Kategori arşivi: Uluslararası Hukuk ve Tarih Dergisi

Sayı 2 / 2006 / Uluslararası Suçlar ve Tarih / Uluslararası Hukuk ve Tarih Dergisi (Altı Aylık) İndir

Sayı 1 / Yaz 2006 / Uluslararası Suçlar ve Tarih / Uluslararası Hukuk ve Tarih Dergisi (Altı Aylık) İndir

Sayı 1 / Yaz 2006 / Uluslararası Suçlar ve Tarih / Uluslararası Hukuk ve Tarih Dergisi (Altı Aylık)
Mustafa Turan-Musa Gürbüz: Yunan Bağımsızlık Düşüncesinin Tarihi Temelleri ve Tripoliçe Katliamı

Hale Şıvgın: Makedonya’da Türk-Müslümanlara Yapılan Mezalim 1902-1912

Sadi Çaycı: İnsanlığa Karşı İşlenen Suçlar ve Batı’nın Politik Hukuk Anlayışı

Ömer Turan: Bulgaristan’da Türklere ve Müslümanlara Yapılan Mezalim

Cahit Aslan: Bir Soykırımın Adı: 1864 Büyük Çerkez Sürgünü

Süleyman Erkan: Çarlık Rusyası ve Sovyetler Birliği Dönemlerinde Etnik Sürgünler

Erhan Türbedar: Boşnakların Tarih İçinde Uğradığı Mezalim

Sevin Elekdağ: 13 Yıldır Beklenen Karar: Soykırım Sözleşmesi’ne Dayanılarak Uluslararası Adalet Divanı’nın Önüne Getirilen İlk Dava

Sayı 3-4 / Kış 20067/ Uluslararası Suçlar ve Tarih / Uluslararası Hukuk ve Tarih Dergisi (Altı Aylık) İndir

Yıl 4 Sayı: 29 / 2012 Uluslararası Hukuk ve Politika Dergisi İndir

Yıl 4 Sayı: 29 / 2012 Uluslararası Hukuk ve Politika Dergisi
Uluslararası Hukuk Ve Politika (UHP) hakemli ve bağımsız bir dergidir. UHP, Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu (USAK) tarafından yayınlanmaktadır. Yayın politikası ve bilimsel kriterler bağımsız Editörler ve Yazı Kurulu’nca tespit edilmektedir. Alanında Türkçe, İngilizce Ve Almanca makaleleri yayınlar. Yılda dört kez (Kış, Bahar, Yaz Ve Güz Dönemlerinde) yayınlanmaktadır. UHP temelde Uluslararası Hukuk ve Uluslararası İlişkiler alanlarına odaklanmıştır. Aynı zamanda Türkiye’nin dış ilişkilerinde karşılaştığı Genel ve Özel hukuk sorunları ve Türk dış politikası da UHP’nin özel olarak ilgilendiği alanlar arasındadır. Fakat dergi disiplinlerarası bir yaklaşım benimser ve tüm yazarları bu yönde çalışmaları için cesaretlendirir.

Yıl 4 Sayı: 30 / 2012 Uluslararası Hukuk ve Politika Dergisi İndir

Yıl 4 Sayı: 30 / 2012 Uluslararası Hukuk ve Politika Dergisi
Uluslararası Hukuk Ve Politika (UHP) hakemli ve bağımsız bir dergidir. UHP, Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu (USAK) tarafından yayınlanmaktadır. Yayın politikası ve bilimsel kriterler bağımsız Editörler ve Yazı Kurulu’nca tespit edilmektedir. Alanında Türkçe, İngilizce Ve Almanca makaleleri yayınlar. Yılda dört kez (Kış, Bahar, Yaz Ve Güz Dönemlerinde) yayınlanmaktadır. UHP temelde Uluslararası Hukuk ve Uluslararası İlişkiler alanlarına odaklanmıştır. Aynı zamanda Türkiye’nin dış ilişkilerinde karşılaştığı Genel ve Özel hukuk sorunları ve Türk dış politikası da UHP’nin özel olarak ilgilendiği alanlar arasındadır. Fakat dergi disiplinlerarası bir yaklaşım benimser ve tüm yazarları bu yönde çalışmaları için cesaretlendirir.

