Kategori arşivi: Dipnot

Dipnot 3 Aylık Sosyal Bilim Dergisi Sayı:17-18 Yıl:2014 – İktidar İndir

Dipnot 3 Aylık Sosyal Bilim Dergisi Sayı:17-18 Yıl:2014 – İktidar
İçinde bulunduğumuz coğrafyada iktidarın ve araçlarının halklar üzerinde yarattığı tahakküm ortadadır. Bu tahakküm “iktidar zehirlenmesi” ya da “belli bir liderin kişilik problemi, hırsları” ile açıklanamayacak derecede girift bir yapı sunmaktadır. Bu tahakkümde küresel güç odakları kadar yerel/bölgesel yapıların da etkisi vardır. Bununla birlikte iktidarı sadece politik gücü kerteriz alarak analiz etmek de yetersiz olacaktır. İktidar analizlerinde uzun zamandır açımlanan bilginin iktidarı, bedenler üzerindeki biyopolitik iktidar da coğrafyamızda iktidarın tahakkümünü anlamak için önemli veriler sunmaktadır.
Bu perspektif doğrultusunda Dipnot dergisinin “İktidar” konulu özel sayısında iktidar kavramına ilişkin farklı boyutlar ele alınmıştır. Derginin bu sayısında öne çıkan makaleler şunlardır:
Abdullah Öcalan, tarihöncesi çağlardan bu yana geliştirdiği analizde hiyerarşi ve iktidarın temellerini ortaya koyarken, kadın üzerindeki tahakkümün iktidarın en temel görüngülerinden biri olduğunu belirtmiş, kadının özgürleşmesinin önemine vurgu yapmıştır.
Dipnot için özel olarak derlediği yazısında Immanuel Wallerstein dünya sistemindeki yapısal krizlere değinmiş, bu yapısal krizler sonrasında toplumsal güçlerin nasıl bir pozisyon alması gerektiğine ilişkin analizlerini paylaşmıştır.
“İktidar Olmadan Dünyayı Değiştirmek” kitabının yazarı John Holloway ile gerçekleştirilen özel röportajda da iktidarı ele geçirmeden dönüşüm yaratmaya ilişkin argümanlar değerlendirilmiştir.
İktidarın bilgi ile kurduğu ilişkiyi Alev Erkilet serimlerken, Engin Sustam da bu analiz ile birlikte biyopolitikaya yönelik argümanları da geliştirmiştir.
Bu sayıda yer alan bir başka özel röportaj da “İmparatorluk” ve “Çokluk” kitaplarının yazarlarından Michael Hardt ile yapılmıştır. Hardt, özellikle “İmparatorluk” tezinin temel dayanaklarından biri olan biyopolitika konusunda açıklamalarda bulunurken, Rojava’daki toplumsal mücadelenin de bölgede biyopolitik bir alternatif sunduğuna vurgu yapmıştır.
Orta Doğu’da küresel güç odaklarına ve yerel işbirlikçilerine yönelik ayaklanmaları değerlendiren Hamid Dabashi yazısında, bu toplumsal kalkışmaların epistemolojik zeminine ilişkin önemli açılımlar getirmiş, Arap Baharı ile postkolonyalizm arasındaki rabıtayı analiz etmiştir.
“Türkiye’nin iki önemli sorunu var; Ermeni meselesi ve Kürt sorunu” ifadesi üzerinden Yetvart Danzikyan, yazısında Türkiye’de iktidarın dengelerini ortaya koymuştur.
Ferit Yılmaz yazısında siyasal Kürt hareketinin iktidar analizinin tarihsel seyrini açıklamıştır. Fethi Suvari da Kürt belediyeciliğine ilişkin yazısında Kürt hareketinin özyönetim tecrübesine dikkat çekmiştir.
Bu yazılarla birlikte Haldun Gülalp’in laikliğin güncel bağlamına ilişkin yazısı, Şadi İdem’in Bookchin’deki iktidar algısına yönelik saptamaları, Fevzi Taş’ın hukuk ile iktidar arasındaki ilişkiyi yorumladığı yazısı ve Kürşat Saygılı’nın sinemadaki “beyaz” iktidar üzerine kaleme aldığı deneme Dipnot dergisinin “İktidar sayısının öne çıkan diğer unsurlarıdır.

