Kategori arşivi: Conatus Çeviri Dergisi

Sayı:2 Temmuz-Ekim 2004 / Conatus Çeviri Dergisi İndir

Sayı:2 Temmuz-Ekim 2004 / Conatus Çeviri Dergisi
Jan Otto Andersson: Emperyalizm
Prabhat Patnaik: Yeni Emperyalizm
David Harvey: Baskı Rejimine Rıza Göstermek
Ellen M. Wood: Küreselleşme ve Devlet: Sermayenin İktidarı Nerede?
Conatus: Devlet: Emperyalizmin Ana Halkası? (Leo Panitch ile Söyleşi)
Ben Fine: Küreselleşme ve Kalkınma Üzerine Eleştirel Bir İnceleme
Antonio Negri: İmparatorluk ve Çokluk
Arif Dirlik: İmparatorluk?
Werner Bonefeld: Küreselleşmenin Politikası
Walter Benjamin: Şiddetin Eleştirisi
Silvia Federici: Savaş, Küreselleşme ve Yeniden Üretim
George Caffentzis: Petrol İçin Akan Kana Hayır
Thomas Atzert ve Jost Müller: Polizeywissenschaft: Sürekli Savaş
Antonia Juhasz: İmparatorluğun Emelleri: Bush Yönetiminin Irak İçin Ekonomik Planı (ve Ötesi)
Chuck Hagel: ABD, NATO ve Büyük Ortadoğu
Joschka Fischer: Küresel Güvenlik Stratejisi ve NATO
Ghassan Hage: Daralan Toplum
Giorgio Agamben: Güvenlik ve Terör
Karl Kautsky: Ultra-Emperyalizm
Nikolai Buharin: Emperyalizm ve Dünya Ekonomisi (3. Kısım)
Emma Goldman: Vatanseverlik: Özgürlüğe Tehdit
Peter Linebaugh: Gecenin Devrimci Kaplanları

Sayı:5 Nisan-Temmuz 2006 / Conatus Çeviri Dergisi İndir

Sayı:5 Nisan-Temmuz 2006 / Conatus Çeviri Dergisi
Peter Bell ve Harry Cleaver: Bir Sınıf Mücadelesi Teorisi Olarak Marx’ın Kriz Teorisi
Simon Clarke: Sermayenin Küreselleşmesi, Kriz ve Sınıf Mücadelesi
Aufheben: Çürüme: Çöküş Teorisi mi Yoksa Teorinin Çöküşü mü?
Giacomo Marramao: Kriz Teorisi ve Kuruluş Problemi
Antonio Negri: Kapitalist Tahakküm ve İşçi Sınıfının Sabotajı
John Bellamy Foster: Sorun Aşırı Rekabet mi?
Robert Brenner: Rekabet ve Sınıf: Foster ve McNally’e Bir Yanıt
Ellen M. Wood: Kapitalizmin Politikası
John Holloway: Soyut Emeğin Krizi Biziz
Ana C. Dinerstein: İktidar ya da Karşı İktidar? Kriz Sonrası Arjantin’de Piquetero Hareketinin İkilemi
Massimo de Angelis: “Zapatismo” ve Toplumsal İlişki Olarak Küreselleşme

Sayı:4 Temmuz-Ekim 2005 / Conatus Çeviri Dergisi İndir

Sayı:4 Temmuz-Ekim 2005 / Conatus Çeviri Dergisi
Diane Elson: Emek Değer Teorisi
Raniero Panzieri: Artı Değer ve Planlama: Kapital Okuması Üzerine Notlar
John Holloway: Sınıf ve Sınıflaştırma: Emeğe Karşı, Emeğin İçinde ve Ötesinde
Simon Clarke: Sınıf Mücadelesi ve İsçi Sınıfı: Meta Fetişizmi Sorunu
John Holloway: Marksizmin Darlaştırılması: Simon Clarke’ın Yorumları Üzerine Bir Yorum
Antonio Negri: Değer ve Duygulanım
Ana C. Dinerstein: Maddiliği Geri Kazanmak: İşsizlik ve Emeğin Görünmeyen Öznelliği
Harry Cleaver: İş Hâlâ Temel Mesele! Yeni Bir Dünya için Yeni Bir Dil
DeriveApprodi: Dünyanın Maddi Olmayan Emekçileri: Sana ne öğüt versem?
Fuat Ercan ve Şebnem Oğuz: Anti-Kapitalist Hareketlere Bakışta Değer Teorisinin Sunduğu Olanaklar ve Türkiye Örneği
Mario Tronti: Ret Stratejisi
Peter Linebaugh: Kut’ta ve Kienthal’de 1 Mayıs

