Kategori arşivi: Psikanaliz Yazıları

Psikanaliz Yazıları 25 Psikanalitik Formasyon İndir

Psikanaliz Yazıları 25 Psikanalitik Formasyon
İçindekiler;

Psikanalitik formasyonun tarihçesi – the history of psychoanalytic training
-Talat Parman-

Psikanalitik formasyon süreci – psychoanalytic training process
-Sandor Ferenczi/Çeviren Pınar Arslantürk-

Psikanaliz formasyonu üzerine – on psychoanalytic training
-Siegfried Bernfeld/Çeviren Ali Algın Köşkdere-

Psikanalitik süpervizyon üzerine – on psychoanalytic supervision
-Bernard Penot/Çeviren Gülce Fikirkoca, Elda Abrevaya-

Psikanalitik formasyon: zor bir iletim uğraşı – Psychoanalytic training: a difficult transition
-Patrick Miller/Çeviren Gülce Fikirkoca, Talat Parman-

Çocuk psikanalizi formasyonu duyan gözler ve gören kulaklar
çocuk psikanalizi üzerine bazı düşünceler – training on Child Psychoanalysis the eyes that hear and the ears that see,
some thoughts about training in child analysis
-Yolanda Gampel/Çeviren Evrem Tilki-

Dosya Ötesi
Bilinçdışı bağlaşımlar – the unconscious alliances
-Rene Kaes/Çeviren Perge Akgün-

Nesnenin de ötesinde nesnenin oluşumuna dair – Beyond and About the Object
-Özge Soysal-

Çağdaş batılı çiftlerin sosyolojik özellikleri ve çatışmaları – conflicts and sociological characteristics of the contemporary western couples
-Eric Smadja/Çeviren Defne Satgan, Perge Akgün-

Istırap içindeki çift, onun başvuru isteği ve psikanalitik çalışma –
the couple in distress, its request for consultation and psychoanalytic therapy
-Eric Smadja/Çeviren Levent Mete-

Psikanaliz Yazıları 17 İndir

Psikanaliz Yazıları 17
İçindekiler / Contents

sunuş
presentation
Talat Parman

önsöz
preface
Ayça Güldal Küey

aktarım ve dinamikleri
transference and its dynamics
Raşit Tükel

karşı aktarım kavramının gelişimi
evolution of the concept of counter transference
Ayça Güldal Küey

iki kişilik alan
the space for two people
Vehbi Keser

ayna aynı zamanı gösterir mi? karşı aktarım ve zaman
does the mirror reflect the time?the couriter transference and the time
Talat Parman

aktarı-yorum öyleyse var-ım
I transfer there for I am
Özge Eeşen Soysal

olumsuz aktarımlar ve aktarımda nefret
negative transferences and hate in the transference
Thierry Bokanowski / Çeviren / Translated By Elda Abrevaya

dosya ötesi / other topics
çocukluk çağı psikozlarında kurumsal tedavi
institutional treatment of psychotic children
Jacques Hochmann / Çeviren / Translated By Ceylin Özcan

68 mayısının fransa’daki açılımı:
duvarların yıkılması ve anlamın sorgulanması
the emoncipation ofmay 68 infrance: the opening of a breach and the question of the sense
Dom1nique J. Arnoux / Çeviren / Translated By Ceylin Özcan

ergenlik, başkaldırı ve değişimler
adolescence, revolts and variations
Didier Drieu / Çeviren / Translated By Zeren Okçuoğlu

özetler
summaries
haberler – duyurular
news

Psikanaliz Yazıları 23 İndir

Psikanaliz Yazıları 23
İçindekiler

– Sunuş / Talat Parman
– Önsöz / Elda Abrevaya
– Bebek ve Anne Arasındaki Mekanda Öznenin Yaratılması: Winnicott’un Çalışmalarına Bir Bakış / Raşit Tükel
– Pediatriden Psikanalize, İnsan Doğasından Psikanalitik Keşiflere / Dilek Özer
– Bütünleşme, Bütünleşmemişlik, Bütünlüğün Yitirilmesi / Levent Kayaalp
– Winnicott’un Kuramında Regreyon / Elda Abrevaya
– Winnicott’un Kurmaında Ergenlik / Talat Parman
– Bana Olan Davranışınız Sözcüklerden Daha Fazla Önem Taşır
– İlkel Duygusal Gelişim / Donald W. Winnicott
– Winnicott ve Lacan Arasında: Psikanalizin Öznesini Geri Çağırmak
– Dosya Ötesi
– Psikanaliz ve Gerçeklik: Psikanalizde İç ve Dış Gerçeklik ve Düşlem
– Yoram Hazan’ın Anısına / To The Memory of Yoram Hazan
– Ferenezi’den Kohut’a: Dillerin Karışıklığından Kendilik-Nesnesine
– Özetler
– Haberler-Duyurular

Psikanaliz Yazıları 18 Psikanaliz ve Sanat İndir

Psikanaliz Yazıları 18 Psikanaliz ve Sanat
Psikanalizin bazı ülkelerde neden gelişmediği veya geç geliştiği sıklıkla sorulan sorulardan biridir. Bizde, Türkiye’de psikanalizi kurumsallaştırma hedefiyle yola çıktığımız yıllardan beri bu soruyu ülkemiz özelinde “Neden yüz yıl sonra? ” başlığı altında birçok kez sorduk ve yanıtlar bulmaya çalıştık. İstanbul Psikanaliz Derneği üyeleri olarak bu konudaki çalışmalarımızı sürdürüyoruz ve kısa bir süre önce Uluslararası Psikanaliz Tarihi Derneği bünyesinde oluşturduğumuz çalışma grubunda ülkemiz psikanalizinin tarihini, o arada elbette yüz yıllık gecikmesinin nedenlerini sorguluyoruz.

Psikanaliz Yazıları 15 Psikanaliz ve Aile İndir

Psikanaliz Yazıları 15 Psikanaliz ve Aile
İçindekiler:
İletilebilen Ruhsal Yaşama Dair
Çocuk, Korkuları ve Ailesi
Merhaba Bebek, Merhaba Ailez
Ergenin Ailesi ve Ataları
Babalar, Oğullar ve Büyükbabalar
“Yüzyıllık Yalnızlık”ta Kuşaklararası İletim
Birinci Bahardan, İkinci Bahara

Dosya Ötesi:
Psikanalizin Bir Güçlüğü
Ölüm Dürtüsü Kavramı ve İlkel Savunma Düzeneklerine Evrimsel Bir Bakış