Kategori arşivi: Sosyal Bilimler

Bilim Olarak Sosyal Teori İndir

Bilim Olarak Sosyal Teori
Bu kitap, bilim felsefesiyle ilgilenen bir sosyolog ile sosyal bilimler ve bilimsel yönteme ilişkin sorunlarla ilgilenen bir felsefeci tarafından yazılmıştır. Kitapta, sosyal yaşamın bilimsel incelemesinin nasıl yapılabileceği üzerine yeni bir bakış sunulmaktadır. Kitap üç kısıma ayrılmıştır. İlk kısında yazarlar, doğa bilimlerinin pozivist, realist ve konvansiyonalist yorumlarını analiz etmekte; ikinci kısımda benzer yorumların sosyal bilimlerdeki karşılıklarına dikkat çekerek sosyal yaşamın pozitivist ve realist analizleri arasındaki benzerlikleri ve ayrılıkları incelemektedirler.

Sosyal Bilimleri Yeniden Düşünmek İndir

Sosyal Bilimleri Yeniden Düşünmek
Defter ve Toplum ve Bilim Dergileri, Gulbenkian Komisyonunun Sosyal Bilimleri Açın başlıklı raporundan hareketle, 26-28 Şubat 1998 tarihinde İstanbul’da üç gün süren bir sempozyum düzenlediler. Sosyal Bilimleri Yeniden Düşünmek bu sempozyumun bildirilerinden oluşuyor.

Sosyal Bilimlerde Kuram Oluşum Süreci ve İletişim İndir

Sosyal Bilimlerde Kuram Oluşum Süreci ve İletişim
Zor bir süreçtir iletişim. Duygularım, kıskançlıklarım, arzu ve isteklerim beni bencil kılar; icabında kırıcı hatta yıkıcı, yakıcı olmaktayım. Kötü iletişim süreçleriyle diğerini kaybederim. Bu kötü iletişim sürecinde kendimi haklı kabul etmeyi sürdürürsem diğerine kulplar takarım. Onu “ötekileştiririm”.
Zor iletişim sürecini kolaylaştırmak için aklımı kullanmak mecburiyetindeyim. Diğeriyle bir arada yaşamak mecburiyetinde olduğuma göre özgecil duygularımı ön plana çıkarıp bencilliğimi törpülemeliyim. Diğerine sevgiyle yaklaşmalıyım. Olanaklarımı onunla paylaşırsam birlik ve beraberlik sürebilir. Dostluk kurarız, birlikte gezeriz, birlikte yaşam mücadelesi içerisine girer, birlikte üretiriz. Yaşam güzelleşir, barış gelir.

Yapısal Eşitlik Modellemesine Giriş & Amos Uygulamaları İndir

Uygulamalı Sosyal Araştırma & SPSS, Kavramlar, Teknikler, Metotlar, Bilgisayar Uygulamaları İndir

Uygulamalı Sosyal Araştırma & SPSS, Kavramlar, Teknikler, Metotlar, Bilgisayar Uygulamaları
“Sosyal Bilimciler İçin Araştırma Metot ve Teknikleri” adlı kitabımızın “Söz Başı”nda: “Zaman içerisinde meslektaşlarımızın ve öğrencilerimizin tenkit ve ikazlarının kusurların giderilmesinde yol gösterici olacağına inanıyoruz” demiştik. İkazların değerlendirilmesi bizi öyle bir noktaya getirdi ki, hem kitabın içeriğini ve hem de adını değiştirmemize sebep oldu. Böylece kitabın yeni adı, “Uygulamalı Sosyal Aştırma” oldu. Eski kitapta mevcut bilgiler büyük çoğunlukla aynen korundu. Buna karşılık hem sistematiği değiştirildi hem de yeni bilgiler eklendi.
“İÇİNDEKİLER” kısmına dikkat edilecek olursa kitabın okuyucuya hangi sistematik içerisinde, neyi kazandırmak istediği anlaşılmış olacaktır: “BİRİNCİ BÖLÜM”de sosyal varlık alanı hakkında bilgi verilmiş, “İKİNCİ BÖLÜM”de araştırma metot ve teknikleri tanıtılmış, “ÜÇÜNCÜ” ve “DÖRDÜNCÜ BÖLÜM”lerde hangi süreçler takip edilerek bir araştırma iki kapak arasına getirileceği (modelin gerçekleşmesi faaliyetleri) örneklerle anlatılmaya çalışılmıştır.

Fen ve Sağlık Bilimleri Alanlarında SPSS Uygulamalı Veri Analizi İndir

Sosyoloji-Sosyal Bilimlere Alternatif Bir Yaklaşım İndir

Sosyoloji-Sosyal Bilimlere Alternatif Bir Yaklaşım
Sosyoloji Nedir?, Sosyoloji ve Davranış, Sosyolojide Temel Kavramlar, Sosyolojinin Metodu, Türkiye’de Sosyolojik Düşünce, Batıda Bilim ve Medeniyet, medeniyetlerarası Çatışma Teorileri ve Tarihin Sonu Üzerine Sosyoloji-Tarih Münasebeti, Toplu, Kültür ve Medeniyet, Değişim Sosyolojisi, Modernleşme, İslam Toplumu ve Değişim, Ekoloji ve Sosyal Hayat, Şehir Sosyolojisi, Siyaset Sosyolojisi, Sosyal Devlet Anlayışının Tahlili, Yönetim Sosyolojisi, Gençlik Sosyolojisi, Eğitim Sosyolojisi, Endüstri Devrimi ve Endüstri Sosyolojisi, Aile Sosyolojisi, Ahlakın Sosyal Yönü

