Kategori arşivi: Ayrıntı İki Aylık Sosyalist Siyaset ve Kültür Dergisi

Ayrıntı İki Aylık Sosyalist Siyaset ve Kültür Dergisi Sayı:23 Ekim-Kasım 2017 İndir

Ayrıntı İki Aylık Sosyalist Siyaset ve Kültür Dergisi Sayı:23 Ekim-Kasım 2017
Marx, yayımlanan son yazısı olan Komünist Manifesto’nun Rusça baskısına önsözde Rus okura şöyle seslenmişti: “Ve şimdi Rusya! 1848-49 Devrimi sırasında yalnızca Avrupalı hükümdarlar değil, Avrupalı burjuvalar da proletaryadan tek kurtuluş imkânını Rus müdahalesinde gördüler. Çar Avrupa’da gericilerin reisi ilan edildi. Bugünse devrim savaşının esiri olarak Gatçina’da bulunuyor ve Rusya Avrupa’daki devrimci eylemin öncü kuvveti durumunda. … Eğer Rus Devrimi Batı’daki proleter devrimin işaretini verir ve ikisi birbirini tamamlarsa, şimdiki haliyle Rus ortak toprak mülkiyeti komünist bir gelişme yönünde bir başlangıç olabilir.”

Ayrıntı İki Aylık Sosyalist Siyaset ve Kültür Dergisi Sayı:17 Ekim-Kasım 2016 İndir

Ayrıntı İki Aylık Sosyalist Siyaset ve Kültür Dergisi Sayı:17 Ekim-Kasım 2016
7 Haziran’dan 1 Kasım’a, beş ayda ülkenin içine sürüklendiği savaş hali, AKP’nin ya da daha doğru ifadeyle Saray rejiminin, bildiğimiz anlamda bir seçimle siyasal iktidarı terk etmeyeceğini göstermişti. Ülke ilan edilmemiş bir olağanüstü hal içinde aylarca yönetildi. 2010’da güçlü adımlarla başlayan “anayasasızlaşma süreci, Kasım darbesine kadar zaten doruğuna ulaşmıştı. Suruç’ta, Ankara Garı’nda, Diyarbakır’da bedenlerimizi ve zihinlerimizi patlatan bombalar, bir anda en yüksek tonda kendini yenileyen savaş düzeni AKP’ye seçimi kazandırabildi. 1 Kasım’ın demokratik bir seçim olmadığı, 7 Haziran’a bir darbe olduğu açıktı ve aslında Kasım 2010’dan beri süren anayasasızlaşma sürecinin niteliksel bir sıçramasıydı.

Ayrıntı İki Aylık Sosyalist Siyaset ve Kültür Dergisi Sayı:16 Haziran-Temmuz 2016 İndir

Ayrıntı İki Aylık Sosyalist Siyaset ve Kültür Dergisi Sayı:16 Haziran-Temmuz 2016
4+4+4 yasasına karşı gelişen muhalefet, bu yasanın bir eşik olduğunun farkındaydı. Türkiye’nin gelecek kuşaklarını dinci ve kinci yapma projesinin eşiği. Bu eşik aşıldı. Fakat ülkeyi rejim krizinde stabilize eden Tayyip Erdoğan yönetimi vassalları aracılığıyla yeni eşikleri gündeme getirmeye devam ediyor. Şimdi önlerinde daha yüksek bir eşik var. Milli Türk Talebe Birlikleri’nde, Komünizmle Mücadele Dernekleri’nde düşünce dünyaları şekillenen, Kutsal Kitabın dışında bir de Necip Fazıl’dan etkilenen hamaset ve nefreti düşünce iklimi olarak tahayyül eden neslin yönettiği ülkemizdeki yeni eşik lakliğin anayasadan çıkarılması. Doğrudan Meclis Başkanı Kahraman tarafından dile getirilen bu arzu aslında sadece daha yüksek eşikleri işaret ediyor. Bir yandan cemaat ve vakıf ellerine bırakılan çocukların uğradığı tecavüz ve istismarı konuşurken bir yandan bu cemaat ve vakıfların ağırlandıkları iktidar makamını dile getirmemiz eşiğin neresinde olduğumuzu gösteriyor. Hüseyin Üzmez eşiğini hatırlamayan var mı? Artık o eşik aşıldı. Bugünümüz ve çocuklarımızın geleceği açısından laiklik, barış ve demokrasi mücadelesiyle beraber sesimizi en gür çıkarmamız gereken siyasal talep, halkın yaratacağı aşılmaz bir eşik olarak  yükseltilmelidir. Ayrıntı Dergi’de sürdürdüğümüz Türkiye’nin laiklik karşıtı gündemi dizisini bu sayımızda dosyaya taşıdık.  

