Kategori arşivi: Sanat Dünyamız

Sanat Dünyamız Kültür ve Sanat Dergisi Sayı:157 Mart-Nisan 2017 İndir

Sanat Dünyamız Kültür ve Sanat Dergisi Sayı:157 Mart-Nisan 2017
Sanat Dünyamız 43. yayın yılında
sanatçıyı araştırmaya, Türkiye’de sanat tarihi yazımına katkıda bulunmaya devam ediyor.
 
Elmgreen&Dragset ile söyleşi; İrfan Önürmen; Jascha Heifetz; Mustafa Pilevneli ile söyleşi Claus Fottinger’in “Gelibolu Projesi – 2002-2015” ve sanatın birçok konusu Mart-Nisan 2017 sayısında.
 
15. İstanbul Bienali Küratörleri Elmgreen & Dragset ile Söyleşi
16 Eylül-12 Kasım 2017’de izlenecek olan 15. İstanbul Bienali’nin küratörleri ünlü bir sanatçı ikilisi Elmgreen & Dragset ile söyleşide küratörlük çalışmalarına odaklanıldı. Söyleşiye eşlik eden albümde ise ikilinin kendi sanat yapıtlarından bir seçki yer aldı.
 
Mustafa Pilevneli ile Yetmiş Yedi Yıl
Sanatçı Mustafa Pilevneli  ile, hayatı ve sanatı hakkında bir söyleşiyi  sanat tarihçi Ömer Faruk Şerifoğlu yaptı.  Bu renkli söyleşi, yurtiçinde ve yurtdışında birebir tecrübelerin ışığında, sanat tarihimize pencereler açarken, yakın tarihin kültürel, sosyal açılardan değerlendirilmesine katkı sağlıyor.
 
Paul Signac
Mehmet Rifat yazısında eser yaratım süreci araştırmalarında oluşsal eleştiri yaklaşımını ve bunun sanat alanında uygulamasını geçen sayıda Gauguin örneği üzerinden değerlendirmişti. Bu sayıda Signac’ı odağa aldı.
 
Güzel Sanatlardan Güncel Sanata
Süreyya Su, güzel sanatlardan güncel sanata geçen sürenin kavramsal ve pratikteki izini sürerken sanatın ve hayatın durumunu, modern toplumun sanatla ve dünyayla ilişkilerini yorumladı.
 
Gülseren Kayalı
Gültekin Emre’nin edebiyat ve resim tarihimize göndermeler içeren deneme yazısının baş karakterleri sanatçı Gülseren Kayalı’nın kedi resimleri oldu.
 
Ars Leksikografi
Medya sanatçısı, görsel araştırmacı Ege Berensel kavram üretimi meselesini kültür sanat alanındaki tarihi ve edebiyatla, sanat akımlarıyla ilişkisi üzerinden ele aldı.
 
İrfan Önürmen
Nusret Polat sanatçı İrfan Önürmen’in çalışmalarını insan ve herkes kavramlarından yola çıkarak kaleme aldı.
 
Jascha Heifetz’in İstanbul resitalleri
Müzisyen Strausslar ve Osmanlı Hanedanı başlıklı kitabı 2012 yılında YKY’den yayımlanan Ömer Eğecioğlu’nun bu sayıdaki araştırma konusu Jascha Heifetz’in 1928’teki istanbul resitalleri oldu.
 
 
 
 
 
fragMENtaTION dizisi no 28: Claus Fottinger
Sanat Dünyamız’ın Necmi Sönmez küratörlüğünde süregelen fragMENtaTION dizisinin bu sayıdaki konuğu Alman sanatçı Claus Fottinger oldu. Sönmez’in yazısında dediği gibi “Claus Föttinger, farklı ışık kaynaklarını kullanarak gerçekleştirdiği heykel ve yerleştirmeleriyle tanınmaktadır. 2004 yazında tesadüfler sonucu yolu Çanakkale’nin Sedülbahir köyüne düşen sanatçı, burada da kendisine bir atölye kurarak, farklı tarihsel katmanlara gönderme yapan coğrafyanın etkisiyle çalışmaya başlıyor. Föttinger, antik dönemlerde Hellespont, 20. yüzyıl başından itibaren Gelibolu/Gallipoli olarak isimlendirilen coğrafyada hem Türkiye hem de dünya tarihinin nasıl şekillendiğini ele alan çalışmalarında, tarihin farklı katmanlarını farklı açılardan sorgulamaktadır. Bu soruların çıkış noktasını, I. Dünya Savaşı’nın gelişimini yakından etkileyen Çanakkale Savaşı oluşturmaktadır.”
 
