Kategori arşivi: Felsefi Düşün Akademik Felsefe Dergisi

Felsefi Düşün Akademik Felsefe Dergisi Sayı:9 Batı’da ve Türkiye’de Hümanizm: Dün-Bugün İndir

Felsefi Düşün Akademik Felsefe Dergisi Sayı:9 Batı’da ve Türkiye’de Hümanizm: Dün-Bugün
Bu Sayıda Yer Alanlar
Sadık TÜRKER
 
 
 
 
SUNUŞ:
 
Hümanizm Hakkında Şüpheci Soruşturmalar
 
 
 
MAKALELER
 
Ahmet ÇAPKU
 
Abdullah Cevdet Düşüncesinde Hümanist Tavır
 
 
Ezgi Ece ÇELİK
 
İnsan ve Sonrası
 
 
Ahmet DAĞ
 
Hümanizmin Radikalleşmesi Olarak Transhümanizm
 
 
Sevgi DOĞAN
 
İtalyan Siyasal Düşüncesinde Hümanizm: Machiavelli, Gramsci ve Ciliberto
 
 
Hakan GÜNDOĞDU
 
Hümanizm, Teosentrizm ve Jacques Maritain
 
 
Can KARABÖCEK
 
Türk Düşüncesinde Hümanizm Arayışı: Milli Kimlik İnşasında Bir Uğrak
 
 
 
Gökhan MURTEZA
 
Rönesans İtalyası’nda Hümanist Devrimin Anlamı ve Boyutları
 
 
Cenk ÖZDAĞ
 
Transhümanizm ve İnsan Olmayan İnsan:
 
Hümanist Yüklerden Kurtulmuş Bir Transhümanist Etik Arayışı
 
 
Murat Eren ÖZEL
 
Machiavelli’nin Politik Teorisindeki Hümanist Ahlak Anlayışı
 
 
Oktay TAFTALI
 
Tarihi Eylem ve Anlam Bakımından Hümanizm
 
 
 Sadık TÜRKER
 
Analitik Fisyon: Çağertesi-Beşertesi Dönemde Analitik Düşünme Sorunu
 
 
Eylem YOLSAL MURTEZA
 
 İnsan Hakları Çerçevesinden Hümanizm ve Hümaniteryanizm
 
 
Engin YURT
 
Heidegger-Sartre Anlaşmazlığının Hümanizmin Güncel Terminoloji Sorununa 
 
Bir Çözüm Getirme Olasılığına Dair Bir Araştırma
 
 
ÇEVİRİ
 
Hümanist Manifesto (1933)
 
Çeviren Hakan GÜNDOĞDU

Felsefi Düşün Akademik Felsefe Dergisi Sayı:6 Hegel ve Hegelcilik İndir

Felsefi Düşün Akademik Felsefe Dergisi Sayı:6 Hegel ve Hegelcilik
Bu Sayıda Yer Alanlar
Enver ORMAN
SUNUŞ
 
MAKALELER
Ömer B. ALBAYRAK
Hegel’in Tarihselciliğinin Doğduğu Metin: Hıristiyan Dininin Pozitifliği
 
Şule GECE ÇELİKKAN
Hegel’in Sanat Felsefesinde Sonlu Sonsuzluk Olarak ‘Güzel’
 
Metin DEMİR
Hegel’in Bir Geleceği Var mı? : Catherine Malabou’nun Plastik Hegelciliği
 
Sevgi DOĞAN
Hegel’in Felsefesinde İrade ve Demokrasi İlişkisi
 
M. Ertan KARDEŞ
Hegel ve Çağında Savaşın Anlamı
 
İhsan Berk ÖZCANGİLLER
Tinin Fenomenolojisi’nin Amacı, İlerleyiş Biçimi ve Yöntemi Üzerine Bir İnceleme
 