Sosyal Bilimcilerin Yazma Çilesi & Yazımın Sosyal Organizasyonu Kuramı İndir

Sosyal Bilimcilerin Yazma Çilesi & Yazımın Sosyal Organizasyonu Kuramı
Akademik dünya nasıl işler? Yazmak ve yayın yapmak bu dünyada nasıl bir yer kaplar? Siz, bu dünyada ne tür bir rol almak istiyorsunuz? Yazma ve yayın yapma biçiminiz, seçtiğiniz rolü oynayıp oynayamayacağınızı nasıl etkileyecektir? Bu sorular, kesin yanıtları olmayan temel sorulardır. Kesin yanıtları yoktur, çünkü akademisyenler de en az başkaları kadar kendi toplumsal dünyalarını sorgulama hususunda isteksizdirler. Sırlarının ifşa edilmesini, mahremlerine girilmesini ya da kurucu mitlerinin peri masalları olduğunun bilinmesini istemezler. Deneyimlerine ilişkin başarı hikayeleri anlatmaya ve özellikle de bütün o görünen kargaşaya rağmen üniversitenin ne kadar “rasyonel” bir yer olduğuna vurgu yapmaya bayılırlar.

Amerikan sosyolojisinin yaşayan devlerinden Becker, işte bu dünyanın büyüsünü kaçırmaya çalışıyor. Üniversitenin mahremine giriyor ve akademik yazımın örtük veya açık kaidelerinin vasata prim veren, yaratıcı düşünceye ise ket vuran etkilerinden bahsediyor. Özellikle lisansüstü öğrencilerin karşılaştıkları yazım sorunlarının kişisel yetersizliklerinden kaynaklanmadığını, akademik hayatın örgütlenme biçimine içkin olduğunu hatırlatıyor. Ve ekliyor: “Bu kitabı okumak, yazmaya dair bütün sorunlarınızı çözmeyecektir. Hatta belki de hiçbirini çözmeyecektir. Sizden başka hiç kimse ya da hiçbir şey -hiçbir kitap, hiçbir yazar ya da hiçbir uzman- sizin sorunlarınızı çözemez. Bunlar, sizin sorunlarınız. Bu sorunlardan siz kurtulmak zorundasınız.
Ama söylediğim şeylerden bu sorunlarınızı nasıl çözebileceğinize dair bazı fikirler edinebilir ya da en azından bu sorunlarla uğraşmaya başlayabilirsiniz…”

Yeni Toplum İyi Toplum & Sosyal Politikanın Fikri Temelleri İndir

Yeni Toplum İyi Toplum & Sosyal Politikanın Fikri Temelleri
İyi Bir Toplumun Temeltaşları (Olmazsa Olmazları): Eşitlik, Özgürlük, Demokrasi, Adalet Ve Sosyal Adalet Toplumu Kötü Yapan Özellikler: Yoksulluk, Cehalet, Bakımsızlık, Hastalık Sosyal Politika Olgusunu Hazırlayan Tarihi Koşullar: Pre-Kapitalist Dönemin Özellikleri, Feodalizmden Kapitalizme, Fransız Devrimi, Sanayi Devrimi, Yeni Dünya Düzeni

Uygulamalı Sosyal Araştırma & SPSS, Kavramlar, Teknikler, Metotlar, Bilgisayar Uygulamaları İndir

Uygulamalı Sosyal Araştırma & SPSS, Kavramlar, Teknikler, Metotlar, Bilgisayar Uygulamaları
“Sosyal Bilimciler İçin Araştırma Metot ve Teknikleri” adlı kitabımızın “Söz Başı”nda: “Zaman içerisinde meslektaşlarımızın ve öğrencilerimizin tenkit ve ikazlarının kusurların giderilmesinde yol gösterici olacağına inanıyoruz” demiştik. İkazların değerlendirilmesi bizi öyle bir noktaya getirdi ki, hem kitabın içeriğini ve hem de adını değiştirmemize sebep oldu. Böylece kitabın yeni adı, “Uygulamalı Sosyal Aştırma” oldu. Eski kitapta mevcut bilgiler büyük çoğunlukla aynen korundu. Buna karşılık hem sistematiği değiştirildi hem de yeni bilgiler eklendi.
“İÇİNDEKİLER” kısmına dikkat edilecek olursa kitabın okuyucuya hangi sistematik içerisinde, neyi kazandırmak istediği anlaşılmış olacaktır: “BİRİNCİ BÖLÜM”de sosyal varlık alanı hakkında bilgi verilmiş, “İKİNCİ BÖLÜM”de araştırma metot ve teknikleri tanıtılmış, “ÜÇÜNCÜ” ve “DÖRDÜNCÜ BÖLÜM”lerde hangi süreçler takip edilerek bir araştırma iki kapak arasına getirileceği (modelin gerçekleşmesi faaliyetleri) örneklerle anlatılmaya çalışılmıştır.