Kategori arşivi: Yeni Türk Edebiyatı

Yeni Türk Edebiyatı Hakemli Altı Aylık İnceleme Dergisi Sayı:1 Mart 2010 İndir

Yeni Türk Edebiyatı Hakemli Altı Aylık İnceleme Dergisi Sayı:3 Mart 2011 İndir

Yeni Türk Edebiyatı Hakemli Altı Aylık İnceleme Dergisi Sayı:4 Ekim 2011 İndir

Yeni Türk Edebiyatı Hakemli Altı Aylık İnceleme Dergisi Sayı:13 Nisan 2016 İndir

Yeni Türk Edebiyatı Hakemli Altı Aylık İnceleme Dergisi Sayı:13 Nisan 2016
SABAHATTİN ÇAĞIN
Bir Otosansür Örneği Olarak
“Bir Muhtıranın Son Yaprakları”
 
ŞERİFE ÇAĞIN
Halit Ziya’nın Beslendiği Güzel Sanatlar
 
H. HARİKA DURGUN
Ahmet Mithat Efendi’ye Göre
Çağdaşı Namık Kemal
 
İNCİ ENGİNÜN
“Güzel Elen” Çevirisi
 
ÖZGÜR İLDEŞ
Büyük Şiir mi Cins Şiir mi: Cemal Süreya’nın
Özgünlük Bağlamındaki Poetik Görüşleri Üzerine
 
ÖZLEM NEMUTLU
Ahmet Mithat Efendi ve Jean Jacques Rousseau
 
DMITRY PROHOROV-KOMILA TOPAL
İsmail Gaspıralı’nın İlk Yayın Faaliyetlerinin Örneği
Neşriyât-ı İsmailiye: Tercüman/Perevodçik
 
OKTAY YİVLİ
İkinci Yeni Şiirinde Tematik Kriz
                                                                         BELGELER                                                                        
 
Hüseyinzade Ali Turan’ın Bilinmeyen Bir Eseri:
“Timur’un Hayali Karşısında”
Gözde Güngör
 
Besim Atalay’ın Türk Dil Kurumu Hakkında Bir Raporu
Ömer Özcan
 
Fâik Âli’den Müşir Fuat Paşa’ya Bir Taziye Mektubu
Selahattin Çitçi
                                                                              KİTAPLAR                                                                      
 
Türk Düşünce Tarihine Bir Katkı:
Hareket Dergisi
Esra Dinçay
 
Türkçe Edebiyatta Varla Yok Arası
Bir Tür Fantastik Roman (1876-1960)
Hatice Aybay

Yeni Türk Edebiyatı Hakemli Altı Aylık İnceleme Dergisi Sayı:6 Ekim 2012 İndir

Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları 6 Aylık Dergi Sayı:9 Yıl:Ocak – Haziran 2013 İndir

Yeni Türk Edebiyatı Hakemli Altı Aylık İnceleme Dergisi Sayı:12 Ekim 2015 İndir

Yeni Türk Edebiyatı Hakemli Altı Aylık İnceleme Dergisi Sayı:12 Ekim 2015
FATİH ALTUĞ-CANAN BALAN
“Kaybederim Kendimi Ben Filmin Gidişinde”:
Nâzım Hikmet’te Sinema İzleği
ADEM CAN
Şiir Üzerine Yapılan Çalışmalarda İmge Terimi
SİNAN ÇİTÇİ
Munis Fâik Ozansoy’un Yarım Kalmış Komedisi:
“Aşk ve Tesadüf” Oyunu
İNCİ ENGİNÜN
Ahmet Mithat’ın “Gazi Osman” Oyununa Dair Eleştirisi
MEHMET KARAKOÇ
“Çocuk ve Yuva” Dergisinin
Çocuk Edebiyatına Katkısına Dair
MURAT KOÇ
Tanpınar’ın Kaleminden Dede Efendi
HALEF NAS
Mizancı Murat ve İsmail Gaspıralı’nın
Telif ve Tercüme Eserlere Dair Eleştirel Yaklaşımları
CAFER ŞEN
Refik Halit Karay’ın “Gözyaşı” Öyküsünde
“Ya … Ya …” İmkânsız Zorunlu Seçim Mantığının İşleyişi
OKTAY YİVLİ
Öyküyü Göstergebilimle Okumak:
“Sonsuza Kalmak”
SÜHEYLA YÜKSEL
Tevfik Fikret’in Şiirlerinde Duyguların
“Müşahhas Çehre” Olarak Tasviri
BELGELER
Metin And’dan Nahit Bilga’ya Bir Mektup
İnci Enginün
Ercümend Ekrem Talu’nun Bir Mektubu
Ömer Özcan
KİTAPLAR
Tanpınar’dan Notlar ve Düşündürdükleri
İnci Enginün
Bir Kalem İşçisinin Anatomisi:
Mahmut Yesari’nin Hayatı ve Hikâyeciliği
Fatih Alper Taşbaş
Ahmet Mithat Efendi ve Edebiyat
Taner Tunç