Özcan Yılmaz SÜTCÜ
Hegel’de Tümel ile Tikelin Diyalektiği Olarak Komedi
 
KİTAP İNCELEMESİ
Sevgi DOĞAN- Enver ORMAN: Hegel’in Mutlak İdealizmi

Felsefi Düşün Akademik Felsefe Dergisi Sayı:8 – Heidegger İndir

Felsefi Düşün Akademik Felsefe Dergisi Sayı:8 – Heidegger
Bu Sayıda Yer Alanlar
 
Kaan H. ÖKTEN
SUNUŞ
*
MAKALELER
 
Metin BAL
‘Tanrı Felsefeye Nasıl Girer?’ Sorusuna Cevaplar Olarak
Platon’un Euthyphron Diyaloğu ve Heidegger’in Ontoteoloji Eleştirisi
*
Özgür AKTOK
Platon’un Mağarasına Dönüş Yolunda: Heidegger, Platon ve Aletheia
*
Erhan ATAGÜL
Metafizik Theta Kitabının Birinci Bölümünde Dynamis Kavramı Üzerine
*
Nebil REYHANİ
Heidegger’in Yarım Kalan Kopernik Devrimi
*
Emrah GÜNOK
Kant’ın Kopernik Devrimi Işığında
Heidegger’in Hakikat ve Özgürlük Temalarını Yeniden Düşünmek
*
Selda SALMAN
Heidegger’in Kant Okuması: Hayalgücü, Zaman ve Sonluluk
*
Umut ELDEM
Heidegger ve Kant’ta Vicdan Kavramı Üzerine
*
Elif ÇIRAKMAN
Heidegger ve Hegel’de Yaşamı Düşünmek
*
Elif YAVNIK
Heidegger’in Dersleri Nietzsche’nin Biyoloji Kavrayışını Nasıl Gözardı Etti?
*
Emre ŞAN
Fenomenolojik Bir Sorun Olarak Kriz: Husserl ve Heidegger
*
Kubilay HOŞGÖR
Davos, Heidegger, Cassirer: Felsefi Bir Tartışma
*
Fatih YILDIZ
İnsan ve Varlık İlişkisinden İnsan ve İnsan İlişkisine Heidegger’den Buber’e Giden Yol
*
Murat BAÇ & Çağlar ÇÖMEZ
Hakikat, Dünya, Sınırlı Gerçekçilik:
Çağdaş Ontolojik Tartışmalar Çerçevesinde Heideggerci Bir Yorum Denemesi
*
Ömer AYGÜN
Heidegger’de Varlık Sorusu ve Hakikat Sorunu
*
 
Cihan CAMCI
Heidegger’in Olanak ve Aşkınlık Kavramları Üzerine
*
Aysun GÜR
Heidegger’de Yazgının Açığa Çıkma Tarzları Üzerine Bir Deneme
*
Örsan K. ÖYMEN
Heidegger Üzerine Düşünceler
*
Gülşah NAMLI TÜRKMEN
Heidegger’de Dünya ve Logos
*
Umut ÖKSÜZAN
Heidegger ve Özgürlük Sorunu
*
Tuba GÜLTEKİN & Ezgi TOKDİL
Heidegger’in Sanat Felsefesi ve
Aletheia Kavramının Performans Sanatları ile İlişkisel Çözümlemesi
*
Senem KURTAR
Kutsalın Krallığında Görkemli Bir Karşılama: Şiir ve Düşünme
*
Şule GECE ÇELİKKAN
Heidegger’de Dil ve Sanatın Yaratıcı Şiirselliği
 

