Kategori arşivi: Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi

Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi 16 / 2007 Bahar/Spring İndir

Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi 20 / 2009 Bahar/Spring İndir

Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi 22 / 2010 Bahar/Spring İndir

Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi 19 / 2008 İndir

Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi 2 İndir

Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi 2
İlk sayısı Osmanlı Devleti’nin kuruluşunun 700. Yılına armağan olan Türk Kültürü İnclemeleri Dergisi’nin ikinci sayısını yayımlamış bulunmaktayız. Amacımız Türk kültürünün değerlerini araştırmak, incelemek ve problemlerine çözüm önerileri sunmaktır. Bu münasebetle dergide edebiyat, dil, tarih, eğitim, sosyoloji, pisikoloji, felsefe, kültür ve sanat alanlarında hazırlanmış bilimsel nitelikli makalelere yer verilmektedir.

Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi 3 İndir

Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi 3
Tarih
Gülay Öğün Bezer – Selçuklular Zamanında Anadolu’da ve Civar Bölgelerde Kıtlık
Cüneyt Kanat – Bahrî Memlûkler Zamanında Sultanlar ve Devlet Adamlarına Düzenlenen Bazı Suikastlar
Ali Akyıldız – Osmanlı Merkez ve Taşra Teşkilâtlarının Yeniden Yapılanma Süreci (1836-1856)
Ufuk Gülsoy – Osmanlı Gayri müslimlerin Askeralma Kanunu’na Tepkileri ve Ege Adaları (1909-1912)
Ayhan Yüksel – Ünlü Eşkıya Hekimoğlu İbrahim ile İlgili Yeni Bilgiler
Davut Hut – XIX. Yüzyılın İkinci Yarısında Basra
Edebiyat
İskender Pala – Bir Elmanın İki Yarısı: Klâsik Şiir ve Osmanlı Tarihi
Nihat Öztoprak – Divan Şiirinde Osmanlı Geleneğinin İzleri
Pervin Çapan- Yayha Bey Divanı’nda Estetik ve Kültürel Bir Değer Olarak Giyim Kuşam ve Renk Unsurları
Ömür Ceylan – Kuveyt Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanesi’nde Bulunan Türkçe Yazmalar
Murat Koç – Halide Edip Adıvar’ın Millî Mücadele Dönemi Hatıralarının Edebî Eserlerine Aksi
Muhammet Gür – Hilâl Görününce Romanı Üzerine Bir Tahlil Denemesi
Eğitim
Vahdettin Engin – İlkokullarda Tarih Eğitimi Müfredatı (Meşrutiyet’ten Günümüze Kısa Bir Tarihçe)
Tercüme
Archibald Dunn, Çev. Zekeriya Kurşun – Basra Körfezi’ndeki İngiliz Çıkarları
İngilizce’den: Orhan Söylemez – Sosyalizm Sonrası Kırgız Edebiyatı: Kriz mi, Rönesans mı?

Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi 21 / 2009 Güz/Autumn İndir

Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi 23 / 2010 Güz/Autumn İndir