Kategori arşivi: Yeni

Yeni – 3 Aylık Kültür Dergisi Sayı:3 Bahar 2011 İndir

Yeni – 3 Aylık Kültür Dergisi Sayı:3 Bahar 2011
Üç ayda bir çıkan (yeni)’nin bu sayısı da (yeni)ye mektuplar, (yeni) dosya, (yeni)ler ve (yeni)den olmak üzere dört bölümden oluşuyor ve dosya konusu ‘Demokrasi Çıkmazda mı?’. Dosyanın vurgusu, demokrasinin yalnızca ‘siyasi’ boyutta ele alınmaması gerektiği. Demokrasinin, kavram ve uygulama olarak köktenci bir biçimde sorunlaştırılacağı tarihsel bir döneme girişi vurgulanıyor. ‘Yeni’ bakış açıları, ‘yeni’ düşünsel donanımların gerektiği bir dönem. Arap ülkelerinde bir ülkeden öbürüne sıçrayan tarihi öneme sahip demokratik içerikli halk başkaldırıları dosya giriş yazısında ayrıntılı olarak ele alınıyor. Slavoj Zizek’in konuyla ilgili bir gazete yazısı da dosyaya taşındı. Türkiye’de dergiciliğin genellikle yapmadığı işlerin bir parçası olarak, Türkçe şiirin atılım yapmadığı bir dönemde, Azerbaycanlı şair Süleymanoğlu’nun üzerinde on yıldır çalıştığı düşünsel derinlikle dolu epik şiirinin bir bölümü yayımlanıyor. Bir başka ‘yeni’lik de 2005 yılından bu yana kısa film ve video art alanında ürün veren Burak Serbest’in ‘Kafka’ya Yolculuk’ adlı ilk uzun metrajlı film projesi. Stockholm’da yaşayan iki genç çağdaş sanatçı Simon Goldin ve Jakob Senneby’nin Batı dünyasını önemli ve derin bir biçimde belirleyen yasal, finansal ve yerlemsel gerçeklikler üzerine, oyun-gerçeklik ve sanal-gerçeklik kavramlarını kullanarak sahneledikleri ‘Nordenskiöld Modeli: Bir Spekülasyon için Tasarı’ adlı sahneleme deneyinin metni de var bu sayıda.

Fotoğraf, Cem Sarvan ile Michel Martinez’in ortak aşkları Uruguaylı şair Mario Benedetti üzerine söyleşilerinde şiirle buluşuyor. Ayrıca New York’ta yaşayan fotoğraf sanatçısı Kaya Sanan’ın New York’ta çektiği ‘Yakalanan Anlar’ dizisinden fotoğraflar (yeni)nin üçüncü sayısında. Bahadır Gülmez, Aragon’un ‘Mutlu Aşk Yoktur’ şiirinin Türkçeye yapılmış önceki çevirilerini ve şiirini eleştirel olarak inceliyor ve yazısının sonunda da kendi çevirisini paylaşıyor. (yeni)ler bölümünde, dili öne çıkaran yazıların yanı sıra görsel sanatları konu alan yazılar da var. Ressam Fatma Tülin’le, 2 x 26,5 metre boyutundaki epik tablosu ‘Önce’ üzerine söyleşi; ressamın, boyut, renk, teknoloji ve resim sanatıyla ilgili görüşlerini yansıtıyor. National Gallery, Londra ve National Gallery, Washington’un ortak çalışmasıyla gerçekleştirilen, en kapsamlı Venedik manzara resimleri sergisinin küratörü Charles Beddington ve National Gallery, Londra’nın direktörü Nicholas Penny ile Burcu Yüksel’in Londra’da (yeni) için yaptığı söyleşi yer alıyor. Evren Erem’in, Nabokov üzerine yazdığı özgün inceleme yazısı Nabokov’un yazarlığını ve kelebekbilimciğini ayrı düşünmemek gerektiğini gözler önüne seriyor. İsmail Pelit, Gündüz Vassaf ile Said Nursi’yi bir araya getirmenin zorluklarını dile getiriyor. Manchester Üniversitesi’nde antropolog olan ve ‘sınır’ kavramı uygulamaları üzerine çalışan Sarah Green, Türkiye ile Yunanistan sınırına ilginç bir yaklaşım getiriyor. (yeni)den içinde sunulan yazı, ‘Yeni Ufuklar’ dergisinin Ocak 1967 özel sayısında 1950-1960 yılları arasında ürün vermiş, yazarlığa başlamış sanatçılar hakkında Ece Ayhan’la yapılan söyleşi. Kendi elinden bölümünde de bu sene dördüncüsü düzenlenen Metin Altıok Şiir Ödülü’nün sahibi Birhan Keskin’in el yazısı şiiri bulunuyor. (yeni)yi parantez içine almış bir (yeni) anlayışına sahip olan derginin editörlüğünü İsmail Ertürk üstleniyor. Yayın kurulundaysa Oruç Aruoba, Enis Batur, Ali Cengizkan, Oğuz Demiralp, Evren Erem, İsmail Ertürk, Murat Gülsoy, Ekrem Işın, Fahri Özdemir, Soli Özel, Kaya Genç, Zeynep Gülçin Özkişi, Jean-Philippe Calvin, Orhan Tekelioğlu ve Gündüz Vassaf yer alıyor. (yeni) bir yolculuğa daha hoş geldiniz…

