Kategori arşivi: Halk Edebiyatı

Hünkar Hacı Bektaşi Veli İndir

Hünkar Hacı Bektaşi Veli
Anadolu’nun Türk ülkesi haline gelmesi anadolu Selçuklu Hükümdarı Alaeddin Keykubat döneminde başlar.
Rivayetlere göre Selçuklu askerleri sınırında bulunan bir Rum kalesini fethetmek üzere yol üzerindeki bir köye uğrar. Buarada, yıllar önce gelip yerleşmiş kadın erenlerden biri Türk askerlerin, sevinçle karşılar ve kendilerine ayran ikram eder.
Ama bütün asker ayran içmesine ve kapılarını doldurmalarına rağmen ayran bir türlü bitmez. Gelenler bunu yaşlı kadının ermişliğine bağlarlar ve bir keramet olarak yorumlarlar.
Yaşlı Türk kadını bir yadnan ayranları askerlere ikram ederken bir yandan da şöyle der :
– Doldurun yiğitlerim, doldurun Gazilerim,
– Doldur Ana…
– Doldurun yavrularım…
– Ana dolu , Ana dolu…
Bu topraklar o gün bugündür Anadolu’dur. Kıyamete kadar da Anadolu olarak kalacaktır.
Anadolu’nun bu ruh halini ona sağlayan Hoca Ahmet Yesevi, Hacı Bektaşi Veli, Ynus Emre ve Mevlana gibi
« Anadolu Müslümanları » dediğimiz büyük manevi dinamikler vardır. Anadolu Müslünaları ;
Hazreti Ali (ra) ve Ehl-i Beyt sevgisini, kardeşliği, eşitliği, hakça bölüşmeyi, sevgiyi, barışı, hoşgörüyü, her tür haksızlığa karşı olamyı, ilmi düşünmeyi ilke dinmiş bir hayat anlayışı olarak bu topraklarda kendini buldu.
Anadolu Müslümanlarının öcülerini dört kitap olarak tasarladık.
Ahmet Yesevi, Hacı Bektaşi Veli, Yunus Emre ve Mevlana’yı bi kez de insanımıza biz anlatalım istedik.
 

Yunus Emre (Cep Boy) İndir

Yunus Emre (Cep Boy)
Yunus’un hayatına ilişkin elimizde çok az bilgi mevcuttur. Büyük Şair’in kısa yaşam öyküsü, eldeki bilgiler ışığında özetle anlatılacaktır. Ancak elinizdeki bu kitap, Yunus’un hayatı değil Yunus’un şahitliğinde bir devrin öyküsüdür.

Yunus’un bize kadar ulaşan eserlerinin onun bütün eserleri olduğunu zannettiğimiz gibi, ona atfedilen bütün eserlerin de Yunus’un kaleminden çıkmadığı ortadadır. Eserde örnek olarak verilen dizilerin Yunus’a ait olduğu genel kabul görenlerden seçilmesine dikkat ettik. Bununla birlikte Yunus’un elimizdeki şiirleri bize elbette kronolojik yazım sırasıyla ulaşmış değil. Bu bakımdan biz anlatıma uygun düşen yerlerde Büyük Şair’in sesine kulak verdik ve bunu yaparken dizeleri özenle seçmeye dikkat gösterdik.

İstanbu’lun Manileri Manilerin İstanbul’u İndir

İstanbu’lun Manileri Manilerin İstanbul’u
İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı, Kültürel Miras ve Müzeler Direktörlüğü tarafından yürütülmekte olup İstanbul Kültür Mirası ve Ekonomisi Envanteri adlı proje kapsamında yayınlanmakta olan bu kitapta, yazar, öncelikle mâninin kökenlerini, yöresel kullanmlarını, çeşitli toplumlardaki benzer türleri, diğer edebi türlerle ilişkilerini inceliyor. Bu edebi yaklaşımın ardından, mâni türü İstanbul folklorundaki yeri açısından değerlendiriliyor. Mâni icrasının özellikleri ekseninde ilerleyen çalışmada, İstanbul’un ünlü icracılarının hayatları, mâni icrasıyla ilgili alışkanlıklar, mâni söylenen mekânlar mercek altına alınıyor. İstanbul’un Mânileri Mânilerin İstanbul’u okuyucuya, İstanbul’un gündelik hayatında mâninin kullanımı ve âşık kültürünün İstanbul’daki yeri hakkında önemli bilgiler sunuyor.

