Kategori arşivi: Ansiklopedi

Pratik Teknecilik Ansiklopedisi & Denizciliğin, Tekne Bakımının, Navigasyonun ve Denizcilik Aklının A’dan Z’ye Derlenmiş Hali İndir

Pratik Teknecilik Ansiklopedisi & Denizciliğin, Tekne Bakımının, Navigasyonun ve Denizcilik Aklının A’dan Z’ye Derlenmiş Hali
Pratik Teknecilik Ansiklopedisi, teknelerde karşı karşıya kalabileceğiniz her durumun ele alındığı; denizcilik, tekne kullanımı, navigasyon, düzenli tekne bakımı/tutumu, tekne tasarımı, inşası ve denizle ilgili temel başvuru bilgilerini kapsayan 500 maddeden oluşuyor. Madde sonu yönlendirmeleri ve geniş “Dizin”i ile okuyucuyu aradığı konuya kolayca yönlendirebilen kitaba İngilizce/Türkçe ve Türkçe/İngilizce minik bir de sözlük eklendi. Bilgi edinirken eğlenilebilecek, denizcilik tartışmalarında referans olarak kullanılabilecek bir başvuru kaynağı Pratik Teknecilik Ansiklopedisi.
Denizin ve havanın dilinden anlamak
Mesafe ve açı tahmini
Sert hava seyri teknikleri
Akıntıyla baş etmek
Pratik DAD manevraları
Usta denizci olmanın yolları
Denize elverişlilik
Halatların dayanımını kestirmek
Akülerin kontrolü
Yakıt ihtiyacını hesaplamak
Dizel arızalarını bulmak
Pervaneleri anlamak
Isınmak için yakıt seçimi
Tekne yangınlarında yapılacaklar
Karina ve güverte boyanması
Vernikleme, cilalama incelikleri
Vuruntu, çizik vb. onarımlar
Kışlama
Ve dolgu macunu formülünden, teknenin alaboraya yatkınlık katsayısını hesaplamaya kadar daha birçok konuda “iyi denizcilik” hakkında A’dan Z’ye bilmek isteyeceğiniz her şey Pratik Teknecilik Ansiklopedisi’nde.
iyi bir rehber kitap.

A’dan Z’ye Seri Katiller Ansiklopedisi İndir

A’dan Z’ye Seri Katiller Ansiklopedisi
A’dan Z’ye Seri Katiller Ansiklopedisi’nde okuyanın kanını donduran gerçek suç hikayeleriyle tanışacak, bir insanı
seri cinayete, yamyamlığa, hatta vampirliğe kadar götürebilecek sebepleri öğreneceksiniz.
ALBERT FISH’e “Amerika’nın Öcüsü” adı verilmiştir ve bunun da iyi bir nedeni vardır. Sevimli bir ihtiyar görünümü
altına gizlenmiş bu korkunç yamyam tüm ebeveynlerin karabasanıydı: çocukları, hoşlarına gidecek bir vaatle
kandırarak ortadan kaldıran bir iblis.
ED GEIN, Sürekli olarak kendi cinsiyetinin günah dolu doğasını anlatıp duran, aşırı mutaassıp, hükmedici bir anne
tarafından yetiştirilmişti. 1945’te öldüğü zaman, Ed tüm hayatını korkunç bir baskıyla yönlendiren bu kadının hala
duygusal olarak esiri olan otuz dokuz yaşında bir bekardı. Annesinin odasının pencerelerine tahtalar çakan Gein,
orayı sanki bir mabetmiş gibi muhafaza etti. Ancak evin geri kalan bölümleri kısa zamanda çılgın bir adamın
sapkınlıklarla dolu mezbahasına dönüştü.
IQ: Gerçek hayattaki hiçbir psikopat Dr. Hannibal Lecter’ın şeytani dehasına erişemez olsa da, seri katiller genelde
zekidirler. FBI’ın özel ajanları profili çıkarma programına başladıklarında, seri katillerin IQ’larının normal üstü
olduğunu görmüşlerdi. Normalin üstü zeka, bu psikopatların en korkulacak tarafıdır; zira onların yalnızca
kurbanlarını oldukça kolaylıkla avlamalarını değil, aynı zamanda bazen sonsuza kadar polisten kaçabilmelerini de
sağlar.
AKILLILIK MASKESİ: Seri katil, psikopatların en ürkütücüsüdür. Sizi, kendilerinin dünyadaki en sorumlu, duyarlı,
sevimli insanlar olduklarına inandırırlar. Fakat bu tamamıyla göstermeliktir. Kendi açgözlü arzularından başka
hiçbir şeye aldırmazlar. En temel insani duyguların –sevgi, vicdan, merhamet– onun duygusal yapısında yeri
yoktur. “Akıllılık maskesi”nin altında mutlak bir kötü vardır, ama bunu saklamakta o kadar başarılıdır ki gerçek ve
canavarca yüzünü görmek neredeyse imkansızdır.

Sosyal İzm’ler Ansiklopedisi İndir

Sosyal İzm’ler Ansiklopedisi
İzm’ler; siyasal, sosyal, ekonomik, idari, dini, ahlaki, hukuki, tarihi, sanatsal, felsefi, ruhsal, cinsel, yani her alanda dile getirilmiş düşünce sistemleri ve sistemli düşüncelerdir. Çeşitli alanlarda ortaya atılan öğretileri, kurumları, görüşleri, ideolojileri, anlayışları, yöntemleri, felsefeleri, fikir hareketlerini… V sanat akımlarını ifade ederler.

Fikir binasının yapı taşlarıdır. Düşünce dünyasının anahtar kavramlarıdır. Dolayıyle, kavramlar aracılığıyle düşünce dünyasına açılınır.