Yeni – 3 Aylık Kültür Dergisi Sayı:2 Kış 2011 İndir

Yeni – 3 Aylık Kültür Dergisi Sayı:2 Kış 2011
Üç ayda bir çıkan (yeni)’nin bu sayısı da (yeni)ye mektuplar, (yeni) dosya, (yeni)ler ve (yeni)den olmak üzere dört bölümden oluşuyor ve dosya konusu ‘Kültür Endüstrileri’.

Kapitalizm, yaşamın her alanında kapladığı yeri ve dayattığı ağırlığı sürdürmek için kültüre de yeni işlevler yükleme çabasını sürdürüyor ve bunun ölçeğini bir kerte daha yukarıya taşıyor. Yaratıcılık kavramını ‘yaratıcı ekonomi’ şablonuna uygulayarak kültürü bir üstyapı olgusu olmaktan çıkarıp alt-yapısal sermayeye dönüştürme çabaları günümüz kitle iletişim teknolojilerinin de katılımıyla ciddiyet kazanıyor. Bu durumda yaratıcılığın hayata geçmesi evresinde odak konum oluşturan sanatçı ve aydınlar da birer kültür bürokratı ve yöneticisine dönüşecek. İstanbul’un 2010 Avrupa Kültür Başkenti olması konuya daha ilginç boyut katıyor ve üzerinde tartışılabilecek verileri artırıyor. Serhan Ada, İsmail Ertürk, Beral Madra ve Orhan Tekelioğlu’nun katıldığı yuvarlak masa konuşmasında, bu güncel gelişmeye de göndermeler yapılarak kültür ve aydın, kültür ve toplum, kültür ve kapitalizm konularına değiniliyor.

(yeni)’nin kültür ve kültürel etkileşimleri söyleşi formunda ele aldığı tek bölümü yuvarlak masa değil. Leyla Erbil söyleşisinde hem yazarın ilk kitabından bu yana süregelen biçemsel buluş ve yenilikler, hem de biçimle içeriğin insan ve topluma dair genel geçer ahlak kurallarını sarsarak günümüz edebiyatında ödünsüz ve özgün biçimde buluşması konuşuluyor. İkinci söyleşiyse Evren Erem tarafından Daniel Barenboim ile yapılmış ve konusu müziğin, Filistin ile İsrail arasında dinlerarası ve çatışmalar üstü bir diyalog kurulmasına katkısı.

Susan Galloway ile Steward Dunlop’un birlikte yazdığı makalenin başlığı ‘Kamu Politikalarında Kültürel ve Yaratıcı Endüstri Tanımları Üzerine Bir Eleştiri’. Makalede yaratıcılık, zihinsel mülkiyet, sembolik metalar, sembolik anlam, kullanım değeri, ortak meta gibi kavramlara açıklık getirilerek terminolojik karışıklık ve üretim metotları meseleleri tartışılıyor. Ayrıca bilgi ekonomisinin kültürel ve yaratıcı sektörleri nasıl etkilediği, kültürel metaların ayırıcı özellikleri de ele alınıyor ve hükümetlerin bilgi ekonomisine dayalı yaratıcı endüstri kavramı modelini tercih etmesi olgusu da örnekleniyor.

