Kategori arşivi: Karabatak

Karabatak İki Aylık Edebiyat ve Sanat Dergisi Mart-Nisan 2014 Sayı:13 İndir

Karabatak İki Aylık Edebiyat ve Sanat Dergisi Mart-Nisan 2014 Sayı:13
Karabatak Dergisi on üçüncü sayısıyla okurunun karşısında. On üç rakamının uğursuz olmadığını ispat etmek için harekete geçtiğini söyleyen Karabatak, her zamankinden kalabalık bir kadroyla okurunu selamlıyor. Şairleri Ayşe Sevim, Murat Batmankaya, Hüseyin Akın, Sümeyra Yaman, Şafak Çelik, Meryem Kılıç, Nurettin Durman, Çayan Özvaran, Mustafa Uçurum, Emirhan Kömürcü, Fuat Eren, Nuriye Torun, Kamil Remzi Cin, Adnan Metin, Sevgi Yerlioğlu, Yusuf Koşal, Koray Feyiz, Elis Özer, Berkay Öztürk, Edanur Aydın ve Sare Öztürk.

Deneme yazılarında “Bozkılkurdu” adlı yazısıyla Mehmet Sabri Genç, “Karanlıktan Gelen Işık” başlıklı metniyle Meryem Kılıç, “Cellat Ressam” yazısıyla Sare Çizmecioğlu ve “Yalnış Mezarlar” adlı denemesiyle Sümeyra Yaman yer alıyor. Murat Batmankaya ve Mustafa Kurt bu sayının poetika yazarları; Emirhan Kömürcü, Prof. Dr. Mehmet Kanar, Naime Erkovan, Sare Öztürk ve İdris Çakmak şiir çevirmenleri olarak yer alıyorlar. Bu sayının öykücüleriyse: Bahar Paşalı, Bünyamin Demirci, Hamdiye Hale Özcan, Ayşe Uçkan, Mehmet Babalıoğlu, Yücel Özgür, Merve Büyükçapar, Sibel Özşirin,
Hanife Çakır ve Henry van Dyke’ın bir öyküsünü çeviren Merve Yalçın.
Karabatak, röportajını tezhip, resim, minyatür gibi birçok sanatı ruhunda barındıran bir sanatkârı konuk ediyor: Cahide Keskiner’i. “İnsan olan her yerde süsleme var” diyen Keskiner, sanatı ve evreni bir sanatçı gözüyle yorumluyor.

Karabatak Dergisi bu sayısının dosyasıyla absürt edebiyata yeni bir bakış açısı getiriyor. Dosyada yer alan isimler: “Absürt Var Absürt Var” adlı yazısıyla A. Ali Ural, geniş ve kapsamlı bir makale çevirisiyle Doç. Dr. Hakan Çil, “Palto’dan Çıkan Absürt”le Ela Korgan, “Meursault, Tanıdık Bir Yabancı” yazısıyla Fatih Taşçı, “Godot ve Beklemek”le Oya İşeri, “Doğarken Herkes Kahraman”la Güzide Ertürk ve “Teslimiyet ve Umursamazlık Sınırında Bir Kahraman: Joseph K.” yazısıyla Naime Erkovan.

On üçüncü sayının diğer isimleriyse Rahşan Tekşen, F. Hande Topbaş, Ali Ömer Akbulut, H. Hümeyra Şahin, Yasemin Karahüseyin, Hüseyin Sorgun, Hakan Bilge, Ertan Sertöz, M. Çağatay Göktan ve Sedat Gever.