Yeni Türk Edebiyatı Hakemli Altı Aylık İnceleme Dergisi Sayı:11 Nisan 2015 İndir

Yeni Türk Edebiyatı Hakemli Altı Aylık İnceleme Dergisi Sayı:11 Nisan 2015
ŞERİFE ÇAĞIN
Servet-i Fünûn Şiirinde Halit Ziya’nın Yeri
MURAT DEĞER
Sâmiha Ayverdi ve Azize Caferzade’nin
Tarihî Romanlarının Dil ve Üslup Özellikleri
BAHAR DERVİŞCEMALOĞLU
“Taaşşuk-ı Tal’at ve Fitnat” Romanında
Anlatıcının Konumu
BAHAR DERVİŞCEMALOĞLU
“Kiralık Konak”ta Anlatıcı ve Karakterleştirme
HAYDAR ADİL MOHAMMED
Irak Türkmenlerinde “Kardaşlık” Dergisi
HALEF NAS
Şiir Sanatında “Soyutlama ve Einfühlung”
–Sezai Karakoç Örneği–
MUAMMER ÖZTÜRK
Ansiklopedist Bir Dergi: “Hafta”
NURULLAH ULUTAŞ
Türkçede Yeni İmkân Arayışları Ekseninde
İlhan Berk’te Dil Sapmaları
MEHMET YILMAZ
Verimli Çelişki: Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Dünya Görüşü
Hakkında Yaşanan Münakaşalar
SEFA YÜCE
Görüş Mecmuası
BELGELER
Abdülhak Hâmit’ten Hayali Bir Söyleşi
–Sual ve Cevap Yahut Hata ve Savab–
İnci Enginün
Refî Cevad Ulunay’dan Rıza Tevfik’e Mektuplar
Abdullah Uçman
KİTAPLAR
Avrupa’da Bir Cevelan
İnci Enginün
Balkan Savaşı Şairi Esat Rıza Bey
ve Bütün Şiirleri
İnci Enginün
XIX. Asrın Benzersiz Bir Politekniği
Münif Paşa
Ayşe Sandıkkaya Aşır
Ahmet Hamdi Tanpınar’ın
Eserlerinde Resim
Taner Tunç
Hikâyenin Teori ve Tarihî Gelişimini Öykü Tadında
Okutan Eser: “Hikâye/Anlatım/Yorum”
M. Cem Öz
Kayıplarımız:
Cevat Heyet (1925-2014)
Yavuz Akpınar
 

Yeni Türk Edebiyatı Hakemli Altı Aylık İnceleme Dergisi Sayı:9 Nisan 2014 İndir

Yeni Türk Edebiyatı Hakemli Altı Aylık İnceleme Dergisi Sayı:9 Nisan 2014
FAZIL GÖKÇEK
Ahmet Mithat Efendi’nin Bilinmeyen Bir Romanı
BAHAR DERVİŞCEMALOĞLU
Deneysel Bir Günlük Romanı Örneği: “Suzan Defter”
SERAP ASLAN COBUTOĞLU
Bir Beslenme Kaynağı Olarak Çeviri: Fatma Aliye Hanım’ın “Meram” Tercümesi Örneği
YAHYA AYDIN
Türk Romanında Askerî Bürokrasi
CAFER GARİPER-YASEMİN KÜÇÜKCOŞKUN
Edebiyat Bilimine Teorik Katkı: Kubilay Aktulum’un Çalışmalarına Toplu Bir Bakış
 
MURAT KACIROĞLU
Kemal Tahir’in “Sağırdere” ve “Körduman” İkilemesi Üzerine Oluşumsal-Yapısalcı Bir İnceleme
 
YILMAZ ÖZKAYA
Nesip Bey Yusufbeyli’nin Tercüman’daki Yazıları Üzerine Bir Değerlendirme
 
CEM ŞEMS TÜMER
Köy/Kent Ayrımında Ortak Paydalar Bulan İki Futbol Öyküsü “Kupa Maçı” ve “Hastalar”
BELGELER
Mektupları, Kartpostalları ve Bazı Belgelere Göre Hüseyinzade Ali Turan Bey’in Hayatı Hakkında Bilgiler
Yavuz Akpınar
 
Prof. Dr. Mehmet Kaplan’ın Şahsiyetinin Yüceliğini Gösteren Bir Olay
Nail Tan
Mehmet Kaplan’dan İsmail Parlatır’a Mektuplar
İnci Enginün
 
Ölümünün 50. Yılında Rıza Tevfik’in Kalemiyle Halide Edib
Abdullah Uçman
 
Halide Edib Adıvar’ın Mark Twain Society Üyeliği
İnci Enginün
 
Türk Dil Kurumu Tarama Çalışmalarından Bir Safha: Abdülbaki Gölpınarlı’nın Bir Raporu
Ömer Özcan
KİTAPLAR
Anadolu Mecmuası
Esra Dinçay
Bir Muhalifin Edebî ve Sosyal Yazıları
Sabahattin Çağın
 
Bilge Ercilasun’un “Edebiyat Tarihi ve Tenkit”i Üzerine Bazı Düşünceler
Fatih Alper Taşbaş
Çocukluk ve Şiir/Zamanın ve Mekânın Ötesi
Sultan Sarı Gerçek
 
Esir Şehrin Hür İnsanı Kemal Tahir
Ebru Özlem İncekar

Yeni Türk Edebiyatı Hakemli Altı Aylık İnceleme Dergisi Sayı:5 Nisan 2012 İndir