Evrenin, doğanın, dünyanın, insanın, toplumun, hayatın, varlığın, tarihin düşünce olarak algılanması ve açıklanmasıdır. Eşya ve olayların düşünce açısından anlatımıdır.

Gizli Bilimler Ansiklopedisi İndir

Gizli Bilimler Ansiklopedisi
Hiçbir kahin ya da medyum yoktur ki, kendisine geleceğe ilişkin birşey sorulmamış olsun. Zira, geleceği önceden bilme ve yönlendirme eğilimi, insanın var oluşundan bu yana vazgeçemediği bir tutkudur. Her kim, kendi kaderi üzerinde söz sahibi olmak istiyorsa, ya falcıların, rüya yorumcularının ya da kahinlerin, inisiyelerin kapısını çalar. Bunda, kendi yetersizliklerine duydukları inanç kadar, hayatlarını şekillendiren üçüncü bir güce duyulan güven de etkilidir. Bir de bazı insanların, diğer insanlara göre çok daha “özel” olduğu…
Gizli Bilimler Ansiklopedisi, insanın yeryüzü macerası boyunca gördüğü sahte ya da hakiki kahinler, meşhur medyumlar, gelecek araştırmacıları, parapsikologlar, mistikler, okültistler, şifacılar, simyacılar, psişikler, tologlar hakkında, güvenilir kaynaklara dayanarak en derli toplu bilgileri sunmakta.

Büyük Türk Klasikleri / 13. Cilt İndir

Büyük Türk Klasikleri / 13. Cilt
Büyük Türk Klasikleri Destanlar çağından günümüze kadar Türk Dili’ nin en büyük antolojisidir. 900′ e yakın şair ve yazarımızın biyografileri ile eserlerinden örnekler ve açıklamalardan oluşur. Eserde Türk Edebiyatındaki özel terimlerle ilgili olarak orijinal “Özel Terimler ve Adlar Sözlüğü” mevcuttur. Prof.Dr. Ahmet Bican Ercilasun’ dan, Nevzat Kösoğlu’ na uzanan geniş ve konusunda uzman bir kadro tarafından hazırlanmış olup, Tebliğler Dergisi’ nin 21 Eylül 1987 tarihli 2243 sayılı nüshasında ” Bütün Orta Öğretim Öğretmen ve Öğrencilerine” tavsiye edilmiştir.

Müslüman Halklar Ansiklopedisi 3 Cilt Takım İndir

Müslüman Halklar Ansiklopedisi 3 Cilt Takım
Dünya üzerinde ne kadar müslüman halk yaşıyor? İslam yerkürenin nerelerine kadar ulaşmış? Kaç ırktan, kaç renkten ve kaç kıtadan ne kadar çeşit müslüman soluk alıp veriyor dünyamızda? Ogan-Besemah, Akan, Labbai ve Hui adlarını taşıyan müslüman halkların bizimle aynı dünyayı paylaştıklarından haberdar mısınız? Dünyada yaşayan müslüman halkların bugünkü durumları, nüfusları, geçim kaynakları, inançları, adet ve töreleri, sosyal yaşantıları gibi konular ilk defa böyle bir ansiklopedik kaynakla sizlere aktarılıyor.
Müslüman coğrafyasını yüzyıllardır şekillendirmiş müslüman halkların eksiksiz ve bilimsel bir dökümü.
Bütün bunlar, Richard V. Weeks başkanlığındaki sayıları 150’yi bulan antropologun bizzat “yerinde” yaptıkları alan araştırmalarıyla elinizdeki tamamı 3 cilt olacak eserde bulabileceksiniz.

Türk Dünyası Edebiyat Metinleri Antolojisi (8 Cilt Takım) İndir

Türk Dünyası Edebiyat Metinleri Antolojisi (8 Cilt Takım)
Edebiyat Antolojileri, milletlerin hayal, duygu, düşünce ve tavırlarını yansıtan, malzemesi dile dayalı eserlerin bir arada bulunduğu kaynaklardır.Atatürk Kültür Merkezi tarafından yürütülmekte olan Türk Dünyası Ortak Edebiyatı Projesi Çerçevesinde yer alan Türk Dünyası Edebiyat Metinleri Antolojisi de,Türk dünyasının zengin hayal, duygu, düşünce ve tavırlarını yansıtan gerek sözlü, gerekse yazılı metinleri ihtiva etmekte; yüce önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “Dil bir köprüdür…İnanç bir köprüdür… Tarih Bir köprüdür…Köklerimize inmeli ve olayların böldüğü tarihimizin içinde bütünleşmeliyiz” görüşü doğrultusunda, bu bütünleşmeye katkıda bulunma amacını taşımaktadır.

Meçhul Yahudiler Ansiklopedisi 2 İndir

Meçhul Yahudiler Ansiklopedisi 2
Bu kitapta yirmi iki hayat hikâyesi yer almakta. Bu insanlardan bir kısmı artık hayatta değiller ve yakınlarının gözlemleriyle anlatıldılar. Bir diğer kısmı hayatta olup ya kendileri hayatlarını kaleme aldılar veya yakınları onları anlattı. Hepsi Yahudi. Her biri sadece yakın çevresinde iz bırakmış insanlar. Ancak “ ünlü ” değiller. Yani sokakta her gün rastlayabileceğimiz sıradan, başka bir tabirle “ meçhul ” insanlar. Bu derlemede anlatılan her bir hayat Türk Yahudi toplumuna açılan küçük birer pencere. Bu pencereler sıradan Türk Yahudisi’ni gündelik hayatı hakkında ilginç ve değerli bilgiler içermekte. Sosyal bilimcilerin, tarihçilerin ve azınlıkların hayatları ve tarihleriyle ilgilenen herkes için okumaya değer bir derleme.