Mustafa Hulusi
Yaşamını ve çalışmalarını Londra ve Kıbrıs’ta sürdüren sanatçı Mustafa Hulusi’nin Dirimart Galeri’de 10 Aralık 2016 – 20 Ocak 2017 tarihleri arasında yer alan “Tersine Coşkunluk” sergisini sanatçı Huo Rf yorumladı.
 
Sadık Arı
Kültigin Kağan Akbulut otuz yaş altı sanatçılar hakkında yazmaya devam ediyor. Bu sayıda; desenleriyle çok dikkat çeken sanatçı Sadık Arı’yı kaleme aldı.
 
Onur Gürkan
Onur Gürkan ile Tatil başlıklı çalışması vesilesiyle yapılan söyleşide bellek, sanatçı kitapları, görsel dil ve benzeri konular konuşuldu.

Sanat Dünyamız İki Aylık Kültür ve Sanat Dergisi Sayı:147 Temmuz-Ağustos 2015 İndir

Sanat Dünyamız İki Aylık Kültür ve Sanat Dergisi Sayı:147 Temmuz-Ağustos 2015
“Sanat Eğitimi” konulu özel bir dosya hazırladı. Dosya farklı bakış açılarını okuyucuya sunarak Türkiye’de sanat eğitiminin gelişimine ve alandaki tartışmalara katkıda bulunmayı amaçlıyor. İKSV, Kültür Politikaları Çalışmaları Direktörü Özlem Ece ve Ohio State University’den Zülal Fazlıoğlu Akın’ın eşeditörlüğünde hazırlanan dosyaya akademisyenler, sanat eğitmenleri ve kültür profesyonelleri katkıda bulundu. Sanat eğitiminin bireysel ve toplumsal öneminden kültür politikalarına kadar farklı konular ele alındı. Sanat Eğitimini Yeniden Düşünürken… Özlem Ece ve Zülal Fazlıoğlu Akın yazılarında: Sanat eğitimini neden şimdi gündeme almalıyız? Sanat eğitiminin kişisel ve toplumsal gelişim açısından eğitim sistemindeki önemi nedir? Türkiye’de bu konuda geliştirilen güncel politikalar neler? Sonuç olarak neler yapılabilir? sorularına cevaplar arayıp öneriler getirdiler. Sanat Eğitimi İçin Zihinsel Dönüşüm Gerekiyor İstanbul Bilgi Üniversitesi Kültür ve Sanat Yönetimi Bölümü öğretim üyesi ve Kültür Politikaları ve Yönetimi Araştırma Merkezi (KPY) müdürü Doç. Dr. Asu Aksoy Türkiye’de sanat eğitimini kültürel haklarla ilgili uluslararası sözleşme ve tartışmalar bağlamında inceledi. Sanat Eğitimi ve Yanlış Anlaşılmalar Devlet Tiyatroları, Opera ve Balesi çalışanları vakfı (TOBAV) genel başkanı Tamer Levent sanat kavramının kökenlerinden yola çıkarak anlayış ve yaklaşım farklarından dolayı yaşanan sorunlara, sanat eğitimindeki gereksinimlere işaret etti. Sanatın hem Batu hem Doğu’da her zaman yaşamın içinden gelmesi, bunun kullanılan dillere yansıması gibi önemli noktaları vurgularken Vakfın çalışmalarından örnekler verdi. Küresel Bir Sanat Eğitimi Görüşü: Amerika’dan, El Sistema’dan Önemli Fikirler ve Türkiye’den Mükemmel Bir Program Julliard, Carnegie Hall ve Lincoln Center’da fakülte üyesi olan Eric Booth, müzik eğitimi alanında yaşanan en önemli gelişmelerin merkezinde yer alan bir uluslararası danışman olarak çalışmalarını sürdürüyor. Yazısında müzik eğitiminde yeni