Maraşlı Aşık Behlül Ali İndir

Maraşlı Aşık Behlül Ali
Başlangıcı tarihin derinliklerine uzanan âşıklık geleneği yurdumuzun kimi bölgelerinde diğer yerlere göre daha canlı yaşatılmaktadır. Maraş ve Elbistan çevresi de bu geleneğin canlı biçimde yaşatıldığı bölgelerden biridir.

Temsilcilerine âşık, ozan, halk şairi, saz şairi gibi adlar verilen bu geleneğin yöredeki önemli temsilcilerinden biri de Behlül Ali’dir. Ancak bu güne kadar, âşık hakkında Türk halk edebiyatına ilişkin yazılı kaynaklarda yeterli bilgi bulunmamakta, sadece yöreye ilişkin birkaç kitap ve ansiklopedide adından kısaca söz edilerek çok bilinen birkaç şiirine yer verilmektedir.

Bu eser, Elbistan yöresinin âşıklık geleneği içerisinde önemli bir yeri olan Behlül Ali hakkında yapılan ilk derli toplu çalışmadır.

Eserde, Behlül Ali’nin hayatı yaşayan tanıklıklarla araştırılmış, sanatı, âşıklığı ve eserleri biçim ve içerik yönlerinden incelenmiş; âşığın elimizdeki tek eseri olan “Aşık Behlül ilen Güllü Fadime’nin Türküsü” adını verdiği elyazması şiir defterinde kayıtlı bulunan bütün şiirleri çeviri yazıyla günümüz Türkçesine aktarılmış; çeşitli kaynaklardan ve aşığın yaşayan çocukları ile yakın akrabalarından derlenen on şiiri de kitaba eklenmiştir. Ayrıca eserin sonunda özgün el yazması metin tıpkıbasım olarak verilmiştir.

Yunus Emre İndir

Yunus Emre
Toker Yayınlarının Milli Eğitim Hizmeti:
Bu dizi Toker Yayınları’nın bir kültür hizmetidir. Öğretmenlerin, öğrencilerine güvenle tavsiye edebilecekleri kitaplardan oluşmaktadır. Kitapların özelliği, Türk şair ve ediplerinin hayatlarını, edebî kişiliklerini, eserlerini ve eserlerinden seçme örnekleri, açıklamaları ile birlikte en sade bir dille anlatmasıdır. Eserler Milli Eğitimce tavsiyelidir. Tavsiye kararları, 1825, 1826 ve 1887 sayılı Tebliğler Dergilerinde yayınlanmıştır.
Dizide Yayınlanmış Olan Eserler:
1- Mehmet Akif
2- Yunus Emre
3- Mevlânâ
4- Süleyman Çelebi/Mevlit
5- Dede Korkut
6- Türk Destanları
7- Fuzulî
8- Karacaoğlan
9- Ömer Seyfettin
10- Mehmet Emin Yurdakul
11- Ziya Gökalp
12- Hüseyin Rahmi
13- Dadaloğlu
14- Nedim
15- Türk Tiyatrosu
16- Abdülhak Hamid
17- Halit Ziya Uşaklıgil
18- Muallim Naci
19- Sait Faik
20- Türk Halk Şiiri Antolojisi
21- Ahmet Haşim
22- Kemalettin Kamu
23- Halide Edip Adıvar
24- Cenap Şahabettin
25- Köroğlu
26- Tanzimat Edebiyatı Antolojisi
27- Beş Hececiler
28- Remzi Oğuz Arık
29- Servet-i Fünun Antolojisi
30- Mehmet Rauf
31- Türk Romanları/özetler
32- Nihat Atsız
33- Reşat Nuri Güntekin
34- Cahit Sıtkı Tarancı
35- Faruk Nafiz Çamlıbel
36- Arif Nihat Asya
37- Namık Kemal
38- Yusuf Has Hacip/Kutadgu Bilig
39- Yeni Türk Edebiyatı
40- Necip Fazıl Kısakürek
41- Kaşgârlı Mahmud Divan-ı Lûgat-it Türk
42- Peyami Safa
43- İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı
44- Yahya Kemal Beyatlı
45- Ahmet Yesevi ve Divan-ı Hikmet/Edip Ahmet ve Atabet-ül Hakayık
46- Çağatay Edebiyatı ve Ali Şir Nevaî
47- Aşık Veysel
48- Aşık Hasan Dede
49- Ahmet Hamdi Tanpınar
50- Ahmet Vefik Paşa
51- Şinasi
52- Refik Halit Karay
53- Pir Sultan Abdal

