Kategori arşivi: İlma

Sayı:2 Yaz 2007 Üç Aylık Dergi İndir

Sayı:2 Yaz 2007 Üç Aylık Dergi
Matematik Ne Değildir?
Bilâl Sami OĞUZ

Matematiğin Tabiî İlimlerdeki Akıl Almaz Verimliliği
Şener ÖZÖNDER

Frege
Mahmut E. DURU

Russell
Bilâl Sami OĞUZ

Wittgenstein
Ahmet Celil CİVAN

Caz, Felsefe ve Matematik
Altun BOYACIYAN

Otizm, Matematik ve İktisatta Yeni Tartışmalar
Mehmet V. KAYA

Gazâlî’de Mantık ve Matematik
Dilara SEVİNÇ

İktisadi Planlamada Tutarlılık ve Optimalite
Halil AKTAŞ

Matematik Bibliyografyası
Bilâl Sami OĞUZ

Basitteki Girift: Ozu ve Geç Gelen Bahar
Fuad GÖNLÜBOL

Bilimin Sonu
Şener ÖZÖNDER

Türkiye Cumhuriyeti’nin ‘Ahlâk’ı: ‘Niçin?’den Mahrum Bir İdeal
Ali Rıza YAMAN

Satranç Bir Spor mudur?
Osman TEMİZ

Borges’in ‘Elif’i
Celil CİVAN

Sayı:1 Bahar 2007 Üç Aylık Dergi İndir

Sayı:1 Bahar 2007 Üç Aylık Dergi
Ali Rıza Yaman: Ahlak Zaviyesinden Sefine İnkılabı Üzerine
Bilal Sami Oğuz: Kaosa Dair Bir İnceleme
Şener Özönder: Süpersicimler Nihai Teori mi?
M. Fuat Er: Yeni Fiziğin Güncellediği Soru: Tarih Bilim midir?
Bilal Sami Oğuz: Kısaca: Kuantum ve Yorumları
A. Celil Civan: Kayıp Hakikatin Peşinde: Modern Avrupa Şiirinde Hikmet Arayışları
Halil Aktaş: iktidar Anlayışları Açısından Vergi Politikalarına Bakış
Osman Temiz: Futbol Asla Sadece Futbol Değildir
Cemil Birinci: Sanat V Anarşizm
Şener Özönder: Yanal Geniculate Çekirdekteki Takım Tepkilerden Tabii Manzarapların Tekrar Oluşturulması
Altun Boyacıyan: İçeriksiz Varlıkbilim ve Müzik
Celil Civan: İkon Similasyonları ve İnternet Çağı