fikirleri, El Sistema ve Barış İçin Müzik örnekleriyle birlikte ele aldı. Türkiye’deki Yükseköğretimde Görsel Sanatlar Eğitiminin Sorunları ve Çözüm Önerileri Doç. Dr. Ali Osman Alakuş, Türkiye’de yükseköğrenim sisteminde görsel sanatlar eğitiminin mevcut koşullarını ve sorunlarını ele aldı, çözüm önerileri getirdi. Görsel Sanatlar Eğitiminin Gerekliliği ve Tarihçesi Prof. Dr. Vedat Özsoy görsel sanatlar eğitimini evrensel temelleri, tarihi, özellikle Osmanlı’da ve Türkiye’deki tarihçesi üzerinden değerlendirdi. İnsani bir olgu olarak, sanat-zanaat, sanatçı-toplum ilişkisilerini de kapsayarak ele aldı. İçeride ya da Dışarıda: Yaratıcı Pratikler ve Sanat Ortaklıkları Üzerine ABD’de Ohio Eyalet Üniversitesi’nin çağdaş sanat araştırmaları uluslararası laboratuvarı olarak tanımlanabilecek Wexner Center for the Arts’ta okul programları eğitimcisi, yazar ve sanatçı Dionne Edwards, sanat eğitiminde yaratıcı pratikleri ve ortaklıkları, Pages programı deneyimiyle birlikte değerlendirdi. Noktaları Birleştirmek: Topluluk, Katılım ve Topluluk Temelli Sanatlar Eğitimi Güney Kore, Gwangiu, Chonnam National Üniversitesi, Kültür Çalışmaları Departmanı’nda Yrd. Doç. Dr. InSul Kim, topluluk temelli sanatı ve eğitimini kavramsal bağlamda irdeledi. Sanat Eğitimi, Sokak ve Kurumlar Sanatçı ve eğitimci Emre Zeytinoğlu sanatın ve sanat eğitiminin algılanışını özellikle Türkiye üzerinden ele aldı. Platon’dan Adorno’ya kavramsal açıdan konuyu ele alırken günümüzdeki koşulları sorguladı. Jale N. Erzen ile Söyleşi Sanat Dünyamız için Nazlı Pektaş’ın hazırladığı Bellek/Emek dizisinin konuğu Jale N. Erzen, sanatçı ve öğretim üyesi kimliğiyle “sanat eğitimi” dosyasında yer aldı. Erzen, Türkiye’de hem yükseköğretimde hem sanat, yayın alanında önemli bir isim ve kaynak olarak somut tecrübelerini paylaştı. Ayrıca Sanat Dünyamız’ın özel “fragMENtaTION” serisinde: Timm Rautert’in projesi: The Final Program Sanat Dünyamız’ın süregelen fragMENtaTION dizisinin 20. sanatçısı Timm Rautert oldu. Dizinin küratörü Necmi Sönmez Timm Rautert’in “The Final Program“ projesini Dünyanın Sonundan Bir Gün Önce başlığı altında yorumladı. Yazıdan bir alıntı: “Toplam onaltı adet siyah beyaz fotoğraftan oluşan bu dizi Venedik’teki Campo Sant’ Angelo meydanını betimlemektedir. Kimi fotoğrafların altında görülen gümüş renkli ‘Archivio di Stato’ mühürü, çalışmaya adeta tarihi, arşivlik bir malzeme havası kazandırmaktadır. Bu seride dikkatli olarak bakıldığında algılanacağı gibi, kimi binalar farklı perspektiflerden birçok kere fotoğraflandığı için, tipik bir Venedik meydanı panoraması karşımıza çıkmaz. Üzerinde tek bir insanın bile gözükmediği bu fotoğraflarda geçen yüzyılları çağrıştıran eski bir atmosfer hâkimdir.”