Ayrıntı İki Aylık Sosyalist Siyaset ve Kültür Dergisi Sayı:15 Nisan-Mayıs 2016 İndir

Ayrıntı İki Aylık Sosyalist Siyaset ve Kültür Dergisi Sayı:15 Nisan-Mayıs 2016
Yakın geçmişte, birbiri ardına ve sarsıcı biçimde yaşadığımınız deneyimler, toplumsal düzenin inşa süreci açısından önemli bir kırılma momentinde olduğumuzu gösteriyor. AKP iktidarı, elinde tuttuğu kurumsal güç ve birlikte hareket ettiği kesimlerin desteği ile beraber tüm imkânlarıyla, kendi Sünni-İslamcı imgesinden hareketle bir ülke yaratmaya çalışıyor…

Ayrıntı İki Aylık Sosyalist Siyaset ve Kültür Dergisi Sayı:13 Aralık 2015 -Ocak 2016 İndir

Ayrıntı İki Aylık Sosyalist Siyaset ve Kültür Dergisi Sayı:13 Aralık 2015 -Ocak 2016
Türkiye hiç de aksamayan adımlarla bir utanç coğrafyasının siyasal merkezi haline geliyor. Cizre’de, Sur’da, Dargeçit’te, Silopi’de, Yüksekova’da, Nusaybin’de duvarlara Türk’ün gücünü, okul tahtalarına Türk’ün eğitimini yazan özel kuvvetlerin; İstanbul’da Dilek Doğan’ın evindeki vahşetin; Tahir Elçi’nin hepimizin gözlerinin önünde katlinin; Can Dündar ve Erdem Gül’ün savaş suçlarını duyurdukları için cezaevinde olmalarının; bütün dünyada öttürülen sömürgeci savaş borazanlarının seslerinin eşliğinde utanca gömülüyoruz.

Ayrıntı İki Aylık Sosyalist Siyaset ve Kültür Dergisi Sayı:3 Mart-Nisan 2014 İndir

Ayrıntı İki Aylık Sosyalist Siyaset ve Kültür Dergisi Sayı:3 Mart-Nisan 2014
Ayrıntı Dergi, yerel seçim öncesi temsil dosyası ile çıkıyor. Dosya, siyasi temsilin yarattığı dışlamalara karşı, türlü dışlama pratikleri ile mücadele eden siyasi yapıların kendilerinden başlayarak temsil ilişkisini yeniden düşünmesi fikrinden yola çıkıyor. Bu bağlamda dosya içinde yer alan ‘Halk Kavramı Üzerine Soruşturma’da Aydın Çubukçu, Ertuğrul Kürkçü, Alper Taş, Selahattin Demirtaş, Nur Betül Çelik, Alev Özkazanç ve Murat Sevinç ‘Halk nedir?”, “Halk Egemenliği Nedir?” ve “Halk temsil edilebilir mi” sorularına yanıt veriyor. Ayrıca Demet Sayınta, Siyasal temsile ilişkin temel kavramları; Dinçer Demirkent, devlet ve temsil ilişkisini, Ezgi Sarıtaş Feminist politika bağlamında temsili; Bülent Özçelik AKP’nin seçtiği milleti ve Durdu Baran Çiftçi kitle korkusu konularını dosya bağlamında ele alıyor. Derginin gündem bölümü, hızına yetişilmez memleket gündemi üzerine düşünmeye fırsat verecek yazılardan oluşuyor. Giorgio Agamben’in görece eski bir yazısının, Tanrı Ölmedi, Paraya Dönüştü’ başlıklı yazısının çevirisi tam da bu nedenle gündem içinde yer alıyor. İnternet yasakları konusunda Alternatif Bilim Derneği’nin yuvarlak masa toplantısı gündemin bir diğer iddialı metni. Doğan Tılıç’ın seçim öncesi, seçimler ve sola dair tespitleri ile Doğu Eroğlu’nun bir önceki sayıda başladığı gündem takibi gündemde yer alan diğer okunası yazılar. Derginin başlangıcından beri sürdürdüğü politika dünya bölümü bu sayıda, AKP’nin de içinde olduğu politikaların Bosna’da yarattığı patlamaye, Hamburg’daki kent hakkı mücadelesine ve dünya gündemine (savaş ihtimali bağlamında) oturmuş bulunan Ukrayna’daki harekete ayrılmış. Politika teori bölümünde Agamben’in bir başka yazısının çevirisi bulunuyor. Abdurrahman Aydın’ın çevirisi ile kurucu iktidar kavramına karşı ‘eksiltili iktidar’ (destituent power) kavramını öneren Agamben’in iddiası Ayrıntı Dergi aracılığıyla Türkiyeli okurun tartışmasına sunuluyor. Derginin eleştiri bölümünde sinema yazıları ön plana çıkıyor. Abdurrahman Aydın’ın Zizek ile tartışa, dövüşe giriş yaptığı Kieslowski sineması üzerine makalesi, görüntüden düşünceye, düşünceden görüntüye akan bir doyurucu bir değerlendirme. Bu bölümün diğer sinema eleştirisi Amerikan bilim kurgusu üzerine. Murat Tırpan’a ait. Kitap eleştirisi bölümünde Bora Erdağı başladığı çalışmaya devam ediyor. Bu yazısında tek bir kitap yok. ‘Komünizm: Tarih, Politika ve Felsefe’ başlıklı yazı ‘tehlikeli’ düşünceler etrafında dolaşıyor. Dergideki son eleştiri Vefa Saygın Öğütle ve Hüseyin Etil’e ait, ‘İşçi Sınıfı Çalışmaları ve Muhtelif Araştırma Gündemleri’ başlığını taşıyor.