Felsefi Düşün Akademik Felsefe Dergisi Sayı:2 Nisan 2014 İndir

Felsefi Düşün Akademik Felsefe Dergisi Sayı:2 Nisan 2014
David Hume Özel Sayısı

Felsefi Düşün Akademik Felsefe Dergisi Sayı:1 Ekim 2013 İndir

Felsefi Düşün Akademik Felsefe Dergisi Sayı:1 Ekim 2013
“Felsefi Düşün, yılda iki kez (Ekim ve Nisan aylarında) yayınlanan akademik bir felsefe dergisidir. Ulusal ve uluslararası seçkin akademisyenlerden oluşan danışma ve hakem kurullarının denetiminden geçebilecek akademik kıstas ve yeterliklere uygun makaleler yayınlamaktadır. Felsefenin her alanıyla ilgili telif-özgün eserler ile kitap değerlendirme yazılarına açık olan Felsefi Düşün, Türkçeye daha önce kazandırılmamış olan temel felsefe eserlerinin veya filozofların felsefelerine açıklık getirebilecek otantik mektup, günlük vb. metinlerden parçaların çevirilerini de yayın kurulunun onaylaması halinde yayınlayabilmektedir.”

Felsefi Düşün Akademik Felsefe Dergisi Sayı:4 Çağdaş Siyaset Felsefesi İndir

Felsefi Düşün Akademik Felsefe Dergisi Sayı:4 Çağdaş Siyaset Felsefesi
Hakan Çörekçioğlu – Kant Ve Hegel’de Uluslararası İlişkiler Zeliha Dişci – Eşitlik Sahnelerinin Yaratımı: Jacques Rancière’de Eşitliğin Aksiyomatik Kavranışı Üzerine Sevgi Doğan – Çağdaş İtalyan Siyaset Felsefesinde Praksise Doğru Yolculuk Özlem Duva – Evrensellik-Tikellik Geriliminde Antropolojinin Biçimlenişi: Kant Ve Herder’in İnsan Kavrayışları M. Ertan Kardeş – Labirentte Kesişen Yollar: Cornelius Castoriadis’in Politik Felsefesine Giriş Zerrin Kurtoğlu Şahin –İslam Siyasal Teolojisinin Temelleri Zeynep Savaşçın – Çağdaş Siyaset Felsefesinde Hegel’e Dönüş: Axel Honneth’in Düşüncesinde Tanınma Sorunu Ve Özgürlüğün Toplumsal Koşulları Seçkin Sertdemir Özdemir – Çağdaş Siyaset Felsefesinde An-Arkhe Bir İlke Olarak Demokrasi Üzerine Tartışmalar Serdar Tekin – Dünyayı Başkalarıyla Paylaşmak: Etik Mi Politik Mi? Gadamer Ve Arendt Arasında Felsefi Bir Karşılaşma Eylem Yolsal Murteza – Claude Lefort: Siyasallığın İşaretleri Kitap İncelemeleri Gül Gültekin – Hannah Arendt: Totalitarizm Ateş Uslu – M. Ertan Kardeş: Schmitt’le Birlikte Schmitt’e Karşı Eylem Yolsal Murteza – Marcel Gauchet: Yurttaşını Arayan Demokrasi
 

Felsefi Düşün Akademik Felsefe Dergisi Sayı:7 Mantık İndir

Felsefi Düşün Akademik Felsefe Dergisi Sayı:7 Mantık
Bu Sayıda Yer Alanlar
 
Yücel YÜKSEL
SUNUŞ
 
MAKALELER
Mehmet ARSLAN
Kantçı Geometri Anlayışının  Öklid-Dışı Geometrilerin Ortaya Çıkışının Ardından Yeniden Değerlendirilmesi
 
İbrahim Halil ÇETRES
Sıkı İçerme Sistemleri
 
Caner ÇİÇEKDAĞI
Aristoteles Mantığında ‘Belirsiz Adlar’
 
Ahmet Ayhan ÇİTİL
Saf Görü, Biçimsel Dizge, Turing Makinesi ve Frege’nin Kavram Yazısı
 
H. Bülent GÖZKAN
Saf Aklın Eleştirisi’nde Mantık ve Mantıksal Uzay
 
 
Özgüç GÜVEN
Mantık Felsefesinde Temel Tartışmalar
 
Nazlı İNÖNÜ
Charles Sanders Peirce’ün Bağıntılar Mantığı Üzerine Yazdığı İlk Makalenin Açımlanması
 
