Kategori arşivi: Teknoloji-Teknik Kitaplar

Teknoloji ve Toplum & Yıkıcı Bir Direniş ve Yeniden Yapılanma İndir

Teknoloji ve Toplum & Yıkıcı Bir Direniş ve Yeniden Yapılanma
Toplum ve Teknoloji adlı derleme içinde yer alan çalışmalar genel okuyucuyu eleştirel bir teknoloji teorisiyle tanıştıracaktır. Kitap, teknolojilerin tarafsız araç ya da alet değil, toplumsal süreçlerin ve siyasi mücadelelerin ürünü olduğu iddiasını geliştirmektedir. Toplumsal mücadelelerin teknoloji üzerindeki etkileri, zamanımızda -nükleer teknoloji ve biyoteknoloji gibi- belli teknolojilere karşı direnişlerde yansımaktadır. Diğer yandan topluma yalnızca direnmek değil, yaratıcı olmak ve alternatifler tasarlama ve geliştirme faaliyetine girişmek de düşmektedir. Bu kitap eleştirel bir teknoloji inşası teorilerini tartışırken bir yandan da başarılı direniş ve alternatif tasarlanması ve geliştirilmesinde toplumsal ve siyasal yaratıcılık örneklerini de paylaşmaktadır.
Bu kitabın yazarları, teknolojilerin, ister hoşlanalım ister benimsemeyelim, sonunda bize dayatılacak kendilerine ait bir mantığı olduğu fikrini reddetmektedirler. Onlar, teknolojilerin çıkarlar ve toplumsal ilişkilerce şekillendirildiği ve teknolojilerin siyasal niteliklere sahip olduğu iddiasında bulunmaktadırlar. Yine informatik ve biyoteknolojideki gelişmelere gönderme yaparak teknolojik gelişiminin bir toplumsal ve siyasal mücadele alanı olduğunu ve sivil toplum örgütlerinin bu gelişmeler üzerinde fark yaratabileceklerini, alternatiflerin şekillendirilmesine katkıda bulunabileceklerini gösteriyorlar. Bu kitaptaki katkılar yalnızca belli teknolojilere direnişin araştırma gündemlerini yeniden biçimlenmirmesi ile sınırlı değil, tekno-eylemcilerin ve küresel adalet ağlarının demokrasi pratiklerinin gelişimine ve bunların da teknolojilerin gelişimine katkı sağladığını da göstermektedir.

Technical Physics and Brainstorm (HRM) (Türkçe Açıklamalı) İndir

Teknolojinin Doğası & Nedir ve Nasıl Evrilir İndir

Teknolojinin Doğası & Nedir ve Nasıl Evrilir
Bir parça metal alaşım ve fosil yakıtı bir araya getirerek ses hızına yakın bir süratle gökyüzünde uçuyoruz; atom çekirdeklerinin fırıl fırıl dönmesinden ufacık sinyaller oluşturarak beynimizdeki sinirsel devreleri görüntülüyoruz; bir üretim aracı olan teknoloji, aynı zamanda bir kimyaya dönüşüyor.
Teknolojinin bir mekanizma olduğu kadar bir metabolizma olduğunu da anlamaya başlıyoruz.
Ve teknolojinin arkasında yatan derin sorulara yanıt arayan, teknolojinin kökeni, evrimi ve işleyişine dair bir teknoloji teorisi ortaya koyan bir kitap ilk kez kaleme alınıyor.
Teknolojinin Doğası’nda belirli teknolojilerin ortaya çıkışlarını anlatan harika vaka incelemelerini; mühendislerin, sosyal bilimcilerin, tarihçilerin ve filozofların tartışmalarını; iktisatçıların kuramlarını; tasarımcıların kompozisyon sırlarını, insan doğasının teknoloji karşısındaki tutumunu ve teknolojiye dair derinlemesine çözümlemeleri bulacaksınız

Et ve Et Ürünleri Teknolojisi İndir

Et ve Et Ürünleri Teknolojisi
1 Etin Histolojik Yapısı
2 Ette Kesim Sonrası Görülen Değişiklikler
3 Etlerin Soğutulması ve Dondurulması
4 Et Üretiminde Kullanılan Makineler, Temel İşlemler, Hammade ve Katkı Maddeleri
5 Sucuk Üretim Teknolojisi
6 Pastırma, Kavurma, Konserve, Hazırlanmış Et Karışımları, Jöle İşkembe ve Füme Dil Üretim Teknolojileri

RFID ve Tedarik Zinciri İndir

RFID ve Tedarik Zinciri
Radyo Frekanslı Tanıma Sistemi (RFID) ve Tedarik Zinciri

Günümüzde mobil ve kablosuz iletişim teknolojileri içindeki önemi giderek artan Radyo Frekanslı Ta-nıma Sistemi (RFID) kavramını sıkça duymaktayız. Aslında RFID teknolojisinin geçmişi eski olmakla bir-likte, yarı iletken teknolojisindeki gelişmeler ve maliyetlerin azalması, bu teknolojinin kitlesel uygulama-lar için hazır hale gelmeye başladığını göstermektedir. Dünya genelinde hızla artan uygulamaların, Türki-ye’deki sanayi ve hizmet sektörünü de etkileyeceği açıktır.
RFID teknolojisi, tedarik zinciri boyunca işletmelerin, operasyonel verimlilik, doğruluk, görünürlük ve güvenlik seviyelerini yükseltmekte, dolaylı olarak müşteri hizmet seviyelerini ve gelirleri artırmaktadır. Yatırım değerinin yüksekliği ve süreçlerin yeniden yapılandırılması, RFID yatırımlarının, firmalar açından stratejik bir karar olarak değerlendirilmesi gerektiğini göstermektedir. RFID uygulama başarısının sağ-lanabilmesi için, teknolojinin en doğru şekilde bilinmesi, fayda ve maliyetlerin en iyi şekilde değerlendi-rilmesi gerekmektedir.