(yeni) dosya bölümünde ayrıca Tony Bennett, Arzu Uraz, Taçlı Yazıcıoğlu, Murat Gülsoy yazıları da yer alıyor.

Derginin (yeni)ler bölümünde Enis Batur, Ekrem Işın, Kaya Genç, Murat Yalçın, Gündüz Vassaf gibi yazarların yazılarının yanı sıra Zeynep Gülçin Özkişi’nin bir analizi ve Jean-Philippe’nin biyografik Iannis Xenakis makalesi yer alıyor. Lesley Chamberlain’in ‘Kökenlere Dönüş – Post-Darwinci Gözle Heidegger’ başlıklı yazısı da önemli.

Bu sayının mektupları Cem Sarvan, Alnoor Mitha ve Mustafa Yılmazer’den. (yeni)den sunulan söyleşinin konusuysa antropoloji ve Abdi İpekçi, 25 Eylül 1973 tarihli Opus dergisinde Nur Yalman’ı konuk ediyor.

Ayrıca Naipaul tartışması da taşınmış dergiye: Emir Kusturica’dan sonra V.S. Naipaul’un da Türkiye’ye gelememesi, Avrupa Kültür Başkenti’nden bakıldığında nasıl görünüyor? Seçilen yöntem, karşıt görüşteki dört gazete yazısını tümüyle, gazete ve televizyonda yapılmış kimi yorumları da alıntı halinde aktarmak.

(yeni)yi parantez içine almış bir (yeni) anlayışına sahip olan derginin editörlüğünü İsmail Ertürk üstleniyor. Yayın kurulundaysa Oruç Aruoba, Enis Batur, Ali Cengizkan, Oğuz Demiralp, Evren Erem, İsmail Ertürk, Murat Gülsoy, Ekrem Işın, Fahri Özdemir, Soli Özel, Kaan Özkan, Orhan Tekelioğlu ve Gündüz Vassaf yer alıyor.