Yıl 4 Sayı: 28 / 2012 Uluslararası Hukuk ve Politika Dergisi İndir

Yıl 4 Sayı: 28 / 2012 Uluslararası Hukuk ve Politika Dergisi
Uluslararası Hukuk Ve Politika (UHP) hakemli ve bağımsız bir dergidir. UHP, Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu (USAK) tarafından yayınlanmaktadır. Yayın politikası ve bilimsel kriterler bağımsız Editörler ve Yazı Kurulu’nca tespit edilmektedir. Alanında Türkçe, İngilizce Ve Almanca makaleleri yayınlar. Yılda dört kez (Kış, Bahar, Yaz Ve Güz Dönemlerinde) yayınlanmaktadır. UHP temelde Uluslararası Hukuk ve Uluslararası İlişkiler alanlarına odaklanmıştır. Aynı zamanda Türkiye’nin dış ilişkilerinde karşılaştığı Genel ve Özel hukuk sorunları ve Türk dış politikası da UHP’nin özel olarak ilgilendiği alanlar arasındadır. Fakat dergi disiplinlerarası bir yaklaşım benimser ve tüm yazarları bu yönde çalışmaları için cesaretlendirir.

Yıl 3 Sayı: 26 / 2011 Uluslararası Hukuk ve Politika Dergisi İndir

Yıl 3 Sayı: 26 / 2011 Uluslararası Hukuk ve Politika Dergisi
Uluslararası Hukuk Ve Politika (UHP) hakemli ve bağımsız bir dergidir. UHP, Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu (USAK) tarafından yayınlanmaktadır. Yayın politikası ve bilimsel kriterler bağımsız Editörler ve Yazı Kurulu’nca tespit edilmektedir. Alanında Türkçe, İngilizce Ve Almanca makaleleri yayınlar. Yılda dört kez (Kış, Bahar, Yaz Ve Güz Dönemlerinde) yayınlanmaktadır. UHP temelde Uluslararası Hukuk ve Uluslararası İlişkiler alanlarına odaklanmıştır. Aynı zamanda Türkiye’nin dış ilişkilerinde karşılaştığı Genel ve Özel hukuk sorunları ve Türk dış politikası da UHP’nin özel olarak ilgilendiği alanlar arasındadır. Fakat dergi disiplinlerarası bir yaklaşım benimser ve tüm yazarları bu yönde çalışmaları için cesaretlendirir.

Yıl 3 Sayı: 27 / 2011 Uluslararası Hukuk ve Politika Dergisi İndir

Yıl 3 Sayı: 27 / 2011 Uluslararası Hukuk ve Politika Dergisi
Uluslararası Hukuk Ve Politika (UHP) hakemli ve bağımsız bir dergidir. UHP, Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu (USAK) tarafından yayınlanmaktadır. Yayın politikası ve bilimsel kriterler bağımsız Editörler ve Yazı Kurulu’nca tespit edilmektedir. Alanında Türkçe, İngilizce Ve Almanca makaleleri yayınlar. Yılda dört kez (Kış, Bahar, Yaz Ve Güz Dönemlerinde) yayınlanmaktadır. UHP temelde Uluslararası Hukuk ve Uluslararası İlişkiler alanlarına odaklanmıştır. Aynı zamanda Türkiye’nin dış ilişkilerinde karşılaştığı Genel ve Özel hukuk sorunları ve Türk dış politikası da UHP’nin özel olarak ilgilendiği alanlar arasındadır. Fakat dergi disiplinlerarası bir yaklaşım benimser ve tüm yazarları bu yönde çalışmaları için cesaretlendirir.

Sayı: 11 / 2011 / Orta Asya ve Kafkasya Araştırmaları Dergisi İndir

Sayı: 11 / 2011 / Orta Asya ve Kafkasya Araştırmaları Dergisi
Orta Asya ve Kafkasya Araştırmaları (OAKA) akademik bir perspektifle Orta Asya ve Kafkasya çalışmaları alanına katkı sağlamayı ve alana dönük çok yönlü bakış açısı getirmeyi amaçlayan bilimsel hakemli bir dergidir. Yılda iki kez yayınlanan dergi, türkçe ve ingilizce dillerinde yazılmış makaleleri kabul etmektedir. dergide uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, sosyoloji, antropoloji, tarih, edebiyat, hukuk ve ekonomi alanlarında yazılara yer verilmekle birlikte disiplinler arası çalışmalar teşvik edilir.
OAKA Dergisi, International Political Science Abstracts (Ipsa), Index Islamicus, EBSCO Host Research Databases, Ulrich’s Periodicals Directory, Csa Linguistics and Language Behavior Abstracts, Csa Sociological Abstracts, Csa Worldwide Political Science Abstracts ve Paıs International tarafından taranmaktadır/indekslenmektedir.