Kategori arşivi: Pazarlama-Satış

Pazarlama Bi’Tanedir! & Bir Pazarlamalar Ansiklopedisi İndir

Pazarlama Bi’Tanedir! & Bir Pazarlamalar Ansiklopedisi
Size göre… Pazarlama nedir?
Pazarlama pazarlama mıdır?
Pazarlama Bilmem ne midir?
Pazarlama bir midir, bin midir?
Pazarlamanın adı yok mudur, çok mudur? Pazarlama nokta nokta nokta mıdır? … bilmem ama….
Bana göre PAZARLAMA Bİ’ TANEDİR!

“Pazarlama Bi’ Tanedir!” alışılmışın dışında bir pazarlama kitabı. Pazarlamanın adını duyan, biraz tanıyan, onu daha derinden anlamak ve daha kapsamlı kavramak isteyenlere sesleniyor.

Pazarlama, az ya da çok, bir şekilde, herkesi ilgilendiriyor.

Mesleği, alanı, konusu, müşterisi kim olursa olsun, işini iyi yapmak ve işinde başarılı olmak isteyenler, pazarlamaya bakıyor, pazarlamaya sarılıyor, ondan destek bekliyorlar.

Kitapta tanıtılan yüzlerce pazarlamadan bir bölümü, farklı alanlardaki uzmanlıkların pazarlamayla birlikteliğinden, bir bölümü de pazarlamayı daha farklı uygulamak arayışları sonunda ortaya çıktı, gelişti.

Gelecekte yeni uzmanlıklarla buluşmalarından yeni yeni pazarlamalar doğacak.

Bir işi ve bir uzmanlığı olan herkes, bu kitapta kendisini düşündüren, ilham veren, harekete çağıran bir şeyler bulabilecek.

İyi Satıcı Olmak İndir

İyi Satıcı Olmak
hayatını bir şeyler satarak kazanmak zorunda olanlar için,

Bir satış profesyoneli olma yolculuğunun henüz başında olanlar için,

Satış ekibi yetiştirmek ve eğitimlerine kaynak ve temel oluşturabilecek kitaplar arayan satış eğitmenleri için,

Günümüz koşullarında ve hayatın içinde aslında hepimizin satış yaparak ve birilerini ikna ederek yaşadığımızın farkında olanlar için,

Olağanüstü bir temel kitap hazırladı

Spor ve Fiziksel Etkinlik Hizmetleri Pazarlaması İndir

Spor ve Fiziksel Etkinlik Hizmetleri Pazarlaması
Önemli bir faaliyet alanı olan spor ve fiziksel etkinlikler günümüzde hızla gelişmekte olan bir sektördür. Bu sektör; mal sektörü ve hizmet sektörü olmak üzere iki alt sektörden oluşmaktadır. Bu kitabın ana konusunu daha çok hizmet sektörü, yani spor ve fiziksel etkinlik hizmetleri oluşturmaktadır.

Esasında pazarlama oldukça geniş bir konudur. Bu kitap, genel pazarlama ilkelerinden yararlanmakla birlikte daha çok hizmet pazarlaması olgusuna odaklanmış ve spor ve fiziksel etkinlik hizmetleri ile ilişkilendirilmiştir. Bu kitabın spor bilimcilerine, uygulamacılara, lisans ve lisansüstü öğrencilerine faydalı olacağını ümit ediyorum.

Doğrudan Satış ve Şebeke Yoluyla Pazarlama Sistemi İndir

Doğrudan Satış ve Şebeke Yoluyla Pazarlama Sistemi
1. Bölüm: Mağazasız Perakendecilik: Doğrudan Pazarlama ve Doğrudan satış
2. Bölüm: Doğrudan Satış
3. Bölüm: Şebeke Yoluyla Pazarlama Sistemi
4. Bölüm: Şebeke Yoluyla Pazarlama Sisteminin Etkinliğini Sağlayan Faktörler ve Sistemin Uygulanması
Tablolar Listesi
Şekiller Listesi

Bütünleşik Pazarlama İletişimi Yönetimi İndir

Bütünleşik Pazarlama İletişimi Yönetimi
Günümüzde pazarlama iletişimi pazarlama faaliyetlerinin en önemli unsurlarından biri haline gelmiştir. İletişim kanallarının çeşitlenmesiyle beraber işletmeler pek çok farklı mecrayla tüketicilerle buluşma imkânı yakalamaktadırlar. İşletme, ürün ve marka hakkında tüketicileri bilgilendirmek, ikna etmek ve hafızalarında canlı kalmak önemli bir rekabetçi üstünlük iken bu faaliyetlerin dikkatli şekilde organize edilmesi de bir o kadar hayatidir. Bu kapsamda pazarlama yöneticilerinin geliştirdikleri tüm önerilerin içerisinde iletişim olduğunu unutmadan yani bütünleşik bir şekilde davranmaları gerekmektedir. Unutulmamalıdır ki tüm pazarlama karması unsurları ve daha özelde tutundurma karması elemanları birbirlerini tamamlayacak ve tüketicilerin zihninde çatışma yaratmayacak şekilde organize edilmediği takdirde değer ifade eden öneriden bahsetmek mümkün olmayacaktır.