Demokrasi Platformu/Sayı:18 Yıl:5 Bahar 2009/Üç Aylık Fikir-Kültür-Sanat ve Araştırma Dergisi İndir

Tiflis İndir

Tiflis
Daha önce Halep ve Selanik kitapları ile tanıdığınız Serhat Öztürk’ten bu kez bir Tiflis monografisi. Köklü tarihsel geçmişiyle Gürcistan’ın ve bir dönem Sovyetler Birliği’nin önde gelen kentlerinden biri olan Tiflis, çağdaş seyyah Serhat Öztürk’ün yeni durağı. Öztürk, kitaplarını bir tarihçi ya da araştırmacı gibi yazmıyor; kaldığı otelden yediği yemeklere, çektiği fotoğraflardan o kentte yaşayanlarla yaptığı konuşmalara kadar tüm çalışmasına öznel bakış açısını ekliyor. Tiflis’in siyasi tarihi hakkında yorumlar, sosyal yapısı hakkında gözlemler ekliyor çalışmasına.

Tiflis, tıpkı Selanik ve Halep gibi, Türkiye’nin yakın coğrafyasında, yanıbaşında yer alan, bizimle tarihsel, sosyal ortaklıkları bulunan, ama bugün neredeyse hiç ilgi gösterilmeyen bir kent. Ama Öztürk, capcanlı bir Tiflis manzarası koyuyor okurun önüne: müzeler, mutfak ve şarap kültürü, sanat, dinsel yaşam, mimari ve bugünün sosyal durumu… Geçmişle bugünü, geleneksel kültürle günceli edebi bir dille, okurla söyleşerek anlatıyor Öztürk.

Bilgisayar & Fakülteler ve Yüksekokullar İçin İndir

Bilgisayar & Fakülteler ve Yüksekokullar İçin
PC Kullanımı, Windows ve Web
Donanım
Yazılım
Ağlar
İnternet ve WWW
Veri Tabanı Yönetim Sistemleri

Siyasal İletişimi Anlamak İndir

Siyasal İletişimi Anlamak
Siyasal İletişimi Anlamak, gerek lisans, gerekse lisansüstü düzeyde eğitim gören öğrencilerin, araştırmacıların ve konuya ilgi duyanların siyasal iletişimle tanışmaları, bu alanla ilgili kavram ve yaklaşımlar üzerine fikir edinmeleri için hazırlanmıştır.

Kitapta, siyasal iletişimle ilgili kavramların siyaset ve iletişimle bağlantısı kurularak hem ana akımlara hem de eleştirel iletişim kuramlarına yer verilmektedir. Siyasal katılma ve tercih, siyasal partiler ve parlamento gibi siyaset biliminin temel kavramları medya-siyaset ilişkisi bağlamında değerlendirilmektedir.

Kamuoyu-kamusallık, kamusal-özel alan, demokrasi-temsili demokrasi, medyakrasi kavramlarının yanı sıra eğlencelik haber, eğlencelik siyaset, eğlencelik reklam, siyasetin medyatikleşmesi, medya hastalığı gibi kavramlar da tartışmaya açılmaktadır. Toplumsal muhalefet hareketleri, terör ve şiddet olayları, uluslararası siyasal iletişim, siyasal iletişimin profesyonelleşmesi diğer konular arasında yer almaktadır.

Eser, Oya Tokgöz’ün lisans, lisansüstü ve doktora programlarında otuz yıldır yürüttüğü “Siyasal İletişim” konulu dersler ile yayınlanmış bilimsel çalışmalarının ürünüdür.

Atlılar Bağımsız Edebiyat Dergisi Sayı:10 Mart-Nisan 2004 İndir

Ayvakti / Sayı:87 Aralık 2007 Aylık Kültür ve Edebiyat Dergisi İndir

Müsbet İlim Yönünden Tevrat İnciller ve Kur’an (3-B-7) İndir

Yönetim Tarzımıza ve Davranışlarımıza Yön Veren Özlü Sözler İndir

Yönetim Tarzımıza ve Davranışlarımıza Yön Veren Özlü Sözler
Bu kitap, insanı seven, idare eden, büyüten konuşmalar yapan, gelecek nesilleri yetiştiren bütün öğretmen, öğretim üyeleri, devlet büyükleri, komutan, gazateci, yönetici anne-baba, öğrenci ve birbirlerine ilgi duyan tüm insanlara yöneliktir. Kitap, her insanın ihtiyaç duyduğu ya da duyacağı bir başucu kaynak niteliği taşımaktadır. Sözler konularına göre sınıflandırılarak hazırlanmıştır.

Bu çalışma yüzlerce kitap ve kaynak taranarak tam 3 yılda tamamlanmıştır. Bir yaz tatilinde okuduğumuz kitaplar üzerine konuşurken güzel sözler söyleyen değerli dostum VADA TATLI hanımefendi bu eserin fikir annesidir. Bu nedenle VADA hanımefendiye teşekkürlerimi sunarım.