(yeni) bir yolculuğa daha hoş geldiniz…

Yeni – 3 Aylık Kültür Dergisi Sayı:4 Yaz 2011 İndir

Yeni – 3 Aylık Kültür Dergisi Sayı:4 Yaz 2011
Modernizme ne oldu? Dergimizin bu sayısında dosya konusunu oluşturan soruyu, İngiliz yazar ve eleştirmen Gabriel Josipovici?nin 2010 yılında yayımlanan, aynı başlıklı kitabından ödünç aldık. Josipovici, günümüz İngiliz edebiyatının, Martin Amis, Ian McEwan ve Julian Barnes gibi ünlü isimlerinin derinlikli, dişe dokunur yapıtlar vereme-yen; modernist edebiyatın insan bilimleri, felsefe, müzik, resim, uygarlık tarihi gibi alan-lara olan ilgisinden kaynaklanan düşünsel zenginlikten yoksun yazarlar olduğunu savlıyor. Josipovici, genelde günümüz dünya edebiyatında da önemli işler çıkmadığı, çok satanlara endeksli bir edebiyat piyasasının iyi işleri piyasadan kovduğu görüşün-de. Josipovici?yi, dosya konusu üzerine yapılan yuvarlak masa toplantısında, kendisiy-le e-mektup yoluyla (yeni) için söyleşi yapan Kaya Genç?in dediği gibi bir altın kase arayışı içinde görmek olası. Modernizm sonrası edebiyat ve sanatın, genelde, dünya-nın 20. Yüzyılın son çeyreğinde yakaladığı küresel, kültürel ve toplumsal hızı; bireyin kendisi, çevresi ve tarihle olan ilişkisindeki dönüşüm derinliğini yakalayamadığını söy-lemek yanlış değil sanırım. Post-modernizmin, paradoksal bir biçimde, Avrupa?da, Al-manya Şansolyesi Merkel?in bağıra bağıra duyurduğu, Hollanda ve İngiltere siyasetçi-lerinin de kuyruğa girdiği gibi, “çok-kültürlülük” görüşünün resmi olarak terk edilmesi
sonucuna katkıda bulunduğu bile savlanabilir. Bu sorular yumağı çerçevesinde ve modernizmin Türkiye yansımalarını da göz önüne alarak, yuvarlak masa toplantısında, Emre Ayvaz, İsmail Ertürk, Selim Eyüpoğlu, Kaya Genç ve Murat Gülsoy, “modernizme ne oldu” sorusunu tartışıyorlar. Bu soruya koşut olarak, dosyada, Avrupa dışında, özellikle kentleşme ve sanayi-leşmede kendi modernizmini, küresel boyutta bir ilginin merceği altında yaşayan Çin?i ele alıyoruz. Gündüz Vassaf?ın girişimi sonucu Ceren Ergenç?in organize ettiği bir dizi yazıyla, A. Mert Aydoğdu, Maïwenn Pirastru, Sanem Gemici ve Rajath Suri çağdaş Çin sanatı, tiyatrosu, sineması ve düşünce hayatını inceliyorlar. (yeni)ye mektuplarda, Orson Welles?in Yurttaş Kane?ninin, 2011 yılında, 70 yaşına geldiğini bize anımsatan bir yazı var. Araştıran sinemanın, öncü sanatın bu önemli ör-neği 70 yıl sonra da güncelliğini koruyor. (yeni)den bölümünde de 33 yıl önce, 38 ya-şında öldürülen Türkiye?nin önemli sanat tarihi uzmanı ve eleştirmeni Bedrettin Cö-mert?i anıyoruz. Türkiye?nin geçmişiyle büyük gürültülerle hesaplaştığı bu günlerde, anımsama ve unutmanın siyaseti bu bağlamda insana pek umut vermiyor. (yeni)lerde, Emre Dündar?ın Debussy, Erdal Uzak?ın Kreutzer sonatı, Mustafa Yılmazer?in Pink Floyd üzerine yazılarıyla müzikle olan eleştirel ilgimizi sürdürüyoruz. Bu bölümde ayrıca Nazlı Ökten?in, hem Türkiye?deki kasetler hem de IMF başkanı Strauss-Kahn?ın New York?ta tutuklanmasından yola çıkarak, Foucault?un cinsellik ku-ramı çerçevesinde seks skandallarını tartıştığı yazısı da var. Yekta Kopan?ın deneysel metni, Argun Okumuşoğlu?nun deneysel resimleri, Su Polat?ın „Vesaire? başlıklı yapıtı bu sayıdaki (yeni)lerde yer alan yaratıcı ürünler. Dosya konusu “şehir” olan gelecek sayımızda buluşmak üzere.

Yeni – 3 Aylık Kültür Dergisi Sayı:1 Güz 2010 İndir

Yeni – 3 Aylık Kültür Dergisi Sayı:1 Güz 2010
Üç ayda bir çıkacak olan (Yeni) bir kültür dergisi, gücünü hayalden ve yaratıcı cesaretten alarak sonbaharda okuyucularıyla buluşuyor!

Avrupa değerlerinin evrenselliğini yitirdiği görüşünün yaygınlık kazandığı bir yüzyıla girdik. Batı, bir değerler bunalımında olmasına karşın iletişim teknolojilerinde devrimsel denecek yeniliklerle küresel sanal toplumlar yaratıyor. Dünyanın para, kültür ve toplumsal sermayesi de Batı’da yoğunlaşmış durumda; Batı’nın sanat ve kültür kurumlarının iktidarı, değişim içinde ancak gene de sürüyor.

Türkiye’deki değer ve kültür çalkantılarını, korkutan kurumsal sallantıları; Batı değerlerinin zayıflamış olmasını; sınırların, dostluk ve düşmanlıkları yeniden çizmesini güvenilir uygarlık zemininin kayganlaştığı bir döneme rastlıyor olmasından bağımsız düşünemeyiz.