Karabatak İki Aylık Edebiyat ve Sanat Dergisi Mayıs-Haziran 2017 Sayı:32 İndir

Karabatak İki Aylık Edebiyat ve Sanat Dergisi Haziran-Temmuz 2012 Sayı: 3 İndir

Karabatak İki Aylık Edebiyat ve Sanat Dergisi Mart-Nisan 2017 Sayı:31 İndir

Karabatak İki Aylık Edebiyat ve Sanat Dergisi Mart-Nisan 2017 Sayı:31
Hiçbir  şair  yazar  yoktur  ki  kelimelerinin  yeryüzünde  bulunmadığı  zamanlarda soluk alıp vermesini istemesin. Hem insanlara armağan edilmemiş âb-ı hayat belki de eserlere lütfedilmiştir. İnançlarıyla arzularını bir araya getirebilseler, bedenlerinden uzak tutamadıkları faniliği pekâlâ kitaplarına yaklaştırmayabilirler. Klasik Türk edebiyatının Hz. Peygamber’lekurduğu manevi bağ, edebiyatınebediyete çevrilmiş yüzüdür aynızamanda. Hz. Âdem’den bugüne kadar hiçbirinsan için Hz. Peygamber kadar eseryazılmamıştır. Hiçbir insan O’nunkadar sevilmemiştir çünkü. Âlemlererahmet olarak gönderilen Hz. MuhammedMustafa’yı (sav) mısralarınataşımak yalnız o muhabbetin birnişanesi değil, o muhabbetle aşılananbir ebedilik iksiri olmuştur şairleriçin. Klasik edebiyatımızda naatlabaşlamayan bir divana rastlamak neredeyseimkânsızdır. Bu yüzden naatıolmayan edibi şuaradan kabul etmemiştiredebi meclisler.Naatlardan ibaret değildir edebiyatınHz. Peygamber’le (sav) kurduğu köprü.Başta mevlid olmak üzere yirmiyeyakın edebi aynadan yansımaktadırHz. Peygamber sevgisi. KarabatakDergisi geleneği ihya etmenin önemine binaen ayın dosya konusu olarak“Klasik Edebiyatın Cansuyu Hz.Peygamber (sav)” başlığını seçti. SevgiliEfendimiz’in hasret ve özlemininedebiyatımıza yansıyışıyla ilgili birbirindenkıymetli yazıları okurlarıylabuluşturdu bu dosyada.Prof. Dr. Ahmet Nedim Serinsu “O’nuSevdiğini Söylemenin Bir Yolu OlarakEdebiyat”; Prof. Dr. Kemal Yavuz “TürkNaat Edebiyatına Genel Bir Bakış”;Sare Öztürk “Asr-ı Saadetten ‘Kaside- iBürde’ye Arap Edebiyatında NaatınYolculuğu”; Yrd. Doç. Dr. MehmetUlukütük “Mevlid’in Sosyal OntolojisininMana ve Mazmunu ÜzerineBir Deneme”; Prof. Dr. Nihat Öztoprak“Muhabbetten  MuhammediyeOldu  Hasıl”;  Prof.  Dr.  Zülfikar  Güngör“Hz.
Peygamber’in Sözle ÇizilenPortresi: Hilye-i Nebevîler”; Yrd. Doç.Dr. Türkân Alvan “Dahilek yâ Resûlallâh!”;Prof. Dr. Musa Yıldız “NiyâzîMısrî’nin Şiirlerinde Peygamberimiz”;Prof. Dr. Mehmet Akkuş “EfendimiznMi’râcı ve Mi’râciyyeler”; Prof. Dr.Sebahat Deniz “İslâmî Türk EdebiyatındaŞefâat”; Yrd. Doç. Dr. MustafaÖzkat “Hazret-i Peygamber’e AşkınBir İfadesi: Mevlidler”; Ali Sürmelioğlu“Haremeyn Hediyesi: Hikmet,Edep, Nâbî”; Bünyamin Demirci “CehennemiTitreten Ateş”; Aziza Rüya“Rahmeti Arayan Su”; Kübra Demir“Klasik Türk Edebiyatında Hz. Muhammed’inNuruna DairBil HabîbümNûrıdır Bu Nûr” ve Ahmet Yıldırım“Hoca Ahmed Yesevî’de Hz. Peygamber(s.a) Sevgisi” başlıklı yazılarıylahazine sandığının kapağını açtılar.Bu bağlamda, yeni bir mevlid yazmasınıda dikkate alarak, “Bosna’nınMehmet Akif ”i olarak bilinen şair vedava adamı kıymetli CemaleddinLatiç’i konuk ettik röportaj sayfalarımıza.Bir döneme ve bir davaya ışıktutan bu eşsiz röportajı, değerli hocamızHasan Akay hazırladı.Bu sayının şairleri –ki birinci bölümdekibütün şairlerimiz, çalışmalarınadergimiz aracılığıyla birer naateklediler- Adem Yazıcı, Ercan Yılmaz,Hüseyin Akın, Ayşe Sevim, NurettinDurman, Dursun Güzel, Dursun AliTökel, Sümeyra Yaman, Şafak Çelik,Meryem Kılıç, Sevgi Yerlioğlu, AdnanMetin, Çayan Özvaran, Ali Seyyah,Cennet İmata, Dila Akçay, FirdevsAparı, Özcan Ünlü, Süleyman Unutmaz,Enes Talha Tüfekçi, MehmetCan Acer, Mustafa Çeğindir ve ŞeymanurCuvoğlu. Çeviri şiirde ise NaimeErkovan ve Nihan Albayrak yeralıyor.Öykücülerimiz Emine Batar, HaticeKübra Koca, Yasin Çetin, Ali MuratBinark, Ünzile Akkan, Ayşe Uçkan,Mustafa Uçurum, Nehar Çakır Orduve Sıddık Yurtsever. Deneme yazarlarımızKâmil Yeşil ve Emine Batar ikenpoetika yazarlarımız Hasan Akay veAli Ömer Akbulut.Bu sayının kitap inceleme sayfalarındaSevgi Yerlioğlu, İbrahim Tenekeci’ninson şiir kitabı “GörmedenÖlmek”; Naime Erkovan, Demet Şahin’inilk öykü kitabı “Uzun Kışın Suçlusu”;Ahmet Can, Hümeyra Yabar’ınilk öykü kitabı “Uykusuz Meyveler”;Hüseyin Cömert, Hüseyin Su’nun“Hikâye Anlatıcısı”; Şafak Çelik, KamilRemzi Cin’in ikinci şiir kitabı “AlkışlananYaralar” ve Sıddık Yurtsever, kolektifbir çalışma olan “Korkut Ata NeSöyledi” isimli eserleri incelediler.Ve olmazsa olmaz dostlarımız: Görselsanatlarıyla Sedat Gever, ErtanAyhan Sertöz, M. S. Topbaş, AyşeUral ve Latif Dinçaslan; sinema yazılarıylaSongül Koç; gezi yazılarıylaF. Hande Topbaş ile Karabatak otuzbirinci kez havalanıyor.
 