Sanat Dünyamız Üç Aylık Kültür ve Sanat Dergisi Sayı:108 Güz 2008 İndir

Sanat Dünyamız İki Aylık Kültür ve Sanat Dergisi Sayı:137 Kasım – Aralık 2013 İndir

Sanat Dünyamız İki Aylık Kültür ve Sanat Dergisi Sayı:137 Kasım – Aralık 2013
Sanat Dünyamız, 137. sayısında Bienaller ve Büyük Sergiler Dosyası Hazırladı

Ayrıca
Bellek/Emek serisinin ilk konuğu Nuran Terzioğlu, Kayıp Zamanın İzinde’nin ilk cildinin 100. Yıldönümünde “Proust, Vermeer ve ‘Dünyanın En güzel Tablosu’” başlıklı yazısıyla Mehmet Rifat, ve Fragmentatıon 10: Gereon Krebber’in projesi bu sayıda

Derginin editörü Mine Haydaroğlu ve Türkçe-İngilizce hazırlanan bu dosyanın eş editörü Başak Şenova şunları yazdılar:

Mine Haydaroğlu: “Sanat Dünyamız’ın bu sayısının büyük bölümü bienaller ve büyük sergiler üzerine bir dosyadan oluşuyor. Bu dosya küratör/tasarımcı/yazar Başak Şenova’nın değerli çalışması ve eş-editörlüğüyle gerçekleşti. Bu özel dosyadaki amacımız okurlara dünyadaki çeşitli büyük sergilere, alanda çalışan deneyimli isimlerin yazılarıyla bir bakış ve birarada bu bakışlarla günümüze dair bir kaynak sunarak bienallerin ve büyük sergilerin yerel olduğu kadar daha büyük ölçekte değerlendirilmesine katkıda bulunmak. Bu doğrultuda Başak Şenova dünyadaki önemli sergiler arasından bir seçki yaptı ve bu sergileri yakından tanıyan yazarları dergimize davet etti. Alya Sebti, Diana Abouali, Julia Moritz, Kaelen Wilson-Goldie, Nat Muller sırasıyla Marakeş, Kalandiya, Moğolistan, Beyrut ve Bosna’daki sergileri anlattılar. Dosya, 13. İstanbul Bienali üzerine Sarah-Neel Smith’in ve Süreyyya Evren’in yazılarıyla tamamlandı.”

Başak Şenova: “Bu bölümde bienallerin ve süregelen büyük çaplı çağdaş sanat etkinliklerinin coğrafi, ekonomik, ideolojik, entellektüel, eğitimsel ve estetik koşullarının ve farklılıklarının karşılaştırılması ve tartışılması amaçlanmıştır. Bu doğrultuda, bir seri metin aracılığıyla dünyadaki bienal ve büyük çaplı etkinliklerin arasından öne çıkan birkaç sıradışı alternatif model üzerine odaklandık: Land Art Mongolia Lam 360°, Marakeş Bienali, Uluslararası Kalandiya Bienali, Sharjah Bienali, Bosna’daki Bienal Projesi D-0 Ark Underground ve Home Works, Beyrut. Bu örnekler bienallerin ve büyük çaplı etkinliklerin etkin ve temel gelişimlerinin haritasını; toplumların ihtiyaçlarıyla olan ilişkilerine, sanat üretimi parametrelerine, sürdürebilirliklerine, fonlama koşullarina, arşivleme gereksinimlerine ve bilgi üretimi koşullarına paralel olarak ortaya koyuyor. Bu bölümdeki metinler çeşitli eleştirel yaklaşımlarla bu haritaları okuyor.”

137. sayıda ayrıca şunlar var:
Marcel Proust’un Kayıp Zamanın İzinde başlıklı 7 ciltlik eserinin ilk kitabı olan Swann’ların Tarafı ilk kez 1913’te yayımlandı. 100. yıldönümü nedeniyle Marcel Proust ve Jan Vermeer’in ve “Dünyanın en güzel tablosu”nun ilginç bağlarını Mehmet Rifat anlattı; sanatçı ve yazar kimlikleri üzerine önemli bir konuyu açtı.
Necmi Sönmez küratörlüğünde hazırlanan fragMENtaTION serisinin 137. sayıdaki konuğu Gereon Krebber oldu. Sönmez’in yazdığı gibi “Krebber’in kendi formlarını bir tür atlas mantığıyla bir araya getirdiği bu projesi, malzemenin ‘beden ısısını’ görselleştirmeyi başarıyor.
Sanat Dünyamız bu sayısında “Bellek/Emek” başlıklı yeni bir seriye başladı. Nazlı Pektaş’ın hazırladığı dizide Türkiye kültür sanat hayatına yıllarca emek vermiş, katkılarıyla önemli yerler edinmiş araştırmacı, yazar, arkeolog, sanatçı vd isimler konuk olacak. Serinin ilk ismi galerici Nuran Terzioğlu.

Sanat Dünyamız İki Aylık Kültür ve Sanat Dergisi Sayı:146 Mayıs-Haziran 2015 İndir

