Kategori arşivi: Tezkire

Tezkire Düşünce-Siyaset-Sosyal Bilim Dergisi Sayı:62 Ekim-Kasım-Aralık 2017 İndir

Tezkire Düşünce-Siyaset-Sosyal Bilim Dergisi Sayı:62 Ekim-Kasım-Aralık 2017
Düşüncenin Hâlleri 
Düşünce ve Kaynakları: John Bowen-Sekülerizm Üzerine / Jose Elias Palti-Entelektüel Tarihte “Kuramsal Devrim” / Abdülazim Şimşek -Türk Milliyetçiliğinin İki İdeologu / Yunus Şahbaz-Türkiye Solu’nda ‘Kimlik’ Arayışı / Faruk Karaarslan -Sosyal Bilimlerin Popülerleşen Konusu / Asım Öz -Orhan Okay’ın Necip Fazıl Çalışmaları / Tarih Çalışmaları: Halim Gençoğlu-Güney Afrika’da Osmanlı Yahudileri/ Yakup Öztürk-Osmanlı Döneminde Cinsiyet ve Gayrimüslimler /Ömer Obuz-Erken Cumhuriyet Dönemi Alkol Reklamları / Kitap Değerlendirme: Abdülazim Şimşek-1960’tan Günümüze Türkiye Tarihi / Yakup Öztürk-Tarihin Kara Kitabı
 
 
Tezkire Sayı 60 Nisan-Mayıs-Haziran 2017
 
Güncelliğini Kaybetmeyen Entelektüel: Kemal Tahir
Yasin Aktay-Bir Büyük Dönüşüm: 16 Nisan / Öner Buçukcu-16 Nisan Sonrası CHP / Christos Teazis-16 Nisan ve Yeni Kırmızı Çizgiler / M. Hakkı Akın-Referandumun Siyasal ve Sosyal Analizi / Asım Öz-Akif Emre’nin Ardından / Tedirginlik, Tereddüt, Yok Sayma: Bir Kemal Tahir Dosyası / H. Emrah Beriş-Kalemin Namusu Namusun Kalemi / Ercan Yıldırım- İslamsız Osmanlı ve Türklük Cephesinde Kemal Tahir / Yunus Şahbaz-Kemal Tahir ve Cemil Meriç’te Batılaşma / Yakup Öztürk-Kemal Tahir’de Roman / Ferhat Eroğlu-Kemal Tahir’in Gör Dediklerine Bakmak / Bedir Sala-Kemal Tahir, ATÜT ve Devlet Ana / Nurettin Kalkan-Kemal Tahir’de Köksüz Aydın Sorunu / Kurtuluş Kayalı ile Mülakat-Kemal Tahir: Yok Sayılan Öğretmen / Kitap Değerlendirme / R. Can Alkın-Bir Kemal Tahir Kitabı-Türkiye’nin Ruhunu Aramak / Sedat Demir-Değişim Sancısı
 
 
Tezkire Sayı 61 Temmuz-Ağustos-Eylül 2017
 
Türkiye ve Dünya Gündemi
Yasin Aktay-Şerif Mardin’in Katkısını Doğru Anlamak / H. Emrah Beriş-Şerif Mardin’in Ardından / Abdülazim Şimşek-Şerif Mardin’in Osmanlı (Türk) / Modernleşmesi Üzerine Bazı Mülahazaları / Türkiye’de Kültür, Siyaset ve At Sırtındaki Adamlar / Ercan Yıldırım-Türk Düşüncesi, Dünya Sistemi, Darbeler / Gülşen Özer-Yirmi Yılın Ardından Postmodern Darbenin Romanlarına Bakış / Asım Öz-“Dönüp Dolaşıp 27 Mayıs”: Sezai Karakoç’un / Askerî Darbeler Odaklı Metinlerine Dair / Öner Buçukcu-“Bir Zevk-İ Tahattur”: Sosyalist Solda 27 Mayıs ve Ordunun Rolü Üzerine Değerlendirmeler / Tarih Çalışmaları / Mehmet Pınar – TBMM Gizli Celse Zabıtlarında Musul Meselesi

Tezkire İslamcılık-Eski ve Yeni Halleri / Temmuz-Ağustos 2003 Sayı:33 İndir

Tezkire Düşünce-Siyaset-Sosyal Bilim Dergisi Sayı:61 Temmuz-Ağustos-Eylül 2017 İndir

Tezkire Düşünce-Siyaset-Sosyal Bilim Dergisi Sayı:61 Temmuz-Ağustos-Eylül 2017
Tezkire 58 Ekim / Kasım / Aralık 2016
Cemil Meriç 100 Yaşında
Öner Buçukcu-Brexit ve Transatlantik Anlamı /Hatem Bazian-Trump ve Düzenin Çöküşü / Mustafa Atiker-Bir Yöntem Olarak Düşünce Tarihi / Yakup Kahraman-Modern Türk Düşüncesinde Pozitivist Felsefe ve Eleştirisi / Yasin Aktay-İslâm ve Sekülerliğin Kaynakları / Aslı Üner -Cemil Meriç’te Pozitivizm Eleştirisi / Utku Aybudak-Cemil Meriç ya da Arafta Kalmanın Estetiği / Yakup Öztürk-Cemil Meriç ve Roman / Celal Yeşilçayır-Bir Sosyalist Olarak Cemil Meriç / Mehmet Uğraş-Cemil Meriç Düşüncesinde Sosyoloji /Asım Öz-1970 Sonrasında Cemil Meriç /Ömer Gülen-Cemil Meriç’in Entelektüel Biyografisi / Kitap Değerlendirme – Yakup Öztürk
 
