’da İman ve İbadet Esasları İndir

Namaz Hocası & İslam’da İman ve İbadet Esasları
Namaz, imandan sonra gelen en büyük ibadettir. “Namaz, dinin direği, her hayrın anahtarıdır.” Namaz, Müslüman´ı Allah´a bağlayan İlahî bir bağdır. Müslüman, namazla Mi’rac´a, yücelikler alemine yükselir. Kıyamet günü, hesabı ilk sorulacak ibadet namazdır. Dinde olgunlaşmanın açık ölçüsü de namazdır.
Bu kitapta, namaz ibadetinin yanı sıra, her Müslüman’ın, yapmakla sorumlu olduğu emirler ve yasaklar ve bilmesi gereken önemli temel dinî bilgiler, herkesin anlayabileceği bir üslubla anlatılmaktadır.

İslam Medeniyetinin Osmanlı Yorumu İndir

İslam Medeniyetinin Osmanlı Yorumu
Medeniyetimiz, Kur’ân ve onun fiilî ve kavlî uygulaması olan Sünnet-i Seniyye esas alınarak kurulmuştur. Bu sebeble gerek maddî, gerekse manevî coğrafyamızın her tarafında Kur’ân ve Sünnet-i Seniyye’nin birebir uygulamalarıyla karşılaşmaktayız. Hatta öyle ki, bir Osmanlı şehrinde doğup büyüyen bir çocuk, farz-ı muhal kendisine hiç bir telkinde bulunulmasa bile, İslâm Medeniyetini çok rahat bir şekilde özümseyebilir ve bugünün tabiriyle içselleştirebilirdi. Bunu sadece şehirlerimizin mimarî ölçüleri ve sokak yapıları bile sağlayabilmekteydi.

Namaz Hocası & İslam’da İman ve İbadet Esasları İndir

Namaz Hocası & İslam’da İman ve İbadet Esasları
Namaz, imandan sonra gelen en büyük ibadettir. “Namaz, dinin direği, her hayrın anahtarıdır.” Namaz, Müslüman´ı Allah´a bağlayan İlahî bir bağdır. Müslüman, namazla Mi’rac´a, yücelikler alemine yükselir. Kıyamet günü, hesabı ilk sorulacak ibadet namazdır. Dinde olgunlaşmanın açık ölçüsü de namazdır.
Bu kitapta, namaz ibadetinin yanı sıra, her Müslüman’ın, yapmakla sorumlu olduğu emirler ve yasaklar ve bilmesi gereken önemli temel dinî bilgiler, herkesin anlayabileceği bir üslubla anlatılmaktadır.

İnsan Maneviyatının Semaları & Akıl-Kalp-Ruh-Sır-Hafi-Ahfa İndir

İnsan Maneviyatının Semaları & Akıl-Kalp-Ruh-Sır-Hafi-Ahfa
İnsan ve kâinat… Biri büyük âlem, diğeri küçük âlem… Büyük âleme ne yazılmışsa, onun fihristesi olan insana da o mânâ yazılmış. İnsan, hem kâinat yüzünde hem de kendi âleminde yazılı, o mânâları okumaya, ilmetmeye, öğrenmeye (ta’lime, marifete) memur kılınmış. Ta ki maddelerin suret ve işleyişlerinde görünen farklı manaların asıllarının, aslında kaynağı aynı olan bir vahdet manasından geldiğini görmekle, hakiki manalarına ulaşsın, kemali bulsun. Mânâlar; esir maddesinden, quarklardan, atomlardan, arzdan, semalara ve arşa kadar her tabakada, her boyutta ayrı ayrı suretlerde nazara açılmış. İçinde yaşadığımız “uzay-zamanda” (arzda), Mânâ, suret giymiş maddileşmiş ve kâinat yüzünde öyle görünüyor. Esir ve Kâinat boyutunda mânâdan surete; İnsan âleminde ise Zihin ve Letaif-i Rabbaniye ile suretten mânâyal Eserde şunlar ele alınmıştır; Akıl, kalb, ruh, sır, hafi, ahfa gibi kâinatı doğru algılamamızı sağlayan duygular. Akıl ve letaif-i Rabbaniye. Algıladığınız kâinatı doğru anlamlandırmamızı sağlayan Zihin. Esir maddesi var mıdır? Zaman nedir? Zamanın, Esir maddesi ile ilişkisi. Âlemde esir, insanda zihin. Esir maddesinden olan Cevahir-i Ferd ile Sicim teorisindeki sicimler arasındaki benzerlikler. Esirle kayyumiyet ilişkisi. Kademedir? Kader ve zaman, Kader ve Cüz-i irade, Kader ve Adalet. Ayrıca konuyla ilişkisi olmamasına rağmen okuyucuların ilgisini çekeceği düşüncesiyle “gezegenlerin spin hızlarını hesaplayan” bir çalışmam da okuyucularla paylaşma maksadıyla esere konulmuştur.