Karabatak İki Aylık Edebiyat ve Sanat Dergisi Eylül-Ekim 2015 Sayı:22 İndir

Karabatak İki Aylık Edebiyat ve Sanat Dergisi Eylül-Ekim 2015 Sayı:22
22. sayısını okuruyla buluşturan Karabatak, yine başarılı
dergiciliğin örneklerinden birini veriyor. “Edebiyat ve İthaf” başlıklı
dosyasında birbirinden özgün yazılarıyla yer alan isimler Mehmet
Ulukütük, Şafak Çelik, Naime Erkovan, Bünyamin Demirci, Fatih
Taşcı, Meryem Kılıç, Dursun Güzel ve A. Ali Ural.
Röportaj sayfalarının konuğu, Türk edebiyatının akademik
sahadaki önemli isimlerinden Prof. Dr. M. Fatih Andı. “Türk
Edebiyatının Romanla İlişkisi, Sancılı Bir İlişkidir” başlıklı
söyleşisinde edebiyatın dününü ve bugününü Naime Erkovan’ın
soruları etrafında değerlendirdi Andı.
Karabatak’ın şairleri: A. Ali Ural, Koray Feyiz, Murat Batmankaya,
Hüseyin Akın, Nurettin Durman, Hasan Akay, Meryem Kılıç,
Adnan Metin, Şafak Çelik, Sümeyra Yaman, Emirhan Kömürcü,
Yusuf Koşal, Sare Öztürk, Çayan Özvaran, Sevgi Yerlioğlu, Nihat
Hayri Azamat, Ahmet Sarı, F. Nuriye Torun, Şeymanur Cuvoğlu,
Samet Koparan, Nuriye Erdoğan ve Ali Seyyah. Öykücüleri: Güzide
Ertürk, Bünyamin Demirci, Mehmet Babalıoğlu, Demet Soysal,
Önder Şit, C. Zeynep Kaplantaş, Meliha Öz, Şeyma Gümüş, Selma Türköz ve
Muhammed İkbal Yıldırım. Şiir çevirmenleri: Sare Öztürk, Prof. Dr. Mehmet
Kanar ve Ahmet Cora.
Deneme yazılarında Necati Mert, Türkân Alvan ve İmran Elagöz Taşkın
yer alırken poetika bölümünde Hasan Akay ve Ali Ömer Akbulut zihin açıcı
çalışmalar ortaya koydular. Öte yandan tefrika bölümünde Mehmet Sabri
Genç her bölümü merakla beklenen romanına devam ediyor. Kitap tanıtım
yazılarına gelince; Nurbanu Dönmez, Şerif Eskin’in “Zaman ve Hafızanın
İzinde” adlı incelemesini; Sümeyra Yaman, Cafer Keklikçi’nin “El İzleri” adlı
deneme ve “Havarya” isimli şiir kitabını ve Önder Şit, Ayhan Geçgin’in “Uzun
Yürüyüş” romanını inceledi.
Atölye bölümünde Ayşe Kâfi, “Sanatçı ve Zaman” isimli koleksiyonu
değerlendirirken gezi yazılarında F. Hande Topbaş okurlarını Van’a, H.
Hümeyra Şahin ise St. Petersburg’a götürdü. Hüseyin Sorgun, “Hamlet dindar
mıydı?” sorusunun cevabını Jalon’da bulmaya çalışırken; sinema sayfalarında
Hakan Bilge, François Truffaut’yu ve Songül Koç, “Ters Yüz”ü (Inside Out)
değerlendirdi. Bu sayının görsel sanatlarında yer alan isimler ise Sedat Gever,
Ertan Ayhan Sertöz ve Çayan Özvaran.

