Kategori arşivi: İslam

İslam Tıp Tarihi & Başlangıçtan VII. / XIII. Yüzyıla Kadar İndir

İslam Kelamı & Gelenekçilik ve Akılcılık İndir

İslam Kelamı & Gelenekçilik ve Akılcılık

İslâm dinindeki en önemli teolojik mücâdele, gelenekçiler ve akılcılar arasında meydana gelmiştir. Profesör Abrahamov, klasik İslâm düşüncesindeki gelenekçiliğin ve akılcılığın esaslarını, her iki düşünce sisteminin birbirine karşı geliştirdiği eleştiriyi ve akıl ile geleneği uzlaştırmak için gösterilen çabaları incelemiştir. Üzerinde çalışılan materyaller 3/9. yüzyıldan 10/16. yüzyıla kadar uzanır.

“Bu kitap, birçok derste okutulacağından emin olduğum harika bir çalışma. Son yıllarda İslâm kelâmı üzerine konuya yeni bir yön kazandırma adına çok sayıda kitap yazıldı. Bu kitap da kesinlikle böyle bir çalışma”.
Oliver Leaman, Liverpool John Moore’s University

Özgürlük Perspektifinden Hukuk ve Demokrasi İndir

Özgürlük Perspektifinden Hukuk ve Demokrasi
Prof. Dr. Mustafa Erdoğan, Özgürlük perspektifinden HUKUK ve DEMOKRASİ kitabıyla siyaset ve anayasa teorisine ilişkin önceki eserlerine bir yenisini daha ekliyor. Anayasacılık ve anayasa yapımı, anayasa yargısı-demokrasi ilişkisi, müzakereci demokrasi, yurttaşlık ve anayasal yurtseverlik, laiklik, egemenlik, özgürlük, adalet ve eşitlik gibi konular bu kitapta ele alınan konuların başında geliyor. Prof. Sr. Mustafa Erdoğan’ın Türkiye’nin güncel siyasi-hukuki sorunları hakkında son birkaç yılda yazdığı, teoriyle uygulamayı birleştiren bazı değerlendirme yazılarını da içeren bu kitap, uzman hukukçu ve siyaset bilimcilere olduğu kadar, lisansüstü ve lisans öğrencilerine ve genel okuyucuya da hitap ediyor. Kitap, okuyucusuna Türkiye ve Ortadoğu’da yaşanan gelişmeleri “özgürlük” perspektifinden Hukuk ve Demokrasi zemininde yeniden anlamlandırma fırsatı da veriyor.

Namaz Hocası & İslam’da İman ve İbadet Esasları İndir

Namaz Hocası & İslam’da İman ve İbadet Esasları
Namaz, imandan sonra gelen en büyük ibadettir. “Namaz, dinin direği, her hayrın anahtarıdır.” Namaz, Müslüman´ı Allah´a bağlayan İlahî bir bağdır. Müslüman, namazla Mi’rac´a, yücelikler alemine yükselir. Kıyamet günü, hesabı ilk sorulacak ibadet namazdır. Dinde olgunlaşmanın açık ölçüsü de namazdır.
Bu kitapta, namaz ibadetinin yanı sıra, her Müslüman’ın, yapmakla sorumlu olduğu emirler ve yasaklar ve bilmesi gereken önemli temel dinî bilgiler, herkesin anlayabileceği bir üslubla anlatılmaktadır.

İslamda Fıkıh ve Akaid İndir

İslamda Fıkıh ve Akaid
Yirmi, yirmi beş yıldır, “İslam Hukuku (Fıkıh – Fıkh), günlük yaşamımıza egemen olsun mu, olmasın mı?” tartışmasını tüm canlılığı ve zaman zaman da şiddeti ile yaşamaktayız. İslam hukuku yandaşları arasında da, İslam inancına ve işlemlerine (Akaide) ilişkin farklı görüşler birbiri ile yarışmakta ve bu yarış zaman zaman da kırıcı olmaktadır.