Dede Korkut İndir

Dede Korkut
Toker Yayınlarının Milli Eğitim Hizmeti:
Bu dizi Toker Yayınları’nın bir kültür hizmetidir. Öğretmenlerin, öğrencilerine güvenle tavsiye edebilecekleri kitaplardan oluşmaktadır. Kitapların özelliği, Türk şair ve ediplerinin hayatlarını, edebî kişiliklerini, eserlerini ve eserlerinden seçme örnekleri, açıklamaları ile birlikte en sade bir dille anlatmasıdır. Eserler Milli Eğitimce tavsiyelidir. Tavsiye kararları, 1825, 1826 ve 1887 sayılı Tebliğler Dergilerinde yayınlanmıştır.
Dizide Yayınlanmış Olan Eserler:
1- Mehmet Akif
2- Yunus Emre
3- Mevlânâ
4- Süleyman Çelebi/Mevlit
5- Dede Korkut
6- Türk Destanları
7- Fuzulî
8- Karacaoğlan
9- Ömer Seyfettin
10- Mehmet Emin Yurdakul
11- Ziya Gökalp
12- Hüseyin Rahmi
13- Dadaloğlu
14- Nedim
15- Türk Tiyatrosu
16- Abdülhak Hamid
17- Halit Ziya Uşaklıgil
18- Muallim Naci
19- Sait Faik
20- Türk Halk Şiiri Antolojisi
21- Ahmet Haşim
22- Kemalettin Kamu
23- Halide Edip Adıvar
24- Cenap Şahabettin
25- Köroğlu
26- Tanzimat Edebiyatı Antolojisi
27- Beş Hececiler
28- Remzi Oğuz Arık
29- Servet-i Fünun Antolojisi
30- Mehmet Rauf
31- Türk Romanları/özetler
32- Nihat Atsız
33- Reşat Nuri Güntekin
34- Cahit Sıtkı Tarancı
35- Faruk Nafiz Çamlıbel
36- Arif Nihat Asya
37- Namık Kemal
38- Yusuf Has Hacip/Kutadgu Bilig
39- Yeni Türk Edebiyatı
40- Necip Fazıl Kısakürek
41- Kaşgârlı Mahmud Divan-ı Lûgat-it Türk
42- Peyami Safa
43- İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı
44- Yahya Kemal Beyatlı
45- Ahmet Yesevi ve Divan-ı Hikmet/Edip Ahmet ve Atabet-ül Hakayık
46- Çağatay Edebiyatı ve Ali Şir Nevaî
47- Aşık Veysel
48- Aşık Hasan Dede
49- Ahmet Hamdi Tanpınar
50- Ahmet Vefik Paşa
51- Şinasi
52- Refik Halit Karay
53- Pir Sultan Abdal

Türk Ninniler Hazinesi İndir

Türk Ninniler Hazinesi
Bir cemiyetin tekâmülünde, onun mâziden intikal eden bütün eser ve husûsiyetlerini tanıyabilmenin, değerlendirebilmenin rolü, herhâlde mühim olmalıdır. Başka bir ifâdeyle milletlerin karakterini, terakkî veyâ tereddîlerini, san’at eserlerinde, târihî seyri içinde, adım adım tâkib ve tesbit etmek mümkündür. Bu bakımdan biz, diğer milletler arasında, belki en başta gelen, zengin ve mütenevvî bir kültür ve san’at mîrâsına sâhip bulunmaktayız. Böyle olmakla berâber bu hazîneyi, henüz layıkıyla değerlendirebilmiş değiliz…
Mûsikî, tahayyül ve tefekkür âlemine açılan ilk kapı, umûmiyetle şâir ve bestekârı annelerimiz ve onların sevinçlerini, ümîd ve arzûlarını, yeis, keder ve ıztırablarını bir cüz’üdür. Anneler var oldukça, dünyâ beşiğinde çocuklar sallandıkça, mâzî eleğinden günümüze kadar süzülegelen ninnilerimiz, herhâlde, istikbâle intikal edecektir. Ne var ki hayat şartlarının, zevklerimizin sür’atle değişmiş ve değişmekte olması sebebiyle her türlü malzemenin bir an evvel tesbîti gerekmektedir…
(Önsöz’den)

