Kategori arşivi: Dini Hikayeler-Menkıbeler

Hz.Ali’den Bilgece Sözler ve Hikayeler İndir

Hz.Ali’den Bilgece Sözler ve Hikayeler
Allah yolunda giden gönüllü erler isteyicidirler; Ali ise istenilendir.
Söyleyenler söylerler, susarlar. O, susmaz, söyler. Ebedi ilim, onun
göğsünde parlayıp göründü. Vahyolunanların sırlarını, o hakikat olarak
bildi ve bildirdi. Peygamber Efendimiz, ümmetlere haykırdı:
-Allah yolunda Ali, sizin kılavuzunuzdur.
Allah’a içi doğru olanlar yüzlerini ona çevirmişlerdir. Zira o şahtır, doğru
yolu gösterendir, efendidir…
O, bütün peygamberlerin sırrında idi.
Bu kitapta Mevlana’nın yukarıda tarif ettiği Ali(r.a.)’yı bulacaksınız.
Yediveren yayınları olarak, Ehl-i Beyt sevdası ile yanan yüreklere seslenen
bir eser hazırlayarak beğenilerinize sunduk.
Âyine tuttum yüzüme, Ali göründü gözüme
Nazar eyledim özüme, Ali göründü gözüme
Âdem Baba Havva ile, Hem Allemel’esmâ ile
Çerhi felek semâ ile, Ali göründü gözüme
Hazreti Nuh Neciyyullah, Hem İbrahim Halilullah
Sinâ’da Kelimullah, Ali göründü gözüme (Hilmi Dede)

Hal Dili & Sufilerden Sözler ve Menkıbeler İndir

Hal Dili & Sufilerden Sözler ve Menkıbeler
Gavs-ı Kasrevi Seyyid Abdülhakim (K.S) Hazretleri Şöyle Der;

“Rabbimiz öyle yücedir ki, O’nun şanına yakışır ibadet yapmak zaten mümkün değildir. Şayet insanın yüz bin senelik ömrü olsa, bütün ömrünü rükü ve secde ederek geçirse, oruçla, Allah’a itaat ve ibadetle tüketse, yine de O’na layık ibadet etmiş sayılmayız.

Öyle ise insan, takatinin yettiği kadar kulluğa gayret etmesi gerekir. Zira alemlerin rabbi olan Allah da insana takatinin üzerinde bir şey yüklememiştir. İnsan sadece gücünün yettiği şeyleri yapmakla emrolunmuştur.

Hal Dili & Sufilerden Sözler ve Menkıbeler İndir

Hal Dili & Sufilerden Sözler ve Menkıbeler
Gavs-ı Kasrevi Seyyid Abdülhakim (K.S) Hazretleri Şöyle Der;

“Rabbimiz öyle yücedir ki, O’nun şanına yakışır ibadet yapmak zaten mümkün değildir. Şayet insanın yüz bin senelik ömrü olsa, bütün ömrünü rükü ve secde ederek geçirse, oruçla, Allah’a itaat ve ibadetle tüketse, yine de O’na layık ibadet etmiş sayılmayız.

Öyle ise insan, takatinin yettiği kadar kulluğa gayret etmesi gerekir. Zira alemlerin rabbi olan Allah da insana takatinin üzerinde bir şey yüklememiştir. İnsan sadece gücünün yettiği şeyleri yapmakla emrolunmuştur.

Hikayelerle 40 Hadis İndir

Hikayelerle 40 Hadis
Merhaba çocuklar ve çocukça kalanlar! Sözlerin en güzelini; ifadelerin en özelini hikâyelerle öğrenmeye ne dersiniz? En kıymetli söz Hz. Muhammed’in (sav) hadislerini öğrenerek; en güzel değerleri kazanmaya var mısınız? Çocukları çok seven Hz. Peygamber’in (sav) sözlerinin; hikâyelerle kalıcılığının sağlanması için; ömür boyu zihinlerinde ve kalplerinde yer etmesi için en güzel sözler sizlerle… Sözlerimiz O’nun (sav) sözleriyle güzelleşir… Hayatlarımız O’nun (sav) hayatıyla kıymetlenir… O’na (sav) uyan dünya ve âhirette mutlu olur… Birbirinden güzel kırk hikâye ile çocukların dünyasına giren kırk hadis adlı eserimiz sizlerle!…