Deprem Mühendisliğine Giriş ve Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı İndir

Deprem Mühendisliğine Giriş ve Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı
Önsöz
Kullanılan semboller
Deprem hareketi
Yapıların yer hareketi etkisindeki titreşimi
Deprem etkisindeki betonarme elemanların davranışı
Depreme dayanıklı yapı tasarımı
Eurocode 8
AASHTO 1996
Yurdumuzdaki önemli depremler
Yapılarda deprem sonrası hasar belirlenmesi ve onarım ve güçlendirme yöntemleri
Mevcut binaların deprem etkisindeki davranışının belirlenmesi
Deprem etkisine karşı koruyucu sistemler
Performans kavramına dayalı tasarım ve değerlendirme,
Depreme dayanıklı çelik yapı tasarımı
Konu dizini
Kaynak yayınlar

Elektrik Devreleri Laboratuvarı Deneyleri İndir

Elektrik Devreleri Laboratuvarı Deneyleri
Bu kitap Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde verilen Elektrik Devreleri dersinin Laboratuvarı için hazırlanmış olan deney föylerinden oluşmaktadır. Her deney için konu ile ilgili temel teorik bilgiler verilmekte ve deneyin yapılışı anlatılmaktadır. Ayrıca deneye gelmeden önce yapılması gereken hesaplar ve hazırlık çalışmalarına da yer verilmiştir. Her deneyin sonuna deney sonuçlarının yazılacağı, deney esnasında doldurulacak olan formlar eklenmiştir. Bu bilgiler kullanılarak daha sonra deney raporları hazırlanacaktır.
 
Laboratuvarlardaki deneylerin amacı öğrencinin gerçek dünya ile teori arasında bağlantı kurmasını sağlamak, aradaki uyumsuzlukların nedenlerini düşünüp bulabilmek, yorum yapabilmek ve elektronik dünyasının gerçeklerini görebilmektir. Bu yüzden raporlardaki “yorum” bölümü en önemli kısımdır.

Teknik Tesisat El Kitabı İndir

Teknik Tesisat El Kitabı
• Isıtma Sistemleri – Radyatörler
• Tesisat Sistemlerinde İletim Elemanları
• Boru Bağlantı Şekilleri – Boru Çapı Hesabı
• Boru Tespit Sistemleri-Kelepçeler
• Tesisat Vana ve Rakorları
• Armatürler
• Isıtma Cihazları
• Isıtma Sistemlerinde Kullanılan Otomatik Kontrol Elemanları
• Genleşme Depoları
• Sirkülasyon Pompaları
• Hidroforlar – Brülörler
• Isı Yalıtımın Önemi ve TS825
• Doğal Gaz Tesisatı
• İklimlendirme Sistemleri
• Kojenerasyon

Teknolojinin Doğası & Nedir ve Nasıl Evrilir İndir

Teknolojinin Doğası & Nedir ve Nasıl Evrilir
Bir parça metal alaşım ve fosil yakıtı bir araya getirerek ses hızına yakın bir süratle gökyüzünde uçuyoruz; atom çekirdeklerinin fırıl fırıl dönmesinden ufacık sinyaller oluşturarak beynimizdeki sinirsel devreleri görüntülüyoruz; bir üretim aracı olan teknoloji, aynı zamanda bir kimyaya dönüşüyor.
Teknolojinin bir mekanizma olduğu kadar bir metabolizma olduğunu da anlamaya başlıyoruz.
Ve teknolojinin arkasında yatan derin sorulara yanıt arayan, teknolojinin kökeni, evrimi ve işleyişine dair bir teknoloji teorisi ortaya koyan bir kitap ilk kez kaleme alınıyor.
Teknolojinin Doğası’nda belirli teknolojilerin ortaya çıkışlarını anlatan harika vaka incelemelerini; mühendislerin, sosyal bilimcilerin, tarihçilerin ve filozofların tartışmalarını; iktisatçıların kuramlarını; tasarımcıların kompozisyon sırlarını, insan doğasının teknoloji karşısındaki tutumunu ve teknolojiye dair derinlemesine çözümlemeleri bulacaksınız

Teknolojinin Doğası & Nedir ve Nasıl Evrilir İndir

Teknolojinin Doğası & Nedir ve Nasıl Evrilir
Bir parça metal alaşım ve fosil yakıtı bir araya getirerek ses hızına yakın bir süratle gökyüzünde uçuyoruz; atom çekirdeklerinin fırıl fırıl dönmesinden ufacık sinyaller oluşturarak beynimizdeki sinirsel devreleri görüntülüyoruz; bir üretim aracı olan teknoloji, aynı zamanda bir kimyaya dönüşüyor.
Teknolojinin bir mekanizma olduğu kadar bir metabolizma olduğunu da anlamaya başlıyoruz.
Ve teknolojinin arkasında yatan derin sorulara yanıt arayan, teknolojinin kökeni, evrimi ve işleyişine dair bir teknoloji teorisi ortaya koyan bir kitap ilk kez kaleme alınıyor.
Teknolojinin Doğası’nda belirli teknolojilerin ortaya çıkışlarını anlatan harika vaka incelemelerini; mühendislerin, sosyal bilimcilerin, tarihçilerin ve filozofların tartışmalarını; iktisatçıların kuramlarını; tasarımcıların kompozisyon sırlarını, insan doğasının teknoloji karşısındaki tutumunu ve teknolojiye dair derinlemesine çözümlemeleri bulacaksınız