Karabatak İki Aylık Edebiyat ve Sanat Dergisi Mayıs-Haziran 2015 Sayı:20 İndir

Karabatak İki Aylık Edebiyat ve Sanat Dergisi Nisan-Mayıs 2012 Sayı: 2 İndir

Karabatak İki Aylık Edebiyat ve Sanat Dergisi Nisan-Mayıs 2012 Sayı: 2
Edebiyat ve sanat dergiciliğinde irtifayı yükselten Karabatak, ilk sayısının da önüne geçen bir içerik ve tasarımla bir kez daha buluştu okuruyla.

Yayınının zamanın en anlamlı kesitlerinden birine, Kutlu Doğum’a denk gelmesi nedeniyle A. Ali Ural’ın “ Bir Naatın Kıyısında” adlı şiiriyle başlayan Karabatak, Mehmet Akif Tunç’un büyük bir titizlikle hazırladığı, “Naat”ın şiir geleneği içerisindeki yerine işaret eden “Sudan İnci Elde Eden Simya” adlı yazısına yer verdi.

Karabatak, ikinci sayısında mikrofonunu Türk sinemasının bilge hanımefendisi Ayşe Şasa’ya uzattı. Zeynep Ural’a sanat ve ruh macerasını büyük bir içtenlikle anlatan Şasa, en büyük senaryonun kader olduğuna işaret ettiği söyleşisinde “ Beni mutlu eden filmlerim değil kitaplarım…” diyerek, kitaba çağırdı sevenlerini. Yusuf Kaplan’ın ve Nihat Dağlı’nın Şasa’yla ilgili yazılarıyla zenginleşen dosyada, Şasa üzerine kısa değiniler de bulunuyor.

Yüz nakillerinin gündemde olduğu günlerde Mehmet Sabri Genç’in “Kadavra Nakli” yazısı derginin dikkati çeken denemeleri arasında. Edebiyatçıların farklı yüzlerini keşfettirmeye çalışan bir mektup dosyasının da yer aldığı Karabatak’ta Naime Erkovan, Mark Twain’den Fernando Pessoa’ya, Ziya Osman Saba’dan Ömer Seyfettin’e ilginç mektupları bir araya getiriyor.

Türk ve dünya edebiyatından şiirler, tanınmış ve yeni kalemlerden poetika, öykü ve denemelerin yanı sıra, sinema, tiyatro, fotoğraf, karikatür gibi çeşitli sanat dalları üzerine yazı ve çalışmalara yer veren Karabatak’ta İlyas Aslan’ın Hallac-ı Mansurdan yapmış olduğu şiir çevirileri de heyecan uyandırıyor. Derginin tiyatro ve sinema sayfalarında ise göz dolduran yazılarıyla Hüseyin Sorgun, Faysal Soysal ve Hakan Bilge’yi görüyoruz.

Sayfalarını yalnız edebiyata değil, güzel olan bütün sanatlara açan Karabatak, okuyucularını Nuriye Akman ile Vincent van Gogh sergisine, Ayşe Sevim’le Dr. Rıza Nur Kütüphanesi’ne, Rahşan Tekşen ile Rüstem Paşa Camii’ne, F. Hande Topbaş ile Kenya’ya götürüyor.

Karabatak İki Aylık Edebiyat ve Sanat Dergisi Temmuz-Ağustos 2015 Sayı:21 İndir

Karabatak İki Aylık Edebiyat ve Sanat Dergisi Temmuz-Ağustos 2015 Sayı:21
Yaz aylarına girerken yine dopdolu içeriğiyle Karabatak, 21. sayısını okuruna sunuyor. “Edebiyat ve Rüya”yı merkezine alan dergi, dosyasını bu konuya ayırdı. Geniş çaplı bu dosyanın yazarları A. Ali Ural, Ahmet Sarı, Fatih İbiş, Mehmet Ulukütük, Fatih Taşcı, Leyla Turan, Meliha Öz ve Bünyamin Demirci.

