Kategori arşivi: Toplum ve Bilim

Toplum ve Bilim Sayı 115 İndir

Toplum ve Bilim Sayı 115
Tanıl Bora Bu sayıda… Ömer Turan Oryantalizm, sömürgecilik eleştirisi ve Ahmet Rıza: Batı’nın Doğu Politikasının Ahlâken İflâsı’nı yeniden okumak Boğaç Erozan Aydın meselesi ve daimon: Şerif Mardin ve H. Ünal Nalbantoğlu üzerine yorumla H. Ünal Nalbantoğlu Aura ve ötesi Utku Balaban Büyük anakronizm: Kentsel dönüşüm-göç ilişkisinde mimari analizin rolü Kerem Altıparmak İşkenceyi nasıl bilirsiniz?: Türkiye’de orantısız güç kullanma sorunu Yücel Demirer Kitlesel şenliğin toplumsal eğitime dönüşmesi: Türkiye’de geleneksel Yeni Yıl kutlamalarının pedagojik geri kazanımı Evren Balta Paker Güvenlik endüstrisi ve güven(sizliğin) inşası: Bir toplumsal paranoyayı anlamak Sibel Yardımcı Kuşatma altında gündelik hayat: Özel güvenlik, kent yaşamı ve yönetimsellik Mahir Kalaylıoğlu İsveç’te göçmen politikası, üyelik hakları ve göçmenlerin siyasal katılımı:Yasal/kurumsal çerçeve ve kimi sonuçlar ABSTRACTS (İngilizce özetler)

Toplum ve Bilim Sayı: 142 İndir

Toplum ve Bilim Sayı: 142
Aksu Akçaoğlu – Loïc Wacquant
Bourdieu’de eylem ve sembolik iktidar: Berkeley’den görünüm
Boran Ali Mercan
Profesyonel suçlunun oluşumunda duygulanımlar ve eğilimler:
Lacan ve Bourdieu ekseninde bir yaklaşım
Gül Özsan
Etnografi ve tarihin arayüzünde: Çıraklık hakkındaki mit ve anlam
haritaları
Begüm Özden Fırat
Mülkiyet ve müşterek: Göllüce’de toprak mücadelesi
Ersan Ocak
Gezi Direnişi’nin belgeselleri eyleyenleriyle ve tanıklarıyla birlikte
nasıl yapılabilir? Veritabanı belgeseli: Etkileşimli, katılımcı, birlikte
üretime dayalı yeni medya belgeseli
ABSTRACTS (İngilizce özetler)

Toplum ve Bilim Sayı: 109 İndir

Toplum ve Bilim Sayı: 109
Toplum ve Bilim’in 109. sayısında, bir önceki sayıdan devam eden “Neo-liberal İktidara Bakışlar” başlıklı dosyanın devamı niteliğindeki yazılarla beraber, dosya dışı makalelere de yer veriliyor. Medyaya odaklanan yazıların yanı sıra, son dönemde Türkçe edebiyatın ana izleklerinden biri haline gelen, tarihi “edebiyat”la yeniden yazmak konusunda sürdürülen tavra dair geniş bir makale de dosyanın önemli yazılarından birisi olarak öne çıkıyor.

Toplum ve Bilim Sayı:136 / İsdibdat, Ticaret, Ütopya İndir

Toplum ve Bilim Sayı:136 / İsdibdat, Ticaret, Ütopya
Devr-i Hürriyette İstibdat Hayaleti: 1908 Çırçır Yangını’nın Ardından 
İstanbul’da Kundakçılık, Söylentiler ve Asayiş
Ebru Aykut
20. Yüzyılın Başında Samsun Limanında Çalışmak: Serbest Ticaret ve 
Nöbet Usulü Tartışması
Can Nacar
Bakışın Diyalektiği: Nurdan Gürbilek’in Yapıtında Biçim, İçerik, Ütopya
Demet Ş. Dinler
Polemikten Muhalefete: Simgesel Bir Evrenin Anlatısı Olarak Yeşil 
Gece
Leyla Burcu DÜNDAR
Modern Dünya-Sisteminin Bilgi Yapıları Bağlamında Coğrafya Disiplini 
İçin Bir Dışsal Tarih Okuması
Erdem Bekaroğlu
İslam Antropolojisi Çalışmalarında Yöntem Tartışmaları 
Serdar Şengül
Bildiğimiz Dünyanın Sonu: Kapitalizmin Krizi mi ABD’nin Liderlik Krizi 
mi?
Can Cemgil