Büyük İslam Bilgini I. Goldziher’in İslamda Fıkıh ve Akaid adlı kitabı, tüm bu tartışmalara ışık tutacak nitelikte bir kitaptır.

İslam Hukukunda Mülkiyet Hakkı ve Servet Dağılımı İndir

İslam Hukukunda Mülkiyet Hakkı ve Servet Dağılımı
Doktora tezi olan eserde Mülkiyet kavramının hukuki tahlili yapılmakta, İslâm`da mülkiyet hakkı konusu ilmi bir üslupla ele alınmakta…

İslam Medeniyetinin Osmanlı Yorumu İndir

İslam Medeniyetinin Osmanlı Yorumu
Medeniyetimiz, Kur’ân ve onun fiilî ve kavlî uygulaması olan Sünnet-i Seniyye esas alınarak kurulmuştur. Bu sebeble gerek maddî, gerekse manevî coğrafyamızın her tarafında Kur’ân ve Sünnet-i Seniyye’nin birebir uygulamalarıyla karşılaşmaktayız. Hatta öyle ki, bir Osmanlı şehrinde doğup büyüyen bir çocuk, farz-ı muhal kendisine hiç bir telkinde bulunulmasa bile, İslâm Medeniyetini çok rahat bir şekilde özümseyebilir ve bugünün tabiriyle içselleştirebilirdi. Bunu sadece şehirlerimizin mimarî ölçüleri ve sokak yapıları bile sağlayabilmekteydi.

Özden Söze İndir

Özden Söze
Hiçbir soru yoktur ki, cevabı özde mevcut olmasın.
Yeter ki, öze dönebilelim ve yaratanın lütfu ile o iç sesi duyabilelim.
Özden kelam olup söze dökülenleri siz okuyuculara iletmek üzere yine sizlerden aldığımız güçle yola çıktığımızda elinizdeki kitap oluştu.
İki nokta arasındaki en kısa yol doğrudur.
Biz insanlar olarak tekâmül yolunda ilerlerken herhalde tercih edilecek olan da bu kısa ve kestirme olan doğru yol olmalıdır.
Biz de davranışlarımıza doğru bilgiler içerisinde yön vermek düşünce ve niyetindeyiz. Yalan yanlış bilgilerle ve kulaktan dolma ile yapılanlar egoya hizmet ettikçe, İbadet bile olsa boşa gider.
İnsanın kendi egosuna hizmet eden ibadet o kabaran benlikle maalesef insana gurur ve kibir yükler.
Oysa kazanılacak olan mütevaziliktir, tevazu sahibi olabilmektir.
Kitabın isminden de anlaşılacağı üzere özden gelen iç sese kulak vererek, akıl mantık vicdan üçlüsünü elden bırakmadan ve Kutsal rehberimizin ışığında, senelerin verdiği tecrübe ve birikimlerimle de değerlendirerek bir eser haline getirmeye çalıştığım ÖZDEN SÖZE kitabını beğeneceğiniz inancındayım.
Elinizdeki kitap muhteviyati gereği de faydalanılıp aydınlanılacak bir başucu kitabı olacaktır.
Kullanmasını bilene her şey bir değerdir…

İslami Hareketler İndir

İslami Hareketler
1960’lı yıllarda fikri gelişimini tamamlayıp öncü kadrolarını yetiştiren İslami hareket, kitlesel güç haline geldiği 70’li yıllardan itibaren bölgesel dengeleri sarsmaya başlar. Hareketin kısa sürede alternatif haline gelmesi bölgede hakim olan dini duyarlılık kadar, milliyetçi liderler kamutasındaki Arap ordularının İsrail karşısında hezimete uğraması ve ilerici olarak adlandırılan Arap rejimlerinin öne sürdükleri toplumsal projelerin her alanda iflas etmesinden kaynaklanır. 60’lı yıllarda esen milliyetçi ve sosyalist rüzgarlar 70’li yıllardan itibaren yerni İslamcı akımlara bırakır