Karabatak’ın röportajı, dünyaca ünlü bir yazarla yapıldı: Chuck Palahniuk. “Dövüş Kulübü” kitabıyla büyük bir başarı yakalayan ve şimdiden efsaneleşen Palahniuk, kendi yazı macerasını samimi bir şekilde Güzide Ertürk’e anlattı.

Bu sayının şairleri Ercan Yılmaz, Hasan Akay, A. Ali Ural, Hüseyin Akın, Engin Turgut, Ayşe Sevim, Nurettin Durman, Meryem Kılıç, Şafak Çelik, Sümeyra Yaman, Fuat Eren, Yusuf Koşal, Berke Camekan, Mustafa Uçurum, Belkıs B. Şimşek, Emirhan Kömürcü, Çayan Özvaran, Sevgi Yerlioğlu, Yusuf Duruk, F. Nuriye Torun, Hamdi Gün, Nurbanu Dönmez, Duygu Öztürk ve Şeyma Ünal.

Poetika yazarları Hasan Akay, Ali Ömer Akbulut ve Muhammed Sarı; deneme yazarları Necati Mert, Güzide Ertürk, Hümeyra Yabar ve Sami Arslan; şiir çevirmenleri Mehmet Kanar, Sare Öztürk, Belkıs B. Şimşek ve Ahmet Cora; öykücüler Naime Erkovan, Bünyamin Demirci, Önder Şit, Fatma Akdağ, İlknur Demirci, Mehmet Babalıoğlu, Çağla Esmeray, Ela Korgan, Selma Türköz ve Leyla Polat. Kitap tanıtım yazılarıyla Ayşe Sevim, Dursun Güzel, Sümeyra Yaman ve Aziza Rüya bu sayıda yer alıyor.

Ayrıca tefrikasının yeni bölümüyle Mehmet Sabri Genç; sinema yazılarıyla Hakan Bilge ve Songül Koç; tiyatro yazısıyla Hüseyin Sorgun; gezi yazısıyla F. Hande Topbaş ve görsel sanatlarda Ertan Ayhan Sertöz, Fatih Korgan ve Sedat Gever bu sayının yazar ve sanatçıları.

Karabatak İki Aylık Edebiyat ve Sanat Dergisi Eylül – Ekim 2013 Sayı:10 İndir

Karabatak İki Aylık Edebiyat ve Sanat Dergisi Eylül – Ekim 2013 Sayı:10
Yazı geride bırakan Karabatak, sonbahar sayısıyla okurunun karşısına çıkıyor. Her ne kadar yeni dönem ve başlangıçların ayı olsa da eylül, yaygın çağrışıma göre hüznün, vedaların ve göçlerin sembolüdür. Bu nedenle Karabatak onuncu dosyasını göç mevsimine, dolayısıyla şairleriyle bütünleşen kuşlara ayırdı. Bu minvalde Attar’ın Simurg yolcuları, Baudelaire’in Albatros’u, Poe’nun Kuzgun’u, Füruğ’un Akbaba’sı, Saba’nın Güvercinler’i, Zarifoğlu’nun
Kartal’ı, Uyar’ın Kuşlar’ı, Schiller’in Turnalar’ı ve Ural’ın Karabatak’ı geçiyor bu sayının gökyüzünden.
“Küçük Şey Yoktur” ve “Bir’in Sırrı” isimli başyapıtlarıyla okuyucusunun dünyasını sonsuza kadar değiştiren ve “Dünyanın En Büyük Sevgileri ve Acıları Gizli Kalanlardır” diyen Kemal Ural, bu sayının röportaj konuğu. Röportajı Naime Erkovan yaptı. Onuncu sayının şairlerine gelince: Hüseyin Akın, Ayşe Sevim, Çayan Özvaran, Nurettin Durman, Dursun Güzel, Hüseyin Karaca, Yusuf Duruk, Meryem Kılıç, Sümeyra Yaman, Hasan Akay, Kamil
Remzi Cin, Şafak Çelik, Emirhan Kömürcü, Fuat Eren ve F. Nuriye Torun.