Hasret İndir

Hasret
Kimler hasret gitmedi ki cananına?
Hasreti, yüreğinde kor olanlara sor.
Hasreti, Geylanî’ye, Mevlânâ’ya ve Bediüzzaman’a sor.
Hasreti, cennetten ayrılan Hz. Âdem’e sor.
Hasreti, oğlunu tufana kurban veren Hz. Nuh’a sor.
Hasreti, Hz. Yusuf için yanıp tutuşan Hz. Yakub’a sor.
Ve hasreti, Resulünü Medine’ye gönderen Mekke’ye sor.

Hasret, ete kemiğe duyulan bir sevda değilmiş meğer…
Hasret, ebedî vuslat için çırpınan yüreklerin duasıymış.

Bu kitap; Hasret ve Hikmet’in; iffetle, aşkla ve sadakatle yoğrulmuş, yürekleri yakan yaşanmış hikayesidir.
Hasret çekenlere…

Namaz Hocası & İslam’da İman ve İbadet Esasları İndir

Namaz Hocası & İslam’da İman ve İbadet Esasları
Namaz, imandan sonra gelen en büyük ibadettir. “Namaz, dinin direği, her hayrın anahtarıdır.” Namaz, Müslüman´ı Allah´a bağlayan İlahî bir bağdır. Müslüman, namazla Mi’rac´a, yücelikler alemine yükselir. Kıyamet günü, hesabı ilk sorulacak ibadet namazdır. Dinde olgunlaşmanın açık ölçüsü de namazdır.
Bu kitapta, namaz ibadetinin yanı sıra, her Müslüman’ın, yapmakla sorumlu olduğu emirler ve yasaklar ve bilmesi gereken önemli temel dinî bilgiler, herkesin anlayabileceği bir üslubla anlatılmaktadır.

Tağutu Reddetmek ve Laik Partileşme Sınavı İndir

Tağutu Reddetmek ve Laik Partileşme Sınavı
Hedef, illa ve her şeye rağmen “Müslüman” kadroların yönetmesi değil, evet Müslüman kadroların, ama mutlaka İslâmî hükümlerle ve adâletle yönetmesi olmalıdır. Zaten böyle yapmadıklarında akîdevî bir sapma da yaşanmakta ve Allah’ın tehdidine muhatap olunmaktadır. Müslüman’ın siyasal alandaki hedefi, kulluk eksenli bir hayat tasavvuru içinde sadece Allah’a kulluk yaparak, O’nun rızasını kazandıracak tavizsiz İslâmî mücadele ile toplumsal dönüşüme vesile olarak, Allah’ın vaat ettiği İlâhî yardımını celp etmeye çalışmak (Muhammed Suresi, 47/7), Allah’ın hükümlerine dayalı İslâmî adâlet sisteminin gelmesine zemin hazırlamak olmalıdır. Doğru ve sahih bir din anlayışını topluma taşıyabilmek için, toplumun vahyîn belirleyiciliğine ve tevhidî akîdeye doğru dönüşümüne vesile olabilmek için, öncelikle hiçbir şartta ve hiçbir gerekçeyle taviz verilmemesi gereken ve değiştirilemez, terk edilemez vahye dayalı temel ilke ve değerlerde ısrar eden, vahyîn şâhidliğini âdil ve emin bir kimlikle ortaya koyan dâvetçi kadrolara ihtiyaç vardır.
 