Ayrıntı İki Aylık Sosyalist Siyaset ve Kültür Dergisi Sayı:14 Şubat-Mart 2016 İndir

Ayrıntı İki Aylık Sosyalist Siyaset ve Kültür Dergisi Sayı:14 Şubat-Mart 2016
Antonio Negri ve Michael Hardt, Çokluk’ta, mevcut küresel savaş halini tanımlarken, “Toplumsal düzeni oluşturmayı ve sürdürmeyi hedefleyen bir savaşın sonu olamaz. Bu savaş, iktidarın ve şiddetin sürekli, kesintisiz bir biçimde uygulanmasını gerektirir.” öngörüsünde bulunmuşlar ve her gün tekrar kazanılması gereken bu savaşın fiilen polis faaliyetinden ayırt edilemez hale geldiğini ifade etmişlerdi. Bu tanımlamayı dünya üzerinde en yakından deneyimleyen ülkelerden birinde yaşıyoruz. Yaşadığımız savaş deneyimi ne sadece Güneydoğu illerinde yapılan operasyonlarla sınırlı, ne de Suriye’de yaşananlarla.
 

Ayrıntı İki Aylık Sosyalist Siyaset ve Kültür Dergisi Sayı:21 Mayıs-Haziran 2017 İndir

Ayrıntı İki Aylık Sosyalist Siyaset ve Kültür Dergisi Sayı:21 Mayıs-Haziran 2017
AyrıntıDergi’nin 21. sayısı, Faşizm ve Totalitarizm konusuna odaklanan yazılara ağırlık veriyor. Henry Giroux, George Mosse, Slavoj Zizek, Emmanuel Levinas, Simten Coşar, Yunus Yücel, Selbin Yılmaz, Duygu Tanış, Zeynep Baykal, Aysun Gezen, Özen Demir gibi kalemlerin yazdığı yazılar, Trump Amerikasında Zulüm Kültürü, İki Totalitarizm Meselesi, Hollywood’ta Nazilerin Ele Alınması, Breht Oyunlarında Faşizme Dair İpuçları gibi başlıkları ele alıyor.