Sanat Dünyamız İki Aylık Kültür ve Sanat Dergisi Sayı:146 Mayıs-Haziran 2015
Yapı Kredi Yayınları tarafından yayımlanan Sanat Dünyamız dergisi sanatın kaydını tutmaya, yazımına, tartışılmasına katkıda bulunmaya devam ediyor. Derginin 146. sayısında (Mayıs-Haziran 2015) özetle şu konular yer aldı: Araştırmacı, yazar, çevirmen Tunç Tayanç, Oskar Kokoschka’nın (1886-1980) İstanbul I resmini araştırdı. Bir Resmin Peşinde: İstanbul I (1929), Oskar Kokoschka başlıklı metni, sanatçı araştırmasının nasıl konumlanacağını göstermesi ve bu tür çalışmaların sağlayabileceği yeni sergilere, yeni araştırmalara ilham verici olması açısından da önemli. Ressam Erdal Ateş, heykeltraş, mimar Dündar Elbruz’un (1922-1973) izini sürdü. Elbruz’un az sayıdaki eserlerinden biri ODTÜ kampusunda yer alıyor. Heykeltraş Ali Teoman Germaner’in Bozlu Art Project’te yer alan sergisi bir kez daha sanatçının ustalığına, derinliğine dikkatleri çekti. Nazlı Pektaş, Aloş adıyla da tanınan sanatçı ve eserleri üzerine Devingen Çizgiden Şiirsel Heykele başlıklı bir yazı kaleme aldı. “Cam Tavanı Delen Kadınlar” sergisi dosyası, Görsav Görsel Sanatlar Vakfı’nın 11-22 Mart 2015 tarihleri arasında Beylerbeyi Sarayı Tünel Galeri’de açtığı aynı başlıklı sergiyi içeriyor. “Cam tavan sendromu” denilen öğretilmiş çaresizliği, görünmez engelleri aşan kadınlar tarafından diğer kadınlara örnek olmak ve cesaret vermek amacıyla hazırlanan sergi hakkında, Mine Haydaroğlu imzalı bir değerlendirme ve pek çok eser bu dosyada. ABD’de Illinois Üniversitesi, Chicago, Sanat Tarihi Bölümü doktora öğrencisi ve Gallery 400’de asistan küratör Pınar Üner Yılmaz , Chicago sanat ortamını açılan sergiler üzerinden irdeledi. Fransa’nın Devrim’den önceki son kralı XVI. Louis’nin Maliye Bakanı Jacques Necker’in kızı Germaine Necker (daha sonra Madame de Staël-Holstein) Romantizm’in kuramcılarından tarihi bir isim. Uğur Kökden’in metni Coppet Şatosu ve yazara ait notlarla döneme küçük bir pencere açıyor. Sanat Dünyamız’ın süregelen fragMENtaTION dizisinin 19. sanatçısı Hakan Kırdar oldu. Dizinin küratörü Necmi Sönmez Hakan Kırdar’ın “Hav“ projesini Bellek arkeolojisi başlığı altında yorumladı. Yazıdan bir alıntı: “Hakan Kırdar’ın projesi, İzmir’in kozmopolit kimliğine ilk büyük darbeyi vuran 1915 Ermeni olayları’ndan başlayıp, kenti altüst eden 1922 büyük yangınına kadar geçen süreci ‘hatırlamalar’ yoluyla büyüteç altına alıyor. Sanatçı meşe odunu küllerinden gerçekleştirmiş olduğu bir yer heykelinde, 1925 yılında Amerikan Başkanı Calvin Coolidge’e hediye edilen ‘Ermeni yetim halısını’ bir tür çıkış noktası alarak, bellek ‘arkeolojisine’ girişiyor.” Sanat Dünyamız’in ülkelerin sanata ve sanatçılara uluslararası bağlamda katkılarını araştırma yolunda ilk duraği İsveç oldu. İsveç İstanbul Başkonsolosluğu Kültür Ataşesi Suzi Erşahin, Mine Haydaroğlu’nun kendisiyle yaptığı söyleşide devletin genel yaklaşımı ve programlar hakkında bilgiler verdi. Eleştirmen, Yeditepe Üniversitesi Sanat Yönetimi Bölümü öğretim görevlisi Cem Bölüktaş 15 Ocak -28 Şubat 2015 tarihleri arasında Blok Art Space’te yer alan kolektif “Dalgalar” sergisini değerlendirdi. Lübnan, Beyrut’ta 1990’lardan beri faaliyet gösteren güncel sanat kurumu Ashwal Alkan’ı ve bu kurumun Homework Space Programı’nı Merve Ünsal anlattı.

Sanat Dünyamız İki Aylık Kültür ve Sanat Dergisi Sayı:127 Mart-Nisan 2012 İndir

Sanat Dünyamız İki Aylık Kültür ve Sanat Dergisi Sayı:127 Mart-Nisan 2012
YKY tarafından yayımlanan Sanat Dünyamız dergisi 127 sayısında yeni bir bölüm oluşturdu.
Derginin sayfalarını birer sergi alanı olarak sanatçılara açtı.