Kendilerini, bâtıl kavram ve modellere bulaşmadan özgün İslâmî kavramlarla tanımlayan, bu durumdan bir eziklik ve kompleks duymayan, vahyîn getirdiği kavram, ilke ve değerleri eylem ve söylemlerine egemen kılmaktan ve bunları bıkmadan, yorulmadan sürekli yaşayarak topluma taşımaktan usanmayan ve utanmayan, tam tersine onur duyan şahsiyetli müslümanlara ihtiyaç vardır. İstikrarlı, zikzak çizmeyen düşünce seyri ve süreklilik arz eden çabalarıyla istikametini bozmadan yürüyen örneklerin çoğalıp yaygınlaşmasına ihtiyaç vardır. Egemen şirk sistemi ve kurumlarıyla uzlaşmaktan, bütünleşmekten uzak duran, dünyevîleşmeye pirim vermeyen, bedeli neyse ödemeyi göze alarak, köklü bir inkılâpla tevhidî toplumsal değişimin gerçekleşmesi için çaba göstermekte ısrarcı olan, Müslüman öğrenci, aydın, entelektüel ve akademisyenlere olduğu kadar, yine aynı özelliklere sahip esnaf, tüccar, çiftçi, işçi vb. halktan insanlara da ihtiyaç vardır. Toplumun örnek alacağı, emanete riâyetkâr, doğru sözlü, ahde vefalı, iffetli, izzetli, âdil, emin ve güvenilir müslüman şahsiyetlere ihtiyaç vardır. Mekke’deki “Muhammedü’l Emin” örnekliğini çağımıza taşıyarak vahye şahidlik yapan güzel ahlaklı ve adaletiyle güven veren İslamî şahsiyetlere ihtiyaç vardır. İnandığı değerleri, hiçbir dünyevî menfaat karşılığında satmayan, akîdesini ve ilkelerini hiçbir hesap korku ve endişe ile terk etmeyen muvahhidlere ihtiyaç vardır.

Namaz Hocası & İslam’da İman ve İbadet Esasları İndir

Namaz Hocası & İslam’da İman ve İbadet Esasları
Namaz, imandan sonra gelen en büyük ibadettir. “Namaz, dinin direği, her hayrın anahtarıdır.” Namaz, Müslüman´ı Allah´a bağlayan İlahî bir bağdır. Müslüman, namazla Mi’rac´a, yücelikler alemine yükselir. Kıyamet günü, hesabı ilk sorulacak ibadet namazdır. Dinde olgunlaşmanın açık ölçüsü de namazdır.
Bu kitapta, namaz ibadetinin yanı sıra, her Müslüman’ın, yapmakla sorumlu olduğu emirler ve yasaklar ve bilmesi gereken önemli temel dinî bilgiler, herkesin anlayabileceği bir üslubla anlatılmaktadır.

Namaz Hocası & İslam’da İman ve İbadet Esasları İndir

Namaz Hocası & İslam’da İman ve İbadet Esasları
Namaz, imandan sonra gelen en büyük ibadettir. “Namaz, dinin direği, her hayrın anahtarıdır.” Namaz, Müslüman´ı Allah´a bağlayan İlahî bir bağdır. Müslüman, namazla Mi’rac´a, yücelikler alemine yükselir. Kıyamet günü, hesabı ilk sorulacak ibadet namazdır. Dinde olgunlaşmanın açık ölçüsü de namazdır.
Bu kitapta, namaz ibadetinin yanı sıra, her Müslüman’ın, yapmakla sorumlu olduğu emirler ve yasaklar ve bilmesi gereken önemli temel dinî bilgiler, herkesin anlayabileceği bir üslubla anlatılmaktadır.

Ramazan Baharı 30 Günde Manevi Devrim İndir

Ramazan Baharı 30 Günde Manevi Devrim

Ramazan ayında sen kalabalık topluluklarla oruç tutar, coşkun gruplarla beraber teravih namazı kılar, mağfiret için yakaran binlerce kişi ile beraber Kur’an hatimlerinde bulunursun. Bu yolda yürüyenlerin az olmasından dolayı yalnızlık hissetme! Bilakis cesaretli ol ve metanetini koru! Normalde tembel ve üşengeç olsan da hayırlı işler yapma konusunda hırslı ol. Ramazan ayındaki bu coşkun amelleri başka bir zamanda bulamazsın.
Mescitler Ramazanda dolup taştığı gibi hangi zamanlarda dolup taşıyor?
İnsanlar Ramazan ayında Kur’an okuma yarışına girdikleri gibi hangi aylarda böyle bir yarışa giriyor? 
Ramazan ayında muhtaçlara uzatılan yardım elleri başka hangi ayda uzatılıyor?