Velilerin Dilinden Tasavvufi Hikayeler & Nur İplikleri İndir

Velilerin Dilinden Tasavvufi Hikayeler & Nur İplikleri
Nur İplikleri Velilerin Dilinden Tasavvufi Hikayeler” diye kaleme aldığım bu eser, ümit ederim ki, yeni bir pırıltı olacak ve gözlere manevi gıdaların salkımlarını gösterecektir. Bu küçük eserde hadis ve hikmetler, velilerden menkıbeler, elmas renkli inciler bulacaksınız. Nur İplikleri, gönül tezganlarında hikmet kumaşları ve mana ipekleri dokuyacaktır. Nu İplikleri, hayat sazımızın teline aşkı mızrabını vuracak, iman dudaklarımıza muhabbet balını sürecektir… Nur İplikleri, zaman incilerini demet demet edip kalbimizin can kulağına fısıldayacaktır. Bu inciler, ne incilerdir öyle!.. Hep beraber göreceğiz… Gayret bizden, tevfik ve hidayet yüce Allah’tan…

Aziz dostlar! Sizler, gözümdeki yaşları bir tebessüm olarak kabul edin. Gönlümdeki ateşi bir selam olarak alın olmaz mı?

Selam Huda’ya tabi olanların üzerine olsun…

Kur’an’dan Hikayeler İndir

Kur’an’dan Hikayeler
Kur’an’daki hikayeler  sıradan, amaçsız, okunup geçilecek türden hikayeler değildir. Aksine her bir hikayede bir başka gerçeğin altı çizilir ve insanlardan  ibret almaları istenir.
Bu çalışmada Kur’an’da yer alan hikayeler, büyük bir dikkatle incelenmiş ve çocukların kolayca anlayacağı şekilde derlenmiştir.

Hal Dili & Sufilerden Sözler ve Menkıbeler İndir

Hal Dili & Sufilerden Sözler ve Menkıbeler
Gavs-ı Kasrevi Seyyid Abdülhakim (K.S) Hazretleri Şöyle Der;

“Rabbimiz öyle yücedir ki, O’nun şanına yakışır ibadet yapmak zaten mümkün değildir. Şayet insanın yüz bin senelik ömrü olsa, bütün ömrünü rükü ve secde ederek geçirse, oruçla, Allah’a itaat ve ibadetle tüketse, yine de O’na layık ibadet etmiş sayılmayız.

Öyle ise insan, takatinin yettiği kadar kulluğa gayret etmesi gerekir. Zira alemlerin rabbi olan Allah da insana takatinin üzerinde bir şey yüklememiştir. İnsan sadece gücünün yettiği şeyleri yapmakla emrolunmuştur.

Hal Dili & Sufilerden Sözler ve Menkıbeler İndir

Hal Dili & Sufilerden Sözler ve Menkıbeler
Gavs-ı Kasrevi Seyyid Abdülhakim (K.S) Hazretleri Şöyle Der;

“Rabbimiz öyle yücedir ki, O’nun şanına yakışır ibadet yapmak zaten mümkün değildir. Şayet insanın yüz bin senelik ömrü olsa, bütün ömrünü rükü ve secde ederek geçirse, oruçla, Allah’a itaat ve ibadetle tüketse, yine de O’na layık ibadet etmiş sayılmayız.

Öyle ise insan, takatinin yettiği kadar kulluğa gayret etmesi gerekir. Zira alemlerin rabbi olan Allah da insana takatinin üzerinde bir şey yüklememiştir. İnsan sadece gücünün yettiği şeyleri yapmakla emrolunmuştur.

Ulü’l Azm Peygamber Kıssalarının Enfüsi Manaları İndir

Ulü’l Azm Peygamber Kıssalarının Enfüsi Manaları
Ben bir Yakub idim kendi halimde,
Mevlam’ın kelamı vardı dilimde,
yitirdim Yusuf’u Kenan ilinde,
Ağlar Yakup ağlar, Yusuf’um diye.
Nerelerde kaldın, vah yavrum diye

Akardı Yakub’un gözünün yaşı,
Ahları eritir dağları taşı,
Yusuf’u kuyuya attı kardaşı,
Ağlar Yakub ağlar, Yusuf’um diye
Gitti de gelmedi, vah yavrum diye.

Yusuf’u aldılar ölüm kastine,
Attılar kuyuya başı üstüne,
Cebrail yetişti yüce dostuna,
Ağlar Yakub ağlar, Yusuf’um diye.
Nerelerde kaldın, vah yavrum diye.

Derviş Yunus bunu böyle söyledi,
Gidip aşkın deryasını boyladı,
Kul iken Mısır’a sultan eyledi,
Ağlar Yakub ağlar, Yusuf’um diye
Aldılar yavrumu, vah yavrum diye.

1001 Öğüt İndir

1001 Öğüt
Bu kitapta, değerli okuyucuya peygamberlerin sözlerinden, hikmet sahiplerinin hikmetlerinden, edebiyatçıların, şairlerin, zekilerin ifadelerinden seçilmiş dine ve dünyaya ait bin bir adet öğüt hediye edilmektedir. Böylece ruhlar ve kalpler dirilsin, zihin ve akıl keskinleşsin, bu öğütler üstün davranışlara sevk etsin, dünyadan ve haramlardan alıkoysun