Kategori arşivi: 2023

2023 Gelecek Bir Tasarımdır Sayı: 100 Ağustos 2009 İndir

2023 Aylık Dergi Sayı:104 – 15 Aralık 2009 İndir

2023 Aylık Dergi Sayı:104 – 15 Aralık 2009
GDO’lu Ürünler İddia Edilen Faydaları Sağlamadı!

2023- Hocam, öncelikle genetiği değiştirilmiş organizmanın tanımını yapabilir misiniz?

K. Demirkol- İnsan müdahalesiyle bitki veya hayvanın genetik yapısının değiştirilmesidir. Doğal ortamda asla gerçekleşmeyecek olan genetik yapıdaki bu değişiklik ile genetiği değiştirilmiş organizma meydana gelir.

2023- Bu, ne zaman ortaya çıktı?

K. Demirkol- 1970’li yıllarda ortaya çıktı ve özelikle 1970’li yılların başında petrol krizi olunca, kapitalist düzen sâdece fabrika üretimiyle bu kapital akışın devamını sağlayamayacağını anlayınca, yeni iş kolları arayışına girdi. Bu arayışın bir bölümünü hizmet sektörünün de satılan bir meta hâline dönüştürülmesi ayağı oluşturuldu. Örneğin o yıllardan sonra eğitimde özelleştirme, sağlıkta özelleştirme süreçleri başladı, belediye hizmetlerinin özelleştirilmesi süreci başladı. Bugün kavgasını verdiğimiz suyun özelleşmesi kavramları ortaya çıktı. Bir yandan da yeni üretim alanları peşinde koşuldu ve bu çerçevede iletişim ve biyoteknoloji çok cazip bir görüntü arz etti. Biyoteknoloji devreye girince ve genetik bilimi de gelişince, “canlıların genetiğini değiştirerek nasıl bir sanayi üretebiliriz” tartışması alevlendi. Ve gerçekten de ilk 1980 yılında genetiği değiştirilmiş bakterilerle ilaç üretimi başladı. İlk üretilen ilaç da şeker hastalarının kullandığı insülin. Ama aynı zamanda bunu riskleri de gündeme geldi. Nitekim bir Japon firmasının ürettiği L-trytophan denilen ilaç bakterilere üretilerek kamuya arz edildiğinde bu ilaç sonucu Amerika’da onlarca insan hayatını kaybetti. Hâlâ o yıllarda bu ilacı kullanan ve ilacın olumsuz etkilerine mâruz kalan insanların tedavilerine devam edilmektedir.

2023 Aylık Dergi Sayı:122 – 15 Haziran 2011 İndir

2023 Aylık Dergi Sayı:122 – 15 Haziran 2011
Bahardan Krize Arap Hareketleri: Suriye Testi

Yrd. Doç. Dr. Yalçın Sarıkaya

Henüz “Arap Baharı” denen olaylar zinciri başlamamıştı. 1980’lerde ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcılığı ve daha önce CIA Türkiye şefliği görevlerinde bulunmuş olan Graham Fuller, 2003 yılında “Siyasal İslâm’ın Geleceği” adında bir kitap yazdı.

2023 Aylık Dergi Sayı:146 – 15 Haziran 2013 İndir

2023 Aylık Dergi Sayı:146 – 15 Haziran 2013
Silahların Gölgesinde Birlik Arayan Ülke: Lübnan

Emin IŞIK

Osmanlı İmparatorluğu’nun dağılması sonrasında Ortadoğu’da oluşturulan devletlerden birisi olan Lübnan 1920’de Suriye’den kopartılmış ve sınırları çizilmiştir. Sahip olduğu özellikler sebebiyle “Küçük Ortadoğu” olarak tanımlanan Lübnan’ın siyasal sistemi, 1943’teki “Millî Misak” ve 1989’daki “Taif Anlaşmaları” ile dinî kimlikler üzerinden şekillendirilmiştir.

2023 Aylık Dergi Sayı:112 – 15 Ağustos 2010 İndir

2023 Aylık Dergi Sayı:112 – 15 Ağustos 2010
Uluslararası Adalet Divanı’nın Kosova Kararı ve Etkileri

Gözde Kılıç Yaşın

Kosova’nın bağımsızlığının uluslararası hukuka aykırılığı konusunun Uluslararası Adâlet Divanı’na (UAD) taşınması, dünyanın dikkatini bir kez daha bu soruna çevirmiştir. Yargı sürecinin sonunda Divan’ın tavsiye nitelikli bir danışma görüşü sunacağından ve özellikle kararın sâdece Sırplar ve Arnavutları ya da Sırbistan ve Kosova’yı değil tüm dünyayı ilgilendiriyor olmasından dolayı taraflardan her hangi birisinin bir hüküm üzerinden zafer ilân edebileceği kadar açık ifadelerin kararda yer alması beklenmiyordu.

2023 Aylık Dergi Sayı:142 – 15 Şubat 2013 İndir

2023 Aylık Dergi Sayı:142 – 15 Şubat 2013
Çokkültürlü Bir Model Sunumunda Ulus Devlet Oluşumu

Prof. Dr. Orhan Türkdoğan

Son günlerde, ülkemizin problematik konularından biri de geleneksel ulus devlet oluşumudur. İktidar ve bazı siyasal odak noktalar, ulus devlet sürecinde tekcil (monist) görüş olması nedeniyle, Türklük olgusunu devreden çıkarıyor ve gelenekli toplum yapısını, hiçbir görüşe etnik kimlik tanımadan “millet” kavramında birleştiriyor

2023 Aylık Dergi Sayı:111 – 15 Temmuz 2010 İndir

2023 Aylık Dergi Sayı:111 – 15 Temmuz 2010
Türkiye’nin Terör ve Bölücülükle İmtihanı

Prof. Dr. Özcan Yeniçeri

“Terör, askerî yöntemlerle çözülemez. Siyasî çözüm gereklidir. ‘Kürt Açılımı’ bunun için zorunludur” diyenler var. Doğrudur, yalnız başına askerî yöntemlerle bu sorun çözülemez. Ancak söylemin diğer yanını da sorgulamak gerekir.