Köroğlu İndir

Köroğlu
Toker Yayınlarının Milli Eğitim Hizmeti:
Bu dizi Toker Yayınları’nın bir kültür hizmetidir. Öğretmenlerin, öğrencilerine güvenle tavsiye edebilecekleri kitaplardan oluşmaktadır. Kitapların özelliği, Türk şair ve ediplerinin hayatlarını, edebî kişiliklerini, eserlerini ve eserlerinden seçme örnekleri, açıklamaları ile birlikte en sade bir dille anlatmasıdır. Eserler Milli Eğitimce tavsiyelidir. Tavsiye kararları, 1825, 1826 ve 1887 sayılı Tebliğler Dergilerinde yayınlanmıştır.
Dizide Yayınlanmış Olan Eserler:
1- Mehmet Akif
2- Yunus Emre
3- Mevlânâ
4- Süleyman Çelebi/Mevlit
5- Dede Korkut
6- Türk Destanları
7- Fuzulî
8- Karacaoğlan
9- Ömer Seyfettin
10- Mehmet Emin Yurdakul
11- Ziya Gökalp
12- Hüseyin Rahmi
13- Dadaloğlu
14- Nedim
15- Türk Tiyatrosu
16- Abdülhak Hamid
17- Halit Ziya Uşaklıgil
18- Muallim Naci
19- Sait Faik
20- Türk Halk Şiiri Antolojisi
21- Ahmet Haşim
22- Kemalettin Kamu
23- Halide Edip Adıvar
24- Cenap Şahabettin
25- Köroğlu
26- Tanzimat Edebiyatı Antolojisi
27- Beş Hececiler
28- Remzi Oğuz Arık
29- Servet-i Fünun Antolojisi
30- Mehmet Rauf
31- Türk Romanları/özetler
32- Nihat Atsız
33- Reşat Nuri Güntekin
34- Cahit Sıtkı Tarancı
35- Faruk Nafiz Çamlıbel
36- Arif Nihat Asya
37- Namık Kemal
38- Yusuf Has Hacip/Kutadgu Bilig
39- Yeni Türk Edebiyatı
40- Necip Fazıl Kısakürek
41- Kaşgârlı Mahmud Divan-ı Lûgat-it Türk
42- Peyami Safa
43- İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı
44- Yahya Kemal Beyatlı
45- Ahmet Yesevi ve Divan-ı Hikmet/Edip Ahmet ve Atabet-ül Hakayık
46- Çağatay Edebiyatı ve Ali Şir Nevaî
47- Aşık Veysel
48- Aşık Hasan Dede
49- Ahmet Hamdi Tanpınar
50- Ahmet Vefik Paşa
51- Şinasi
52- Refik Halit Karay
53- Pir Sultan Abdal

Civelek Baba & Hayatı, Şiirleri ve Karaşar Bektaşiliği İndir

Civelek Baba & Hayatı, Şiirleri ve Karaşar Bektaşiliği
Alevi inanç sistemi merkezli anlatmalarda Karaşar beldesi, Hünkar Hacı Bektaş Veli’nin ”Has Bahçesi” olarak gösterilen bir yerleşim birimidir.Karaşar, inanç sisteminin farklılıklarını içinde barındıran zengin yapısı bağlamında değerlendirildiğinde bu adlandırmayı hak ettiği görülmektedir.Bu zengin inanç yapısı içinde birçok değer yetişmiştir.Bu değerlerden biri de çalışmaya konu olan Civelek Baba’dır.Bu kitapta, Civelek Baba’nın hayatı, şiirleri ve Karaşar’da yaşanan Alevilik ve Bektaşilikten bir kesit ortaya konulmuştur.

Anadolu Evliyaları Kerametleri İndir

Anadolu Evliyaları Kerametleri
Bazı inananlar, Allah’ın emir ve yasaklarına uyarak, nefislerini terbiye ederek Allah’ın rızasını kazanmışlardır. Bunlar, takva sahibi olan ve bazı manevi makamlara ulaşan kişilerdir. Veli ve evliya başta olmak üzere, Anadolu’da eren, ermiş, baba, dede, efendi gibi başka sıfatlarla da anılan bu abide şahsiyetler, adeta birer güneş gibi yolumuza ışık tutmaktadırlar. Gözler, gönüller onları aramakta; onların kutlu kabirleri her yıl milyonlarca kişinin ziyaretgahı olmaktadır.
Elinizdeki bu eser, Anadolu’da bin yılı aşkın süredir yolumuzu aydınlatan bu velilerden bir kısmının hayatlarını ve kerametlerini konu edinmektedir. Onlar, imanlarını “aşk” üzerine bina etmişler, ilahi makamlara sahip olarak gönül dünyamızda emsalsiz yerler edinmişlerdir. Onları tanımak; hayat hikâyelerine, eserlerine, fikirlerine ve kerametlerine aşina olmak, ilahi menzillere ulaşmak isteyen canlar için yol göstericidir.