Sanat Dünyamız’da geçmiş yıllarda “Atölyeden” başlıklı bir bölüm yayımlanırdı. Dergi bunun yeni bir versiyonunu hazırlamayı küratör Necmi Sönmez’e önerdi ve Sönmez “FragMENtaTION” projesini geliştirdi; böylece derginin sayfaları birer sergi alanı olarak sanatçılara açıldı. Bu dizinin ilk sanatçısı Burak Bedenlier oldu. Burak Bedenlier’in sanatı hem estetik hem entellektüel açıdan son derece çekici ve merak uyandırıcı. Necmi Sönmez, Burak Bedenlier’in desenlerini “anlam adacıkları” olarak tanımladı. Sanat Dünyamız’ın editörünün giriş yazısında açıkladığı gibi, bu projede hem genç sanatçılara destek verilmesi; hem de editör, küratör ve sanatçıyı biraraya getirmenin öneminin daha çok anlaşılması amaçlanıyor.
Necmi Sönmez’in metninden alıntı:
“FragMENtaTION projesi, Sanat Dünyamız’ın farklı bir yorumlama biçimi, dergi sayfalarında sergi açma, matbaanın olanaklarına, baskı tekniklerinin sınırlılıklarına aldırmadan farklı bir görsellik arayışını okuyuculara sunma eğilimidir. Derginin kültürel ve sanatsal içeriğiyle birlikte düşünüldüğünde fragmentatıon projesi çağdaş sanatçıların farklı konulara yaklaşımlarını gündeme getiren sanatın tüm sınırları aşarak güncel yaşamın içine sızması için “kapı aralamayı” hedefler. Basılı bir malzemenin nasıl form değiştireceği, sanatsal fikirlerin hangi kanallardan sızarak “görsel yolculuğa” çıkacağı konusunda “belli” bir düşünceden yola çıkmadan, sanatçılara düşünce ve eylem alanı açan bu projeye Burak Bedenlier ile başlamak belki programsal bir önem taşıyor.”
“Sanatta ikinci ‘Lale Devri’”
Türkiye-Hollanda ilişkilerinin 400. yılı çeşitli sanat etkinliklerine vesile oldu. Özellikle öne çıkan dört sergiyi Evrim Altuğ gezdi, anlattı.
Evrim Altuğ’nun metninden alıntılar:
“İstanbul Modern’deki serginin en iyimser anını kendine isim veren dans kumpanyasında taşıyan serginin genelini tecrübe ettikten sonra izleyicinin yaşadığı ilk duygular, genellikle depresif, ama ayılmışlıkla yüklü bir farkındalık durumuna tekabül ediyor.”
“Pera Müzesi’nde çıkılan bu zaman ve mekân yolculuğunda, iki ülke arasındaki bağların ne denli eski ve çeşitli olduğu; bilhassa ticari birliktelikler ve yapılan gemi seferleri ile, sefirlerin yansıttığı kültürel ilişkiler açısından alenen anlaşılabiliyor. “
“Geriye dönük ve kritik tarihsel okuma, gerek SALT, gerekse VanAbbemuseum’u, dahil oldukları klasik çizgiden ayırarak, alternatif bir gelecek önerisi sunmak adına verimli bir iklim üretimi sağlıyor.”
“Sakıp Sabancı Müzesi’nde Johannes Vermeer, Frans Hals, Jan Steen ve Jacob van Ruisdael gibi pek çok büyük ismin eserlerini kapsayan sergi, dünya resim tarihinin en heyecan verici dönemlerinden biri olan hollanda sanatının altın çağı’nı tüm ihtişamıyla gözler önüne seriyor.”

Arter’de “sesli dizi”nin ilk sergisi / Erdem helvacıoğlu – “Siyaha Özgürlük”
Vehbi Koç Vakfı’nın sanatın üretimini destekleyen projelerinden biri olan Arter, Melih Fereli küratörlüğünde yeni bir sergi dizisi başlattı. “Sesli Dizi”nin ilk halkası, Erdem Helvacıoğlu’nun “Siyaha Özgürlük” adlı eserini Mine Haydaroğlu değerlendirdi.
Mine Haydaroğlu’nun metninden alıntılar:
“Ülkemizde sanat sektöründeki mevcut hareketliliğin zaman içinde damıtılıp esas sanatın kalabalıklar içinden süzülüp hayata gerçekten katılacağına inanıyorum. Bu damıtılma sürecinde ‘Siyaha Özgürlük’ün özellikleri ve birkaç anlamı üzerinde durmak istiyorum.”
“Piyano Parçası’nda Ben Vautier’nin sadece beyaz tuşları çivilemesi, beyaz hâkimiyetini susturup siyahın sesini dinlemeye çağrı olmuştur. Bunun o dönemdeki anlamlarından biri siyahilere özgürlük, bir diğeri vietnam savaşı’na son çağrısıdır belli ki. Arter’deki ‘Siyaha Özgürlük’ de sokağa, İstanbul’a, buradaki herkese, her şeye pek çok konuda çağrıda bulunur.”