Poetika yazılarıyla Ali Galip Yener, Mustafa Kurt ve Hüseyin Karaca; deneme yazsısyla da Mehmet Sabri Genç Karabatak’ta yer alıyor. Bu sayının öykücüleriyse Güzide Ertürk, Hasibe Çerko, Demet Soysal, Sümeyra İkiz ve Bünyamin Demirci. Ömer Hayyam rubai tercümelerini konu alan kitap tanıtım yazısıyla Naci Akıncı’yı ve Odak köşesinin bu sayıki fotoğraf sanatçısı Metin Arabacı’yı anmak gerek.

Ayrıca her sayıda gezi yazılarıyla Karabatak okurlarını karşılayan Rahşan Tekşen, F. Hande Topbaş ve H. Hümeyra Şahin; tiyatro yazısıyla Hüseyin Sorgun; sinema yazısıyla Hakan Bilge; aktivist yazılarıyla Oya İşeri Gever; fotoğraflarıyla Kemal Kaya; çizimleriyle Ertan Sertöz; fotomanipülasyonları ve enfes tasarımlarıyla Sedat Gever’i de unutmamalı elbette.
Karabatak onuncu sayısıyla yepyeni bir sonbahara doğru havalanıyor.

Karabatak İki Aylık Edebiyat ve Sanat Dergisi Mart-Nisan 2015 Sayı:19 İndir

Karabatak İki Aylık Edebiyat ve Sanat Dergisi Mart-Nisan 2015 Sayı:19
On dokuzuncu sayısıyla okurunu selamlayan Karabatak, yine muhtevasıyla göz dolduruyor. Türk edebiyatının önemli şairlerinden Adnan Özer’le yapılan röportaj, gerek bir döneme ışık tutması bakımından gerekse ilginç anıları gün yüzüne çıkarması açısından son derece çarpıcı. Röportajı Naime Erkovan yaptı. Bu sayının dosya konusu “Edebiyat ve Öteki.” A. Ali Ural, Mehmet Sabri Genç, Nurbanu Dönmez, Fatih Taşcı, Bünyamin Demirci, Ayşe Kafi, Leyla Turan ve Emirhan Kömürcü dosya yazılarını kaleme alan isimler.

Poetikada Prof. Dr. Hasan Akay, Ali Ömer Akbulut ve Muhammed Sarı; deneme sayfalarında Necati Mert ve Celali Yılmaz yer alıyor. On dokuzuncu sayının şairleri: Ercan Yılmaz, Hasan Akay, A. Ali Ural, Ayşe Sevim, Hüseyin Akın, Bülent Ata, Cafer Keklikçi, Dursun Güzel, Meryem Kılıç, Nurettin Durman, Sümeyra Yaman, Şafak Çelik, Çayan Özvaran, Yusuf Koşal, Fuat Eren, Emirhan Kömürcü, Mustafa Uçurum, Kamil Remzi Cin, Sevgi Yerlioğlu, Koray Feyiz, F. Nuriye Torun, Emrah Burak Karakış, Ahmet Cora, Şeymanur Cuvoğlu, Nuriye Erdoğan, Nurbanu Dönmez, Belkıs B. Şimşek, Hamdi Gün, Duygu Öztürk, Deniz Atay, Şeyhmus Duymuş, Mahir Özdilek ve Şeyma Ünal. Öykücüleri ise Naime Erkovan, Mehmet Babalıoğlu, Fatma Akdağ, Yasin Çetin, Merve Büyükçapar, Arzu Kadumi, İlknur Demirci, Muhammed İkbal Yıldırım, Hatice Tekin, Önder Şit, Emre Şahin, Aysun Özkan, Ali Murat Binark, Berrin Erdoğan ve Azize Rüya.

Tefrika bölümünde Mehmet Sabri Genç; çeviri şiirde Sare Öztürk, Ahmet Cora, Belkıs B. Şimşek ve Deniz Atay; kitap yazısı sayfalarında Ali Sürmelioğlu, Hasibe Çerko, Emirhan Kömürcü ve Rahşan Tekşen; gezi bölümünde F. Hande Topbaş, Rahşan Tekşen, Güzide Ertürk ve Rabia Berna Tümkor; tiyatro yazısıyla Hüseyin Sorgun; sinema eleştirileriyle Hakan Bilge, Songül Koç ve Mehmet Kabakçı; portre bölümünde Hüseyin Yorulmaz yer alırken; görsel sanatlarda ise Mehmet Sami Topbaş, Ertan Ayhan Sertöz ve Sedat Gever göz dolduruyor.