Sayı:3 Ocak-Nisan 2005 / Conatus Çeviri Dergisi İndir

Sayı:3 Ocak-Nisan 2005 / Conatus Çeviri Dergisi
Werner Bonefeld: Avrupa, Piyasa ve Demokrasinin Dönüşümü
Étienne Balibar: Avrupa’nın Sınırlarında
Auotonomedia: Yeni Avrupa
Sandro Mezzadra: Hareket Halindeki Vatandaşlık
Ernest Mandel: Uluslararası Kapitalizm ve “Ulusüstülük”
Graham Taylor ve Andy Mathers: Avrupa’nın Birleşme Sürecinin Politikası: Oluşum Halindeki Avrupa Emek Hareketi
Aufheben: Sosyal Demokrasinin Geri Çekilişi: İngiltere’de İşin Yeniden Dayatılması ve Sosyal Avrupa
Alex Foti ile Röportaj: Güvencesizlik ve Yeni/Avrupalı Kimlik
Avrupalı Güvencesizlerin Middlesex Deklerasyonu
Andreas Bieler: Avrupa’nın Engebeli Yolu Avusturya’nın Avrupa Topluluğu’na Başvuru Süreci: Ulusal Kurumların Sınırlamaları İçindeki Toplumsal Güçler
Jürgen Habermas: Avrupa’nın Niçin Bir Anayasaya İhtiyacı Var?
I.M.I: Bu Avrupa Anayasasını Reddediyoruz.
Jürgen Wagner: Neoliberal Küreselleşme ve Avrupa Birliği’nin Militaristleşmesi
Ana Palacio Vallelersundi: Barselona Süreci: Avrupa-Akdeniz Kuzey-Güney Ortaklığı
Slavoj Zizek: Liberal Waterloo (Ya da, Nihayet Washington’dan İyi Haberler!)
Ernst Bloch: Hitler’in Gücü
Noir Desir: Avrupa

Sayı:1 Şubat-Mayıs 2004 / Conatus Çeviri Dergisi İndir

Sayı:1 Şubat-Mayıs 2004 / Conatus Çeviri Dergisi
Arif Dirlik: Yereldeki Küresel
The Commoner, Londra Kolektifi: İngiltere’de Anti-Kapitalist Mücadele
Alex Callinicos: Dokuz Anti-Kapitalist Tez
José Seoane ve Emilio Taddei: Seattle’dan Porto Alegre’ye: Neoliberal Küreselleşme Karşıtı Hareket
Werner Bonefeld: Kesinsizlik ve Toplumsal Otonomi
John Holloway: Zapatista Mücadelesi Anti-Kapitalist Bir Mücadele mi?
Harry Cleaver: Chiapas Ayaklanması ve Yeni Dünya Düzeninde Sınıf Mücadelesinin Geleceği
Johan Norberg: Küreselleşme Karşıtlarıyla Niçin Savaşmalıyız?
Antonio Negri: Marx Üzerine Yirmi Tez: Sınıfın Günümüzdeki Durumunun Yorumlanışı
Ellen Meiksins Wood: Kapitalist İmparatorluk ve Ulus Devlet: Yeni bir Amerikan Emperyalizmi mi?
Brett Neilson: Burada Değilse Hiçbir Yerde, Sandro Mezzadra’yla Röportaj
John Ross: Los Caracoles: Zapatistaların Yapısında Önemli Değişiklikler
Philippe Zafirian: Neden Bu Yeni Savaş Rejimi?
David Bacon: Iraklı İşçilere Karşı Savaş
Jean Claude Paye: Terörle Mücadele ve Özel Hayatın Denetimi
Forest Hylton: Halk Ayaklanması ve Ulusal Devrim: Bölgesel ve Tarihsel Bağlamda Bolivya
Organise, Manchester Anarchist Collective: Neka’yla Röportaj
Henri Lefebvre: Bir Öz-yönetim Sosyolojisinin Öğeleri
Isabel Allende: Umut Dolu Bir Soluk: Eduardo Galeano’nun Yazıları Üzerine

Sayı:6 Kasım 2006-Şubat 2007 / Conatus Çeviri Dergisi İndir

Sayı:6 Kasım 2006-Şubat 2007 / Conatus Çeviri Dergisi
4 aylık dergi
İçindekiler

N. Buharin: Anarşi ve Bilimsel Komünizm
M. Bakunin: Toplumsal Devrim ve Devlet
V. Yaraşır: İşçi Sınırfın Ruhu: Sovyetler
R. Dunayevskaya: Rusya Ekonomisinin Doğası
J. Holloway: Küresel Sermaye ve Ulus Devlet
D. Harvey: Neoliberalizm ve Sınıf İktidarın Restorasyonu
M. Neocleous: Normaliteyle ilgili Sorun ya da Kalıcı Olağanüstü Hale İtiraz Etmek
L. Panitch ve S. Gindin: Kapitalist Emperyal Devlet Teorisine Doğru
M. Hardt ve A. Negri: Küreselleşme ve Demokrasi
F. Guattari: İktidar Oluşumlarının Ayrılmaz Bir Parçası Olarak Sermaye
Marcos: Dünya 2003 Mayıs’ında Yedi Düşünce
G. Deleuze: Arzu ve Haz
F. Barchiesi: Hareket Olarak Vatandaşlık
M. de Angelis: Küresel Neoliberal Sermaye, Yeni Enternasyonalizm ve Zapatistaların Sesi
J. Holloway: İktidar ve Devlet
K. Marx: Prusya Kralı ve Toplumsal Reform Bir Prusyalı Makalesi Üzerine Eleştirel Notlar
M. Rubel: Marx, Anarşizmin Teorisyeni