Sanat Dünyamız İki Aylık Kültür ve Sanat Dergisi Sayı:145 Mart-Nisan 2015 İndir

Sanat Dünyamız İki Aylık Kültür ve Sanat Dergisi Sayı:145 Mart-Nisan 2015
Mehmet Güleryüz, Hoca Ali Rıza Fragmentatıon 18: Johannes Wohnseıfer’in projesi, Ertuğrul Oğuz Fırat, Handan Börüteçene, Laleper Aytek ve birçok eser; Sanat dünyamız’ın 145. Sayısında… Sanat dünyamız’ın bu sayısında sanatçılar Ertuğrul Oğuz Fırat, Hoca Ali Rıza, Mehmet Güleryüz, Handan Börüteçene, Laleper Aytek ve Johannes Wohnseıfer’in eserleri ve üzerine yazılar yer alıyor. Öncelikle bu sanatçıları daha yakından veya bir kez daha tanıma fırsatı sunan bu metinler, sanata nasıl bakabileceğini, nasıl araştırılacağını anlatıyor, sanatın düşündürdüğü meselelere her biri farklı pencereler açıyor. Türkiye’de çağdaş müziğin en önemli bestecilerinden, edebiyatçı, ressam ve (yargıçlıktan emekliye ayrılan) hukukçu Ertuğrul Oğuz Fırat (1923-2014) üzerine yazıyı ressam, sosyolog, yazar Erdal Ateş kaleme aldı. Türkiye sanat dünyasının en güçlü, aynı zamanda en çok tanınan isimlerinden Mehmet Güleryüz’ün İstanbul Modern’de yer alan Retrospektifinde, 150’ye yakın yapıtı ve multimedya sunumuyla 200’e yakın deseni yer aldı. Serginin asistan küratörü Senem R. Kantarcı sanatçı ve sergi üzerine yazdı. Sanat tarihçi Ömer Faruk Şerifoğlu, İstanbul’un duygusunu ve ruhunu yakaladığı eserleriyle resim tarihimizin en değerli isimlerinden biri olan ressam Hoca Ali Rıza’ya (1858-1930) dair bulduğu yeni malzemelerle ressamın hayatını, eserlerini ve çevresini mercek altına almaya devam etti. Handan Börüteçene’nin çalışmalarına dair kapsamlı metninde Ahu Antmen hem sanatçının bellek-hayat-sanat meselelerini nasıl işlediğini anlattı, hem de sanata yaklaşıma, sanatın okunmasına dair derinlikli bir örnek verdi. Pelin Özer, Laleper Aytek’in Fransız Kültür Merkezi’nde yer alan “Non Paris” sergisinden yola çıkarak yazdığı denemesinde duygu ve sezilere dayanarak fotoğraf, kent, birey arasında dolaştı. Sanat dünyamız’ın süregelen Fragmentatıon dizisinin 18. Sanatçısı Johannes Wohnseıfer oldu. Sanatçı kendi çektiği veya bulunmuş fotoğraflarla “Eıne Ausstellung” başlıklı bir proje hazırladı. Dizinin küratörü Necmi Sönmez yazısında projeyi “dönüşüm noktaları” üzerinden yorumladı.

Sanat Dünyamız İki Aylık Kültür ve Sanat Dergisi Sayı:124 Eylül-Ekim 2011 İndir

Sanat Dünyamız İki Aylık Kültür ve Sanat Dergisi Sayı:144 Ocak-Şubat 2015 İndir

Sanat Dünyamız İki Aylık Kültür ve Sanat Dergisi Sayı:144 Ocak-Şubat 2015
ALEKSİS GRİÇENKO, HACK AND THE CITY, TİZİANO, FRAGMENTATION 17’TE SİBEL DİKER’İN PROJESİ VE DAHA BİRÇOK SANATÇI VE SERGİ SANAT DÜNYAMIZ’IN 144. SAYISINDA