Ayrıntı İki Aylık Sosyalist Siyaset ve Kültür Dergisi Sayı:5 Temmuz-Ağustos 2014 İndir

Ayrıntı İki Aylık Sosyalist Siyaset ve Kültür Dergisi Sayı:5 Temmuz-Ağustos 2014
Yakın zamana kadar hayatımızda ayrıcalıklı bir yere konumlandırılan ve bu nedenle kendine has bir görünmezlik perdesinin ardına saklanan “çocuklar” giderek siyasetin en görünür nesnesi haline dönüşüyorlar. Bu dönüşüm çocukların yaşadıkları, karşı karşıya kaldıkları sorunların da daha fark edilir hale gelmesini sağlıyor. Siyasal ve toplumsal yaşamda hüküm süren iktidar odaklarının uyguladığı şiddet, en çıplak haliyle çocuk bedenleriyle karşı kaşıya geldiğinde kendini açığa çıkartıyor. Sıcak yuvalarımızda hepimizin canının parçası olan çocuklar, gazete sayfalarında “taş atan çocuklar”, “mülteci çocuklar”, “çocuk işçiler”, “sokak çocukları”, “çocuk gelinler”, “cinsel istismar mağdurları” haline dönüşüyor. “Taş atan çocuklar”, konusu tartışılmaya başladığında bunun farkına varmaya başladık. Ardından devlet şiddetine direnen bedenleri, devletin katlettiği çocuk bedenlerini, cezaevlerinde, ıslahevlerinde yaşanan tecavüzleri, işyerlerinde işlenen çocuk cinayetlerini, Gezi Ayaklanmasının ön saflarında yer alan liselileri, anneleri tarafından çağrılan PKK’li çocukları konuştuk. Beşinci sayımız konuştuğumuz bu sorunsal üzerine ortaya çıktı ve dosya editörlüğünü üstlenen Sanem Yardımcı tarafından hazırlandı. Dosyada Doğu Eroğlu, Güven Gürkan Öztan, Cahide Sarı, Cana Bostan, Durdu Baran Çiftçi ve Ezgi Koman’ın yazıları yer alıyor.
Ayrıntı Derginin Gündem bölümünde Gazeteci Can Ertuna ve Akademisyen Agah Hazır’ın İslam Devleti (yaygın bilinen adıyla IŞİD) hakkındaki değerlendirmeleri yer alıyor. Bu bölümde ayrıca Adalet Arayan İşçi Ailelerine Destek Grubu’nun son yıllarda artan iş cinayetlerine ilişkin yazısı ve Bülent Özçelik’in Recep Tayiip Erdoğan’ın Tek Adam siyasetine ilişkin analizi var. Politika-Dünya bölümümüzde Brezilya ve Dünya Kupası’nı Yavuz Yıldırım yazdı. Ardından Hindistan politikası üzerine bilgilendirici bir söyleşi ve çeviri yer alıyor. Shas Bhasme ile yapılan söyleşi ve Saroj Giri’nin makalesi Türkiye ile Hindistan politikası arasında ilginç paralellikler sunuyor. Politika-Dünya’nın son yazısında Sebatian Friedrich’in AP seçimleri bağlamında Avrupa’nın siyasal krizini ele alıyor.
Dosya Takip bölümümüzde geçen sayımızın Dosya konusu olan Barış meselesine katkılar devam ediyor. Bu bölümde Elçin Aktoprak bir önceki dosyamızda yer alan ama odaklanılmayan bir noktaya, yöntem sorununa odaklanıyor. Aktoprak Johan Galtung’un ‘aşma’ kavramını temel alan yaklaşımı, Türkiye politikası içinde nasıl bir anlam ifade edeceğini sorunsallaştırarak tartışıyor. Bölümün diğer yazısı Selçuk Candansayar’a ait. Candansayar savaşın ve barışın ruh haline ve diline değiniyor. Eleştiri bölümümüzde; Meltem Gürle yüzüncü yılında Joyce’un Dublinliler’ini, Selçuk Candansayar ise Haneke’nin Beyaz Bant’ını inceliyor.

Ayrıntı İki Aylık Sosyalist Siyaset ve Kültür Dergisi Sayı:22 Ağustos-Eylül 2017 İndir

Ayrıntı İki Aylık Sosyalist Siyaset ve Kültür Dergisi Sayı:22 Ağustos-Eylül 2017
AyrıntıDergi’nin bu sayısında göçmenlik, mültecilik konuları merkeze alınıyor. Ortadoğu’daki göç dalgasından Meksika’daki göçe kadar pek çok açıdan ele alınan meselede akademisyenlerin ve araştırmacıların değerlendirmelerine yer veriliyor. Thomas Nail ile yapılmış bir söyleşinin de bulunduğu derginin bu sayısında yirmiye yakın imzanın katkısı var.