Kategori arşivi: Virgül

Virgül Aylık Kitap ve Eleştiri Dergisi Mart 2005 Sayı:82 İndir

Virgül Aylık Kitap ve Eleştiri Dergisi Nisan 2005 Sayı:83 İndir

Eylül 2008 Sayı 122 / Virgül Aylık Kitap ve Eleştiri Dergisi İndir

Eylül 2008 Sayı 122 / Virgül Aylık Kitap ve Eleştiri Dergisi
Virgül’ün bu sayısında İrvin Cemil Schick, geçtiğimiz yıllarda yayımlanan iki kitap üzerinden, özellikle Şarkiyatçılık ve toplumsal cinsiyet konulu çalışmaların güvenilirliğini tartışıyor. Schick, “Şark’ı Bilmeden Şarkiyatçılığı Değerlendirmek” başlıklı yazısını şöyle noktalıyor: “Sömürgecilik-sonrası kuram ve kültür araştırmaları, aslında son derece somut olan nesnelerinin bu somutluğunu göz ardı ederek kelime ve mantık oyunlarıyla iştigal etmeyi sürdürdükçe, bu tür lafü güzafı karşımızda bulmağa devam edeceğimize şüphe yok.”

Oğuz Eren bu kez “cinsi latif” polisiyelerini ele alıyor. Halide Edip Adıvar’ın Yolpalas Cinayeti, Güzide Sabri’nin Neclâ, Peride Celâl’in Ben Vurmadım, Nihal Karamağaralı’nın Esrarengiz Çorap, Zuhal Kuyaş’ın Sonuncu Oda, Pınar Kür’ün Bir Cinayet Romanı, Perihan Mağden’in Haberci Çocuk Cinayetleri, Nihan Taştekin’in Kertenkelenin Uykusu, Esmahan Aykol’un Kitapçı Dükkânı ve Şebnem Şenyener’in Dansözün Ölümü adlı kitaplarını merceğe aldığı yazısının sonunda, 1933’ten 2008’e kadın yazarların kaleminden çıkma polisiyelerin bir listesi de yer alıyor.

Virgül Aylık Kitap ve Eleştiri Dergisi Kasım 2004 Sayı:78 İndir

Virgül Aylık Kitap ve Eleştiri Dergisi Ekim 2004 Sayı:77 İndir

Şubat 2008 Sayı 115 / Virgül Aylık Kitap ve Eleştiri Dergisi İndir

Şubat 2008 Sayı 115 / Virgül Aylık Kitap ve Eleştiri Dergisi
Virgül’ün Şubat 2008 tarihli 115. sayısında neler var?

Virgül’ün bu sayısının kapak fotoğrafı, Türkiye’nin muhtelif yerlerinde çektiği fotoğrafları Mihriban adlı albümünde bir araya getiren Linda Herzog’a ait. Nazım Dikbaş, Herzog’un fotoğraflarını yorumluyor.

İrvin Cemil Schick ise, geçtiğimiz aylarda “tepki” gören ve akabinde sökülen bir sanat eserinden; Olaf Metzel’in Viyana’da sergilenen Turkish Delight isimli heykelinden hareketle, örtülü baş ile çıplak bedenin bir araya getirilişini irdeliyor.

A. Ömer Türkeş, sayılarla, 2007’de romanın durumunu değerlendirdi. Türkeş yazısında, birer liste ve grafikle, Cumhuriyet sonrası Türkçe romanın seyrini de gözler önüne seriyor.

Virgül’ün bu sayısında ayrıca Mustafa Aldı, Kemalettin Tuğcu’nun yeğeni Nemika Tuğcu ile; Ahmet Gürata, Mehmet Yaşın ile; Cenk Gündoğdu, Ali Ayçil ile söyleşti.

Kasım 2008 Sayı 124 / Virgül Aylık Kitap ve Eleştiri Dergisi İndir

Nisan 2008 Sayı 117 / Virgül Aylık Kitap ve Eleştiri Dergisi İndir

Ocak 2008 Sayı 114 / Virgül Aylık Kitap ve Eleştiri Dergisi İndir

Ocak 2008 Sayı 114 / Virgül Aylık Kitap ve Eleştiri Dergisi
Virgül’ün Ocak 2008 tarihli 114. sayısında neler var?

Virgül’ün Ocak 2008 tarihli sayısında sanat kitaplarına ayrılan sayfalarda Deniz Erbaş, Türkiye Punk ve Yeraltı Kaynaklarının Kesintili Tarihi; Ahu Antmen, Orhan Koçak’ın Modern ve Ötesi: Elli Yılın Sanatına Kenar Notları; Fahri Öz, Banksy’nin Wall and Piece; Mustafa Arslantunalı, Emre Becer’in Modern Sanat ve Yeni Tipografi adlı kitaplarını değerlendirdi; Şenol Bezci ise Hemhal, Ara Toplam, Belki de Bunlar ve Yani Şey… isimli albümleri üzerinden Mehmet Ali Türkmen karikatürünü ele aldı. Ahmet Eken de Halûk Y. Şehsuvaroğlu’nun 1960’ta yayımlanan Eski Türk Sanatları adlı kitabını “hatırlattı.”

“Türk Edebiyatının ‘Oyun/bozan’ı: Ölümünün 30. Yılında Oğuz Atay Sempozyumu” 13-14 Aralık 2007 tarihlerinde gerçekleşti. Virgül’ün 114. sayısında Orhan Koçak’ın bu sempozyumda sunduğu bildiri ile, Leylâ Erbil’in Oğuz Atay’la bir anısını kaleme aldığı yazısı bulunuyor.

Virgül’ün bu sayısında Ahmet Ümit ve 2007 TÜYAP Kitap Fuarı konuklarından Helîm Yusiv ile yapılmış söyleşiler de yer alıyor.

Aralık 2007 Sayı 113 / Virgül Aylık Kitap ve Eleştiri Dergisi İndir

Aralık 2007 Sayı 113 / Virgül Aylık Kitap ve Eleştiri Dergisi
Virgül’ün 113. sayısında İhsan Bilgin, geçtiğimiz ay içerisinde kaybettiğimiz Mübeccel Kıray için yazdı: “İnsanı kendisini kaptırarak dinlemeye mecbur kılan bir üslubu vardı. Can kulağıyla dinlemediğinizde orada bulunuşunuzun tümüyle anlamsız olacağını daha en baştan hissettirirdi. Tutkuya davet ederdi anlattıklarıyla. Otoriterliğin kıyısında duran tavizsizliği tutkuyla bütünleştiği için itici değil çekici olurdu.”

Cemal Ener, metafor olarak yürümekten yola çıktığı yazısında Robert Walser’in ölümüyle sonuçlanan edebi yürüyüşünü inceledi.

M. Timuçin Binder ise genetik araştırmalar ışığında resmi Türk tarih tezinin dayanağı Oğuz göçünü irdeliyor: “Genler! Bu ‘belgeleri’ insanlar yazmıyor; insan etkisinden neredeyse tamamen bağımsızlar. Sanki bir tür kara kutudan bahsediyoruz: Bu sayede insanların son altmış veya hatta iki yüz bin yıldır izledikleri yollar saptanabiliyor.”