 
Tezkire Sayı 59 Ocak-Şubat-Mart 2017
 
Düşüncenin Hâlleri 
Düşünce ve Kaynakları: John Bowen-Sekülerizm Üzerine / Jose Elias Palti-Entelektüel Tarihte “Kuramsal Devrim” / Abdülazim Şimşek -Türk Milliyetçiliğinin İki İdeologu / Yunus Şahbaz-Türkiye Solu’nda ‘Kimlik’ Arayışı / Faruk Karaarslan -Sosyal Bilimlerin Popülerleşen Konusu / Asım Öz -Orhan Okay’ın Necip Fazıl Çalışmaları / Tarih Çalışmaları: Halim Gençoğlu-Güney Afrika’da Osmanlı Yahudileri/ Yakup Öztürk-Osmanlı Döneminde Cinsiyet ve Gayrimüslimler /Ömer Obuz-Erken Cumhuriyet Dönemi Alkol Reklamları / Kitap Değerlendirme: Abdülazim Şimşek-1960’tan Günümüze Türkiye Tarihi / Yakup Öztürk-Tarihin Kara Kitabı
 
 
Tezkire Sayı 60 Nisan-Mayıs-Haziran 2017
 
Güncelliğini Kaybetmeyen Entelektüel: Kemal Tahir
Yasin Aktay-Bir Büyük Dönüşüm: 16 Nisan / Öner Buçukcu-16 Nisan Sonrası CHP / Christos Teazis-16 Nisan ve Yeni Kırmızı Çizgiler / M. Hakkı Akın-Referandumun Siyasal ve Sosyal Analizi / Asım Öz-Akif Emre’nin Ardından / Tedirginlik, Tereddüt, Yok Sayma: Bir Kemal Tahir Dosyası / H. Emrah Beriş-Kalemin Namusu Namusun Kalemi / Ercan Yıldırım- İslamsız Osmanlı ve Türklük Cephesinde Kemal Tahir / Yunus Şahbaz-Kemal Tahir ve Cemil Meriç’te Batılaşma / Yakup Öztürk-Kemal Tahir’de Roman / Ferhat Eroğlu-Kemal Tahir’in Gör Dediklerine Bakmak / Bedir Sala-Kemal Tahir, ATÜT ve Devlet Ana / Nurettin Kalkan-Kemal Tahir’de Köksüz Aydın Sorunu / Kurtuluş Kayalı ile Mülakat-Kemal Tahir: Yok Sayılan Öğretmen / Kitap Değerlendirme / R. Can Alkın-Bir Kemal Tahir Kitabı-Türkiye’nin Ruhunu Aramak / Sedat Demir-Değişim Sancısı

Tezkire / Üç Aylık Derleme – Sayı 9-10 İndir

Tezkire / Üç Aylık Derleme – Sayı 9-10
Bu sayının yazarları:
Yasin Aktay, Deniz Gürsel, Ömer Çelik, Bryan S. Turner, Mona Abaza ve George Stauth, Edward Said, Ernst Gellner, Alan Sheridan, Akbal Ahmed, Edward Ollendorf, W. Montgomery Watt, Şinasi Gündüz, Mustafa Şahin, Alev Erkilet-Başer, Mustafa Şahin, Abdullah Laroui, Müfid Yüksel ve Enis Behiç.

Tezkire Yeni Toplumsal Hareketler / Sayı:46-47 Ocak Haziran 2007 İndir

Tezkire-Postmodern Teoloji ve Filozofi Arasında Sosyal Bilimler Eylül-Ekim 2004 Sayı:40 İndir

Tezkire Düşünce-Siyaset-Sosyal Bilim Sayı:50 Eylül/Ekim/Kasım 2014 İndir

Tezkire Düşünce-Siyaset-Sosyal Bilim Sayı:50 Eylül/Ekim/Kasım 2014
Türkiye’de Sol: Bir Varmış, Bir Yokmuş…

Kobane’ye Türkiye’nin müdahale etmesi üzerine yapılan tartışmalar Türkiye’de sol / sosyalist çevreler açısından bir turnusol kağıdı haline geldi. ABD karşıtlığı ve anti-emperyalizm jargonu üzerinden kendisini kurgulayan sosyalist hareketlerin önemli bir bölümü Kobane’de yaşanan çatışmalar dolayısıyla ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonu müdahale etmeye çağırıyor. Bu durum aslında bizim açımızdan beklenmeyen bir sonuç değil zira Türkiye’de sol/sosyalist hareketlerin söylemlerinin görünen yüzünde ABD karşıtlığı ve anti-emperyalizm var. Bu hareketler düşünsel anlamda biraz törpülendiğinde, söz konusu hareketlerin Türk toplumuyla ilişkisi eleştirel bir değerlendirmeye tabi tutulduğunda içsel dinamizmi sünnîlik düşmanlığının sağladığı görülüyor. tezkire’nin bu sayısı Türkiye’de sol / sosyalist hareketin siyasal ve toplumsal etki alanının tartışıldığı bir dönemde yayınlanıyor…

Tezkire-Saraybosna Sevgilim / Sayı:42 Şubat Mart 2006 İndir

Tezkire Yeni Toplumsal Hareketler / Sayı:45 Ekim-Kasım 2006 İndir