Yeni yılın ilk sayısında yer alan üç yazı, bir önceki sayının dosya konusu “I. Dünya Savaşı – Yansımalar”In kısa bir devamı niteliğinde. Savaşın sanatta yarattığı kırılmayı Karoly Alıottı yorumladı; Osman Erden bu savaştan etkilerle gelişen bir akım olan Fütürizm’i anlattı. Ayşenur Güler’in 1919-1921 senelerinde İstanbul’a sığınan ressam Aleksıs Griçenko’nun bir yapıtını araştıran ve 1914 kuşağı olarak bilinen İbrahim Çallı ve arkadaşlarıyla ilişkilerine değinen yazısı da savaşın sanat yansımaları dosyası dahilinde sayılabilir. Sanat Dünyamız’ın süregelen Fragmentatıon dizisinin 17. sanatçısı Sibel Diker oldu. Sanatçı “I Feel Lucky” başlıklı projesinde kent-birey ilişkilerini çarpıcı bir görsel dille irdeledi. Dizinin küratörü Necmi Sönmez yazısında projeyi yorumladı. Kentsel dönüşüm, kent ve birey ilişkisi küratör Öykü Özsoy’un Almanya’da Wılhem-Hack-Museum’da yürüttüğü ve günümüzde kamusal alanda farklı iletişim ve ifade biçimlerini araştıran ve deneyimleyen bir proje olan “Hack And The Cıty”Nin de konusu. Özsoy yazısında projeyi arkaplanı ve ayrıntılarıyla anlattı. Kente dair bir başka bakış da Uğur Kökden’den geldi; “Sisler Güzeli” başlıklı yazısına Abdülmecid Efendi, Avni Arbaş, Monet Ve Turner’den eserler eşlik etti. Sadberk Hanım Müzesi’nin 27 Kasım’da açılan ve Osmanlı Döneminin sonları ile Cumhuriyet’in ilk yıllarında üretilen ayakkabı örneklerini içeren 127 parçalık koleksiyon sergisini müze uzmanlarından Dr. Lale Görünür, araştırmalarından bir bölümünü aktardığı bir yazıyla kaleme aldı. Sanat tarihçi Nazlı Pektaş, sanatta bedenin temsili konusunu Tiziano Ve Marc Quınn örnekleriyle ele aldı. Esra A. Aysun’un editörlüğünde hazırlanan “Güncel Durum” serisinin üçüncü kitabı 144. sayının ekinde okurlarımıza ulaştı. Osman Erden’in Türkiye’deki sanat alanında kanon kavramına dair bir denemesini içeren “Güncel Durum 03” Türkçe ve İngilizce yayımlanıyor.

Sanat Dünyamız İki Aylık Kültür ve Sanat Dergisi Sayı:119 Kasım – Aralık 2010 İndir

Sanat Dünyamız İki Aylık Kültür ve Sanat Dergisi Sayı:119 Kasım – Aralık 2010
Sanat Dünyamız’ın 119. sayısı Sanat Çalışmaları Çerçevesinde Ali Can Ertuğ’a adandı
Geçen Mayısta vefat eden Sotheby’s Kıdemli Başkan Yardımcısı Ali Can Ertuğ’a adanan özel sayı “Sanatın ışığında Ali Can Ertuğ” başlığını taşıyor.
Sanat Dünyamız dergisinin Ali Can Ertuğ anısına sayı hazırlama önerisi üzerine, kardeşi Kerim Can Ertuğ ile bir araya gelinmiş ve onun koordinasyonu ve desteği ile hazırlanan bu sayıda Ali Can Ertuğ’un çalışmalarının sanat tarihi açısından öneminden yola çıkılmıştır.
Ali Can Ertuğ’un çalışmaları uluslararası sanat ortamında kendi başına değerli olmanın yanı sıra Türkiye’de sanat ortamında bir dönüm noktasını oluşturmaktadır. Dergi bu noktada Ali Can Ertuğ’un dünyası, çalışmaları çerçevesinde gelecek nesillere aktarmak üzere bir sanat tarihi kaynağı olarak bu sayıyı hazırlamıştır.
Ali Can Ertuğ’un kendi yazdığı yazılar (Mary Cassatt ve Bruce Nauman üzerine yazdığı tezler), kendi çektiği fotoğraflar, koleksiyonerlik ve sanat danışmanlığı üzerine bir konferansı ve arşivindeki makalelerden bir seçki bu sayıda yer almaktadır. Dr. Melis Behlil’in hazırladığı Ali Can Ertuğ biyografisi, Sotheby’s Başkan Vekili ve Genel Müdür Yardımcısı Benjamin F. Doller’dan Ertuğ’un kariyeri üzerine bir yazı ve sanatçı Taner Ceylan’ın Ertuğ’un Türkiye’de çağdaş sanatçılar için ne anlama geldiğini anlatan bir yazı da bu sayıda yer almaktadır.