Kategori arşivi: Kuramsal Kitaplar-Matematik

International Symposium on Geometric Function Theory and Applications – 2007 Proceedings İndir

International Symposium on Geometric Function Theory and Applications – 2007 Proceedings
It is of great importance in the history of a young university celebrating its tenth year to welcome such a conference in a subject of mathematics having a long and distinguished tradition. It is also worth mentioning that this conference was the first organization in the subject in Turkey after the Silivri meeting of the İstanbul Uiversity in 1976. The book consists of 26 proceedings. The symposium offered a comprehensive exposition of the recent developments in univalent function theory, differential subordinations, quasiconformal mappings, fractional calculus, operator theory in banach spaces, and discrete mathematics and its applications.

(1976’da İstanbul Üniversitesi’nin Silivri’de düzenlediği konferanstan beri Türkiye’de ilk kez geometrik fonksiyonlar konulu bir sempozyum İstanbul Kültür Üniversitesi’nde yapıldı. Bu kitapta, bu sempozyumda sunulan 26 bildiri metnini bulacaksınız.)

Genel Matematik Sosyal Yaşam ve Doğa Bilimleri için İndir

İstatistiksel Yöntemler İndir

İstatistiksel Yöntemler
Kitap istatistik teorisinin kavram ve yöntemleri konusunda öğrencileri ve çeşitli disiplinlerden araştırmacıları aydınlatmak amacıyla yazılmıştır. Kitabın bütününde konular olabildiğince özlü anlatılmaya ve matematiksel analizlere çok girilmemeye çalışılmıştır. Ancak bu yapılırken istatistiksel kavram ve terimler matematiksel içeriklerden bağımsız ele alınmamış ve zaman zaman ispatlara da yer verilmiştir. Konu içinde yeterli sayıda problem ve her bölüm sonunda ayrıca çözümlü problemler yer almaktadır. Kitaptaki tüm çizimler bir matematik yazılımı olan Mathematica ile gerçekleştirilmiştir. İstatistik yazılımlardan SPSS uygulamalarına da yer verilmiş olup, regresyon bölümünde bu programın İngilizce çıktılarının Türkçe karşılıklarıyla birlikte yorumları tartışılmıştır.

Genel Matematik İndir

Genel Matematik
Kitabın amacı öğrenciye pür matematik kurallarını çok teorik olarak vermek olmayıp, matematiği iktisat ve işletme problemlerine uygulamalı olarak vermektir. Bu amaçla tüm konular iktisat ve işletme ve yönetim konularındaki problemlere yetecek kadar teorik ve bol uygulamalı olarak verilmiştir.

Kısmi Türevli Denklemler İndir

Kısmi Türevli Denklemler
Doğanın yasaları kısmi türevli diferansiyel denklemlerle ifade edilmektedir. Bu nedenle kısmi türevli denklemler, bilim ve teknolojinin hemen tüm dallarında ortaya çıkmaktadır. Bu kitabın amacı, matematiksel analize dayanarak kısmi türevli denklemlerin temellerini anlatmak, daha sonra da bunların uygulamalarını çeşitli matematiksel modeller üzerinde göstermektir.

Kitabın birinci 5 ana bölümü, üniversitelerin iki dönemlik Kısmi Türevli Denklemler (veya bir başka adıyla Matematiksel Fiziğin Denklemleri) programına uygun olarak yazılmıştır. Bu bölümlerdeki teorik konuların anlatımı, diferansiyel denklemlerin çözüm yöntemleri ve bunların uygulamaları ile birlikte bir bütün olarak
ele alınmıştır. Farklı yöntemler arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Her bölümün içinde ilgili teorik ve pratik problemlerin çözümü, bölümlerin sonunda da çözümlü örnekler verilmiştir. Kitabın, matematik bölümü öğrencilerinin yanı sıra, fizik ve mühendislik bölümleri öğrencileri için de anlaşılır olmasına özen gösterilmiştir. Kitap ayrıca bu dersi veren öğretim üyeleri için de faydalı bilgiler içermektedir.

İçindekiler:Birinci Mertebeden Kısmi Türevli Denklemler- İkinci Mertebeden Kısmi Türevli Denklemler-Başlangıç-Sınır Değer Problemleri- Hiperbolik Problemler-Parabolik Problemler-Eliptik Problemler- Fourier Serisi ve Fourier Dönüşümü- Genelleşmiş Fonksiyon ve Zayıf Türev

Çözümlü Diferensiyel Geometri Alıştırmaları İndir

Çözümlü Diferensiyel Geometri Alıştırmaları
Bu kitap , yazarın “Diferensiyel Geometri”adlı kitabındaki alıştırmaların çözümlerini kapsamaktadır.
Üniversitelerinmatematik bölümlerinde üçüncü (veya dördüncü) sınıflaraında okutulmakta olan “Diferensiyel Geometri” derslerinedeöğrencilere yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır.

Ticari Matematik İndir

Ticari Matematik
KONU BAŞLIKLARI
? Ticari Matematik Dersi İçin Bilinmesi Gereken Temel Matematik Bilgileri
? Oran Ve Orantı Hesapları
? Aritmetik, Geometri Ve Harmonik Ortalama
? Yüzde Hesapları
? Şirket Hesapları
? Karışım Hesapları
? Alaşım Hesapları
? Faiz Hesapları
? İskonto Hesapları Ve Senetlerin Değişimi
? Anuvite Hesapları