Dipnot Ekim- Kasım- Aralık 3 Aylık Sosyal Bilim Dergisi Sayı:3 Yıl: 2010 & Pozitivizm ve Bilimcilik İndir

Dipnot 3 Aylık Sosyal Bilim Dergisi Sayı:19-20 Yıl:2015 Kürdistan İndir

Dipnot 3 Aylık Sosyal Bilim Dergisi Sayı:19-20 Yıl:2015 Kürdistan
Derginin bu sayısı birçok alanda görmezden gelinmiş, coğrafi kökenli ama kökenlerinin çok ötesinde tarihi ve siyasi anlamı olan bir kavramı tartışmaya açıyor.
Söz konusu tartışmaya farklı alanlardan yaklaşan zihin açıcı makaleler yer alıyor.
Konunun tarihsel kökenlerine yönelik bakış ile birlikte bu coğrafyanın siyasi anlamı ve bu coğrafya üzerinde temellenmiş siyasal mücadelenin tarihi ve teorisi de derginin bu sayısının içeriğinde yer alan ana başlıkları oluşturuyor.
Bununla birlikte konu güncel siyasi perspektif bakımından da ele alınıyor. Devletin baskıcı araçları altında zorlu bir sınava tabi tutulan ve Türkiye kamuoyunun geniş kesimi tarafından layıkıyla değerlendirilemeyen demokratik özerklik bu perspektiften yansıyan en temel meselelerden biri olarak bu sayıda değerlendiriliyor. ve elbette Rojava’da insani olana saldıran zihniyete karşı verilen mücadele literatürdeki en kapsamlı çalışmalardan biri olan bir makale ile okurun dikkatine sunuluyor.
Derginin Kürdistan sayısında edebiyat, sinema gibi sanat dallarına ilişkin makaleler de yer alıyor.

Dipnot Ekim- Kasım- Aralık 3 Aylık Sosyal Bilim Dergisi Sayı:3 Yıl: 2010 & Pozitivizm ve Bilimcilik İndir

Dipnot 3 Aylık Sosyal Bilim Dergisi Sayı:13-14 Yıl:2013 -Demokrasi İndir

Dipnot 3 Aylık Sosyal Bilim Dergisi Sayı:13-14 Yıl:2013 -Demokrasi
Dipnot Dergisi önemli tartışma konularına mercek tutmaya devam ediyor. Dipnot’un merceğinde bu sefer “Demokrasi” konusu var.
Ülke gündeminin demokrasinin temel enstrümanı olan seçimlere kilitlendiği bugünlerde iğdiş edilen demokrasi kavramına yeniden bakmak elzem oldu. Dünya genelinde Liberalizmin katkılarıyla demokrasinin teknik araçlara indirgendiği, sosyal demokrasinin ise tüm iddiasına rağmen büyük bir hayal kırıklığına dönüştüğü bir dönemde kitlelerin hala doğrudan demokrasiye bağlılığını görmek anlamlı.
Bu nedenle kuramsal açıdan demokrasinin anlam ve önemini bir kez daha tartışmak kaçınılmaz. Tüm bunların yanı sıra ülkemizin demokrasi deneyiminin her zaman otoriterliğe teşne hali de göz ardı edilmemelidir. Yine bugünlerde demokrasinin diktatörlüğe dönüşme tehlikesine dikkat çekilmesi demokrasiyi yeniden düşünmeyi zorunlu kılıyor.
Şimdiye dek hem yönetenlerin hem yönetilenlerin, hem ezenlerin hem ezilenlerin, hem sistemin hem sistem muhaliflerin bir yönetim tekniği olarak üzerinde ortak mutabakata vardığı tek rejimin hala demokrasi olması heyecan vericidir.
Buna rağmen ortada bir demokrasi krizi olduğu da tartışmasız. Demokrasi bu krizi nasıl atlatacak? Bu kriz derinleşip demokrasiyi de yutacak bir hal alır mı? En önemlisi ezilenlerin ve sistem muhaliflerinin demokrasiden anladıkları nasıl bir anlayışa karşılık geliyor? Hangi demokrasi? Ve nasıl bir demokrasi? Dipnot dergisi bu sorulara cevap olmayı değil bu sorulara soru katacak bir arkaplan ile hazırlandı.
Dipnot dergisi “demokrasi sayısı” ile raflardaki yerini aldı.

Dipnot Ekim- Kasım- Aralık 3 Aylık Sosyal Bilim Dergisi Sayı:3 Yıl: 2010 & Pozitivizm ve Bilimcilik İndir

Dipnot Ekim- Kasım- Aralık 3 Aylık Sosyal Bilim Dergisi Sayı:3 Yıl: 2010 & Pozitivizm ve Bilimcilik İndir

Dipnot Ekim- Kasım- Aralık 3 Aylık Sosyal Bilim Dergisi Sayı:3 Yıl: 2010 & Pozitivizm ve Bilimcilik İndir

Dipnot Ekim- Kasım- Aralık 3 Aylık Sosyal Bilim Dergisi Sayı:3 Yıl: 2010 & Pozitivizm ve Bilimcilik İndir

Dipnot Ekim- Kasım- Aralık 3 Aylık Sosyal Bilim Dergisi Sayı:3 Yıl: 2010 & Pozitivizm ve Bilimcilik İndir