(Yeni) böylesi bir tarihsel kırılma noktasında çıktığının bilincinde. O yüzden, kültür, düşünce ve sanatı bir araya toplayarak, sınır tanımayarak, alanların özerkliğini göz ardı etmeden (yeni) açılımlar deneyecek, (yeni) bakış açıları kışkırtacak.

(Yeni)yi parantez içine almış bir (yeni) anlayışına sahip derginin editörlüğünü İsmail Ertürk üstlendi. Yayın kurulunda ise; Oruç Aruoba, Enis Batur, Ali Cengizkan, Oğuz Demiralp, Evren Erem, İsmail Ertürk, Murat Gülsoy, Ekrem Işın, Fahri Özdemir, Soli Özel, Kaan Özkan, Orhan Tekelioğlu ve Gündüz Vassaf yer alıyor.

Dergi; (yeni)ye mektuplar, (yeni) dosya, (yeni)ler ve (yeni)den olmak üzere dört bölümden oluşuyor.

İlk sayıda, (yeni)ye mektuplar içinde; Polonyalı antropolog Malgorzata Czarkowska’nın, fotoğrafçı ve gezgin mühendis Cem Sarvan’ın ve göçmen bir aile olan Akşit ailesinin (yeni) kültür coğrafyalarında sınırları aşan mektupları bulunuyor.

(Yeni) dosya konusu “kriz”. Son üç yıldır Batı’nın özgüvenini sarsan, sarsmayı sürdüren iktisadi krizi ve kriz durumunu, Oruç Aruoba, Enis Batur, Betül Çotuksöken, İsmail Ertürk, Ekrem Işın ve Soli Özel, dünyada belki de tek “kriz” felsefesi yapmış düşünür Nermi Uygur’un Bunalımdan Yaşama Kültürü kitabından yola çıkarak tartışıyorlar. Oğuz Demiralp, Evren Eren, İsmail Ertürk, Murat Gülsoy ve Gündüz Vassaf doğrudan ya da dolaylı kriz konusuna yaklaşıyorlar. Yine kriz dosyası içinde Banu Güven’in Immanuel Wallerstein ile yaptığı söyleşiye yer veriliyor.

(Yeni)lerde Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın yayımlanmamış iki şiiri, Ferdi Ergü’nün bir öyküsü, Mustafa Yılmazer’in aforizmaları, İskender Özturanlı’nın şiiri var. Deneme alanında Ekrem Işın’ın ilk kez yayımlanan tarihsel ve siyasi aforizmaları; Enis Batur’un İtalyan yazar ve çevirmen Caludio Magris’e seslendiği, sınır/sınırsızlık konusunu, tarih, mekân ve bellek kavramlarını ele aldığı yazısı; ABD’li çağdaş ressam Sean Scully’nin İtalyan ressam Morandi üzerine yazısı var. Güneş Yücel’in Anayurt Oteli üzerine, Aslı Güneş’in ise İslami pop-şiiri üzerine incelemeleri de bu bölümde yer alıyor. Nilüfer Kuyaş, Cem Kafadar’ın Kim var imiş biz burada yoğ iken kitabı üzerine düşüncelerini dile getiriyor. Londra’daki Gagosian galerisinde düzenlenen, Ballard’ın kitaplarının görsel sanatlara etkisini konu alan sergiyi Jackie Wullschlager tanıtıyor. Bu bölümdeki diğer iki yazı, Michel Tournier’nin Gilles Deleuze üzerine düşünceleri ve Özer Sayın’ın İlhan Berk’in ölümünden kısa bir süre önce yaptığı bir söyleşi.

(Yeni)den bölümünde kültür tarihi ele alınıyor. İlhan K. Mimaroğlu ve İlhan Usmanbaş’ın müzik dergisi Opus’tan iki yazısı yeniden yayımlanıyor. Son olarak “kendi elinden” bölümünde yakında kaybettiğimiz yayın kurulu üyesi, edebiyat eleştirmeni ve felsefeci Füsun Akatlı’nın elyazısı ve İonanna Kuçuradi’nin Akatlı’yı uğurlarken yaptığı kısa konuşma var.

(Yeni) bir yolculuğa hoş geldiniz…