Kategori arşivi: Fıkra

Bağdat Yöresi Halk Fıkraları & İnceleme Metin İndir

Yasaklı Nasrettin Hoca Şenlikleri İndir

Yasaklı Nasrettin Hoca Şenlikleri
Nasrettin hoca ve ezop’u şiir diliyle konuşturan renkli resimli kitapçığı, 2002 yılında antalya’da okullarda
Karne hediyesi olarak dağıtmak istemiş metin demirtaş. Satmak değil, dağıtmak için!
Antalya milli eğitim müdürlüğü ne yapmış? Metin demirtaş’a bir teşekkür plaketi vermiş,
Ama kitapçığın dağıtımına izin vermemiş. İşte “yasaklı nasrettin hoca şenlikleri” başlıklı kitap,
Bütün bu hikâyeyi ve ülkemizin bugün içinde bulunduğu içler acısı durumu bir ozan diliyle anlatmaktadır.
“bildikleri masalları başka bir açıdan önermenin çocukların düşünme becerisini
Geliştirebileceğinden korkmuş müdürlük… Düşünmeyi öğrenir, kendilerine her sunulanı
Gözü kapalı kabul etmez, olur olmaz yerlerde ‘neden?’ diye sormaya kalkarlarsa ya!” (Feyza Hepçilingirler)

“Demirtaş’ın yazdıkları bence orhan veli’ninkilerden anlatım tekniği ve dil bakımından hoca hikâyelerine daha çok yakışıyor… Demirtaş daha çok halk türkçesine bağlı. Dilin akıcılığı ve rahat okunurluğu buradan geliyor.” (İlhan Başgöz)

“Metin demirtaş’ın kitabı ciddi emekle yazılmış, yeni yorumlarla zenginleştirilmiş değerli bir kitap.
Kitabın zevkle okunacağından ve nasreddin hoca fıkralarının edebi yaratmaları içinde önemli bir yeri olacağından kuşku duymuyorum.” (Ataol Behramoğlu)

Bağdat Yöresi Halk Fıkraları & İnceleme Metin İndir

Bektaşi Fıkraları İndir

Bektaşi Fıkraları
Alevilik Anadolu’nun binlerce yıllık öz ve özgün inancıdır. Alevilik kendine özgü tarihi, teolojisi, mitolojisi ve ritüelleri bulunan insan ve doğa merkezli bağımsız bir inanç sistemidir. Alevi inanç ve ibadetleri “semavi” dinlerden tümüyle farklı kaynaktan doğduğu, insan, doğa ve evren anlayışı, temel ilkeleri bir bütün olarak farklı olduğu için onlarla ortak özellikler göstermez. Bektaşi fıkraları işte bu Aleviliğin kırmızı çizgilerini ortaya koyup anlatabilecek birer kaynak değerindedir. Fıkralar halkın kolektif yaratma gücünün eseridirler. Bu nedenledir ki ortak yaratı olarak halkın ortak düşüncelerini ve görüşlerini yansıtırlar. Ortaya konulan eleştiriler kolektif benliğin / deneyimin ifadesidir. Bektaşi babaları ise halkın sözcüsüdürler. Bektaşi fıkraları egemen resmi din adamlarının dogmatik, statik, sabit anlayışlarına karşı hayatında mizahi ve eleştirel bir tavır takınır. Akla, mantığa, insan doğasına, hayatın olağan aykırı gelen düşünce ve davranış her kimden gelir ise gelsin Bektaşi fıkralarının eleştirilerinden mutlaka payını alacaktır.
Fıkralar Anadolu’nun gülen yüzüdür…

My Little Pony Sürpriz Bilet (Boya-Oku-Yapıştır) İndir

My Little Pony Sürpriz Bilet (Boya-Oku-Yapıştır)
Büyük Dörtnala Galası’na kimler davetli?
Sevimli pony arkadaşlarının neşeli öyküsünü okurken
en sevdiğin kahramanları boya ve sahneleri
çıkartmalarınla tamamla.

Bağdat Yöresi Halk Fıkraları & İnceleme Metin İndir

Bağdat Yöresi Halk Fıkraları & İnceleme Metin İndir

Fıkralarla Tarih İndir

Fıkralarla Tarih
“Tarih sürekli yüzü gülmeyen, asık suratlı bir ihtiyar değildir. Aksine insanı bazen güldüren fakat mutlaka güzel güzel fıkralar anlatan hoş sohbet, nur yüzlü bir ihtiyar dededir. İnsan bin yıl yaşamaz ama, ihtiyar tarihi okuyan bin yıl yaşamış gibi bilgi, kültür, tefekkür ve tecrübe sahibi olur. Diyor” bir düşünür. Bu bağlamda bizim tarihi fıkralarımız da insanı gülmeden önce düşündürecek, ibret verici nitelikte olacaktır.

Bağdat Yöresi Halk Fıkraları & İnceleme Metin İndir

Nasreddin Hoca’dan Seçmeler İndir

Nasreddin Hoca’dan Seçmeler
Nasrettin Hoca,insanlara doğru yolu gösteren,iyilikleri bildiren,doğruya sevk. eden ve KotuluKierden sakındıran bir veli idi. Bu işi yaparken tabiatı icabı kendi-| sine has bir yol tutmuştur. Böylece haklan anlatılması ve cemiyetteki bozuk yönlerin düzeltilmesi için, meseleyi halkın anlayacağı bir dil ve üslub ile, gayet manidar latifeler halinde kısa ve öz olarak dile getirmiştir. Nasreddin Hocanın değeri, yaşadığı olaylarla değil, gerek kendisinin, gerek halkın onun ağzından söylediği gülmecelerdeki anlam, yergi ve alay öğelerinin inceliğiyle ölçülür. Onun olduğu ileri sürülen gülmecelerin incelenmesinden, bunlarda geçen kelimelerin açıkîa-nışından anlaşıldığına göre o, belli bir dönemin değil Anadolu halkının yaşama biçimini, güldürü öğesini, alay ve eğlenme türünü, övgü ve yergi becerisini dile getirmiştir.