Kategori arşivi: Doğu Klasikleri

Eşrefoğlu Divanı İndir

Eşrefoğlu Divanı
Hariçten gelen teşkilatçı tasavvufun Türkiye’de ilk mümessili olmak itibarile kültür tarihimizde mühim bir yeri olan Eşrefoğlu hakkındaki malümat o kadar dağınık, kıyıda bucakta kalan vesikalar o kadar nadir bulunmakta idi ki, ekserisi yazma ve güçlükle elde edilen bu vesikalar üzerinde pek az çalışılmış olması, matbu yazıların ise kifayetsizliği, bana bu hususta mümkün olduğu kadar faideli olabilcek bir etüt hazırlamak arzusunu verdi

The Selected Stories From Masnavi İndir

The Selected Stories From Masnavi
Benefiting from various events in history, the stories in Qu’ran, various tales which have been told among people and the work of the wise Beydeba, Kelile and Dimne, Mevlana wrote up his famous work Masnavi in order to transfer his thoughts including numerous human-specific feelings…

The stories in this work, having been chosen from Masnavi, consisting six books, have been carefully simplified.

“He is not a propher, but he has a book.”
Abdurrahman Câmi

“Mevlana is not only a great poet and a unique sufi. He also went into the debths of the human nature and discovered the inner world of the human.”
Eric Fromm

Hayyam Bütün Rubailer İndir

Hayyam Bütün Rubailer
Bizim gibi çoklarını ekti şu dönüp duran felek
Boşu boşuna gam çekmenin yararı yok burası gerçek.
Çoklarını biçti bu keder, doldur kâseyi ey saki içeyim;
İçeyim gitsin olan olacak zaten böylece biten bitecek.

Ey ciğerimin köşesi sevgili hüznüm uzayıp gitsin ömrü
Bana bir lütfetti bugün yeniden gözlerim yalnız onu gördü.
Bir zaman dilimi gözlerime bakış fırlattı gözleriyle sevgili;
Dönüp gitti sonra yani iyilik yap da suya at dedi gönlü…

Çağatayca Gülistan Tercümesi (Gülistan-ı Türki) İndir

Çağatayca Gülistan Tercümesi (Gülistan-ı Türki)
Sa’di’nin meşhur Gülistan adlı eseri M. 1397-1398 yılında, Timur’un torunu veliaht Muhammed Sultan’a ithafen, Sibicabi mahlaslı bir edip tarafından adaptasyon metodu kullanılarak Farsçadan Klasik Öncesi Çağataycaya tercüme edilmiştir.

Gülistan-ı Türki (Türkçe Gülistan veya Çağatayca Gülistan Tercümesi) adını alan bu tercüme Türk edebiyatındaki ikinci Gülistan tercümesidir. Harezm Türkçesinden Çağatay Türkçesine geçişi tanıklayan, dil özellikleri bakımından Harezm Türkçesinin son, Çağatay Türkçesinin ise ilk eseri olma özelliği taşıyan bu eserin, Türk dili araştırmaları açısından, Türk dilinin gelişim seyrini aydınlatacak önemli bir noktada bulunması dolayısıyla bir an önce ele alınması gerekmekteydi. Böyle bir ideale hizmet etmek üzere sunduğumuz bu çalışma ile Türk dili araştırmalarına katkı sağlamanın gururunu ve Türkolojinin kaynaklarına bir eser daha kazandırmanın mutluluğunu duymaktayız.

Kelile ve Dimne İndir

Kelile ve Dimne
Kelile ve Dimme, çevirisi aslından daha meşhur olar bir dünya klasiğidir. Aslı Sanskritçe Pançatantra (Dört Öğüt) adlı kitaba dayanan bu eser ünlü müslüman düşünür ve mütercim İbnü’l-Mukaffa tarafından Pehlevi verisiyonundan Arapça’ya çevrilmişti. Hint hükümdarı Debşelim tarafından bilge Beydeba’ya (Bidpai) yazdırılan bu kitap aslında bir ahlak ve siyaset kitabıdır.

The Thing İndir

The Thing
‘man does not know the mystery of being
or its substance, no one knows why or how,
although everyone mutters endlessly
no one knows the value of its essence’
omar khayyam

I was not something that was called to mind in a moment of eternity.
This is how my story started.
In those times, grapes had not been created yet, but I was already drunk.
I say, in those times, because time was a moment.
In those times, I didn’t know that a moment was infinitely divisible.
A friend told it to me. A friend who had accompanied me and not let me alone in a night I had spent in the observatory watching the extraordinary motion of a star.
I call him the messenger. Like the star, he was. It was a message for me.

كليلة و دمنه Kelile ve Dimne (Arapça) İndir

كليلة و دمنه Kelile ve Dimne (Arapça)
الأدب العالمي من أقدم ولكن واحدة من أكثر شعبية بين أعمال كليلة و دمنة إلى الحياة من خلال قصص وقال من الحيوانات والناس، وسوف الجهاز الإداري للدولة يجد العديد من الوعظ مفيدة والموقف الذي يمكنك إدراجه في مواجهة الأحداث، وسوف تظهر المزيد من الاهتمام لكلام تقوله.