Eyüp Ali Kılıçaslan
Anti- Althusser ya da Marx’ın Grundrisse’sinde İdealizm Üzerine
 
Doğan Barış KILINÇ
Formel Mantığın İlkelerinin ‘Eleştirisi’ ve Çelişki
 
Çağlar KOÇ
Stumpf’ta ve Husserl’de Olgu-Bağlaşımı (Sachverhalt)
Brentano’nun Yargı Teorisinin Ardından
 
Nurten ÖZTANRIKULU ÖZEL
Tümevarıma Karşı Epistemolojik Bir İtiraz
 
Semra UÇAR
Hans Reichenbach’ın Olasılıkçı Mantığı
 
Yücel YÜKSEL
New Operations on Truth Tables
Doğruluk Tablolarına İlişkin Yeni İşlemler
 

Felsefi Düşün Akademik Felsefe Dergisi Sayı:5 Antikçağ Felsefesi İndir

Felsefi Düşün Akademik Felsefe Dergisi Sayı:5 Antikçağ Felsefesi
C.Cengiz ÇEVİK- Cicero’nun Siyaset Anlayışında ‘Tiran’ Kavramı Üzerine Bir İnceleme
Eyüp ÇORAKLI- Çalışmanın Metafiziği: Hesiodos’ta Emek Fikri ve Bireyselleşme Süreci
Mehmet GÜNENÇ- Antik Yunan Felsefesi Bağlamında Filozofların Yetkinliği ve Bilgelik Sorunu
Hakan İŞÖZEN- Unsurlar ve Pskyhê Arasındaki Rabıtanın Kurulmasındaki Ontolojik Güçlükler
Gamze KESKİN YURDAKURBAN- Platon’un ve Burke’ün ‘Güzel’ Anlayışları Üzerine Bir Deneme
Cengiz İskender ÖZKAN- Timaios’ta Oluş ve Devinimin Nedenselliği ve ‘Neden’ Kavramının Dört Anlamı
Aliş SAĞIROĞLU- Quine ile Platon’un Timaios’unu Okumak
Özgür SOYSAL- Parrhesia: Doğruyu Söyleme Cesareti ve Eleştiri
Hüseyin Fırat ŞENOL- Tarihe Yaklaşımlar ve Tarih Felsefesinin Gelişimi Bakımlarından Antikçağ Yunan Düşüncesi ve Aristoteles
Serdar TEKİN- Aristoteles’te Tragedya ve Etik: Poetika Üzerine Notlar
 

Felsefi Düşün Akademik Felsefe Dergisi Sayı:3 Kant Özel Sayısı İndir

Felsefi Düşün Akademik Felsefe Dergisi Sayı:3 Kant Özel Sayısı
İkinci sayısını Hume düşüncesine ayıran Felsefi Düşün üçüncü sayı konusu olarak Kant düşüncesini belirlemişti. (…)

Kant düşüncesinin kendi başına doğruluğu-yanlışlığı, tamlığı-eksikliği, özgünlüğü-eklektikliği, tutarlılığı-tutarsızlığı, değeri-değersizliği daima tartışma konusu olabilir; fakat ele aldığı felsefi alanın genişliği, bu alanlarla ilgili eserlerin derinliği ile söz konusu alanların her biri bakımından etkililiği sanırım herkesin kabulüdür. Konuyu belirlerken özellikle herhangi bir sınırlama getirmemeyi uygun görmüştük. Amacımız Kant üzerine ülkemizde yapılmakta olan çalışmaları, bir akademik derginin imkanları dahilinde yansıtabilmekti. (…)

Emeği geçen herkese müteşekkirim.

Aliye KARABÜK KOVANLIKAYA
Felsefi Düşün Kant Özel Sayısı Editörü