Büyüklerin Hazinesi Alimlerin Mihenk Taşı & Kenzü’l-Kübera ve Mehekkü’l-Ulema İndir

Büyüklerin Hazinesi Alimlerin Mihenk Taşı & Kenzü’l-Kübera ve Mehekkü’l-Ulema
Şeyhoğlu Mustafa’nın kaleme aldığı Kenzü’l-Kübera ve Mehekkü’l-Ulema, Kutadgu Bilig’ten sonra Türkçe kaleme alınmış ikinci siyasetname olarak kabul edilmektedir…

Büyüklerin Hazinesi Alimlerin Mihenk Taşı adını verdiğimiz bu siyasetname klasiği, siyasetin uygulamalarına eşlik etmesi gereken ahlaki duyarlığı yüksek bir bilincle dile getirmektedir. Eser hem çağdaş siyasete ayna tutuyor hem de pratiklerini test edeceği bir mihenk taşı sunuyor.

Gülistan / İlk Gençlik Klasikleri İndir

Gülistan / İlk Gençlik Klasikleri
Bostan’la beraber Osmanlı medreselerinde ders kitabı olarak okutulan Gülistan, toplumun her kesiminin hayatı ve sorunlarıyla ilgili birbirinden uyarıcı ve aydınlatıcı hikayelerden oluşuyor. Bu gül bahçesi bize güzel bir ruhun fazilete olan, hikmete olan sevgisinden demetler sunuyor.

Mesnevi Tercümesi (1-6) (Ciltli) İndir

Mesnevi Tercümesi (1-6) (Ciltli)
“Mesnevî, hakîkate ulaşmak ve Allah’ın sırlarına âgâh olmak isteyenler için bir yoldur. Mesnevî, temizlenmiş kişiler için gönüllere şifâdır. Hüzünleri giderir. Kur’ân’ı açıkça anlamaya yardım eder. Huyları güzelleştirir. diye buyrulmaktadır. Mevlâna, eserini etkili kılmak, fikirlerini, duygularını daha güzel açıklamak için bazı garip, müstesnâ hikâyeleri örnek olarak vermekte, irfân sahibi kişileri âdetâ büyüleyen güzel beyitlerini, bu hikâyeler arasına sıkıştırmaktadır. Birbiri içine giren bu nâdir hikâyeler arasında gizlenmiş bulunan Mesnevî cevherlerini, bu ilâhî hikmetleri bulup çıkarmak için çok dikkatle uğraşmak, emek sarf etmek ve çok sabırlı olmak gerekmektedir. Bu emeği hakkıyla sarf edenlerin başında doksan altı yıllık ömrünü Mesnevî’ye adayan, son icazetli mesnevîhan, rahmetli Şefik Can gelir. Bu eser onun Mesnevî hakkındaki çalışmalarının hasılasıdır. Mesnevî’yi dil ve mânâ tartışmalarından kurtarır. Mânâ denizinin derinlerine dalar, inciler derler; aşk bahçesinin en güzel çiçekleri arasında dolaşır, güller derer. Ondan erbabının anlayabileceği bir Hazret-i Mevlana kokusu, Mevlevilik şuası yayılır.Mesnevî’nin orijinali altı cilttir. Bu altı cilt yayınevimiz tarafından hiçbir eksiltme yapılmadan üç ciltte toplanmıştır. “Konularına Göre Açıklamalı Mesnevî Tercümesi, yazı karakteri ve kâğıt seçimi, sayfa düzenlemesi ve kapak tasarımı gibi hiçbir ayrıntı ihmal edilmeden Mesnevî’ye yakışan bir zarafet ve titizlikle hazırlanmıştır. Baskı kalitesi ve tasarım özellikleri bakımından benzerlerinin çok üzerindedir.Eserin asıl üstün yanı muhtevasıdır. Şefik Can, Mevlâna ve Mesnevîsi hakkında farklı dillerde yazılan kayda değer tüm kitapları okuduktan, Mesnevî tercümelerini yıllar süren bir dikkatle taradıktan sonra bu eseri kaleme almıştır. Beyitler, anlam kaybı oluşmamasına özen gösterilerek, en doğru şekilde ve güzel bir Türkçeyle ifade edilir. Eserde geçen kıssaların kaynakları belirtilir, ima edilen ve açıklanan konuların Kur’an-ı Kerim’deki ve diğer büyük kitaplardaki yeri gösterilir. Dipnotlarında yapılan açıklamalar sebebiyle aynı zamanda bir şerhtir. Bilgi hazinelerinin kapılarını aralayarak girilen odalar, o bilgileri olguya dönüştürmüş bir sarrafın ince işlemeleriyle donanmıştır.Yayınlanmasından itibaren tasavvuf kitaplarının baş sırasına yerleşmiş, ilgili ve bilgili herkesin övgüsünü kazanmış, kısa zamanda geniş bir atıf çerçevesi oluşturarak Mesnevî’ye yönelen teveccühün bânisi olmuştur. Mesnevî’nin yeniden gündeme gelmesi ve sevilmeye başlaması biraz da yazar ve eseri sayesindedir.Bu kitap, gönül ehli olanlara, Allah yolunda yürüyenlere, manevi ve rûhanî hayatı yaşayanlara, susup herşeye dikkat eden nûr ehline, bedende yaşadıkları halde, rûhen namevcud olanlara, yırtık pırtık elbiseler içinde padişahların ta kendisi olanlara, fazilet ve hidayet nûrları ile dolu olanlara ve halk arasında adsız, sansız dolaşan gerçek asilzadeler için Allah’ın bir lütfudur. Bu kitap dünya nimetlerini terk edip, Allah`ı bilmeye, onunla yaşamaya, onunla manen birlik olmaya çalışan, nefsanî arzularını öldürerek, manevî murakabe hayatına kendini veren kişilere hitap eder.